logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Zoroastrianizm w pytaniach i odpowiedziach

   

   

  Pytania i odpowiedzi.Co ma wspólnego nauka Zaratustry ze Słowianami? Co mówi historia i co się mówi obecnie? Czy Słowianie byli politeistami?

  Nasz kalendarz- rocznik. Rozwody? Czy Słowianie byli/są/powinni być wegetarianami? Wychowywanie dzieci i czas rozwoju młodzieży oraz wiele innych pytań.

  Zaratustra urodził się w Arkaim, w regionie, który jest obecnie częścią dzisiejszej Rosji. Jego ojciec nazywał się Pourushaspa i jego matka była Dughdova. Na długo przed nadejściem Zaratustry, ludzie żyjący na obszarze dzisiejszego Iranu, byli wyznawcami religii "Mazdajasny" która charakteryzowała się czczeniem wielu bóstw.

  Kiedy przybył na tereny obecnego Iranu wielobóstwo spowodowało poważne zaniepokojenie Zaratustry. Starając się przekazać przesłanie od Boga, wycofał się ze świata materialnego w młodym wieku i spędził kilka lat w samotności. Kiedy doszło go Słowo Boże, wyruszył by głosić. Przez dziesięć lat nikt nie zwracał na niego uwagi.

  W rzeczywistości, został określony mianem zwodzącego i czarownika. Zmieniło się to, kiedy został przyjęty przez króla Wisztaspę. Król był pod wielkim wrażeniem kiedy usłyszał przesłanie Zaratustry.Przyjął on [po czasie] publicznie nową Drogę wiary, która następnie szybko rozprzestrzeniła się w całym regionie.

  Sukces nowej wiary nie był lubiany przez przeciwników Zaratustry, którym przez oszczerstwa i oszustwa udało się wtrącić do więzienia pod zarzutem czynienia czarów.

  Niezrażony niczym nadal szerzył swoją wiarę po zwolnieniu z więzienia. Jego wrogowie, jednak nadal go prześladowali.


  Według archeologów oraz naukowców tak rosyjskich, jak i tekstów pozostawionych przez nieżyjących już kapłanów Zaratustry, jak również w oparciu o zapisy greckich filozofów, badań nad tekstami Świętej Awesty, Zaratustra żył ponad 7 tysięcy lat temu. Czyni to najstarsze na świecie spisane Przesłanie Słowa Bożego.


  Pytania i odpowiedzi

  Czy Zoroastrianizm jest religią?

  Na to pytanie istnieją dwie odpowiedzi:

  Zoroastrianie z Iranu oraz z Indii, używają terminu religia na określenie zoroastrianizmu, lecz poprawniejszym sformuowaniem jest: przestrzeganie Prawa wiary ahurycznej, czyli zasad postępowania.

  Jak nazywają się kapłani w zoroastrianizmie?

  Kapłani to atarwani, kapłani świętego Ognia.

  Kobiety rozpowszechniające posłannictwo wiary ahurycznej noszą nazwę ataurunas.

  Czy starożytni Słowianie byli politeistami? [wiara w wielu bogów]

  Historycy chorwaccy, rosyjscy, polscy, w tym również kroniki arabskie, jednomyślnie stwierdzają, że starożytni Słowianie byli naśladowcami Zaratustry, a Zaratustra był twórcą monoteizmu, czyli wiary w Jednego Boga

  Czy obecne grupy Słowian, reprezentują pradawne wierzenia Słowian?

  Niezupełnie. Z dzisiejszymi grupami łączy nas wiele elementów, lecz są też i takie, które mają mało co wspólnego z wiarą i tradycją starożytnych Słowian. Np. niektóre opinie historyków wskazuj, iż czczony posąg Światowida, należy do rodziny posagów fallicznych ze wpisanymi synkretycznymi symbolami pochodzącymi ze starożytnego Iranu podobnie jak Perun, który w wyniku badań etymologicznych został zaliczony do negatywnych bóstw starożytnego Iranu.

  Czy starożytni Słowianie byli i czy powinni być wegetarianami?

  Starożytni Słowianie nie byli wegetarianami, o czym również poświadcza Święta Awesta Zaratustry. Wegetarianizm i jego obecna popularyzacja nie ma nic wspólnego z naukami Zaratustry, a jego źródeł należy raczej doszukiwać się w hinduizmie, podobnie jak wspomniane powyżej wielobóstwo. Obie koncepcje były obce starożytnym Słowianom.

  Dlaczego rok 7526? czy ma on związek z kalendarzem żydowskim?

  Nie.Kalendarz nie ma nic wspólnego z kalendarzem żydowskim lub bizantyjskim. Trzeba wziąć pod uwagę, że kalendarz żydowski obejmuje tzw. dzieło stworzenia świata, czyli w sposób literalny 7000 lat. Kalendarz Zoroastrian Słowiańskich został sporządzony według wskazań Świętej Awesty. Dodatkową pomocą przysłużyły się odkrycia archeologiczne, jak i badania języka awestyjskiego. Kalendarz uwzględnia datę rozpoczęcia działalności Zaratustry. Dla porównania w tradycji Zoroastrian Irańskich obecnie jest rok 3756, co nie znaczy, „od początku świata”.

  Czym różni się Zoroastrianizm od chrześcijaństwa?

  W chrześcijaństwie znajduje się wiele elementów pochodzących z Zoroastrianizmu, które zostały zmodyfikowane i zniekształcone, poprzez co, nie oddają w pełni ich znaczenia. Większość teologii, eschatologii, i antropologii chrześcijańskiej pochodzi z Awesty Zaratustry.

  Czy zoroastrianizm jest religią?

  Nie. Zoroastrianizm jest filozofią życia opartą na prawdzie i logice. Został utworzony jako religia w imperium perskim, lecz z reguły nazwa religia, nie wchodzi w zakres używanych przez nas terminów.

  Jeżeli nie jest religią, to dlaczego zachęca się wyznawców do noszenia jasnych, a nawet ubrań w kolorze białym?

  Biały kolor symbolizuje czystość myśli, słów i czynów. Od zarania dziejów kolor biały był używany przez Aryjczyków i tym samym Słowian. Biel jest jednym z symboli naszej wiary w Ahura Mazdę.

  Czy jest prawdą, że zoroastrianizm był obecny w dawnych czasach na terenie Polski?

  Tak. To potwierdzają liczne odkrycia archeologiczne, choć nie tylko.

  Dlaczego uznajecie, że zoroastrianizm jest jedyną drogą do Boga?

  Na to pytanie można odpowiedzieć w ten sposób. Wystarczy porównać nauczanie obecnych religii z nauczaniem Zaratustry. Fundamenty tychże religii powstały wskutek zapożyczenia podstawowych nauk Zaratustry. To, co dokonały religie, to przekształcenie wielu z jego nauk i przypisanie ich własnym bogom i później teologom.

  Co oznacza wierzyć w Ahura Mazdę?

  Wierzyć w Ahura Mazdę, to wychwalać i pragnąć większej mądrości życiowej. Doskonale rozumieli do starożytni grecy, którzy pod wpływem nauki Zaratustry zostali zmuszeni, by poprawić swoją mitologię.

  Czy zoroastrianizm ma swoją mitologię?

  Nie. Zoroastrianizm opiera się na logice, trzeźwym myśleniu i Prawie rządzącym wszechświatem-Aszą

  Jakie są podstawowe nauki Zaratustry?

  Według Zaratustry, świat jest polem bitwy pomiędzy siłami dobra i zła. Ostatecznie, dobro zwycięży nad złem. Misją w życiu jest zachowywać się w taki sposób, że ostateczne osiągnąć zwycięstwo. Wezwał swoich zwolenników, aby żyć pełnią życia i być przydatnym w tym świecie, aby docenić wszystkie rzeczy, które są dobre i piękne w stworzeniu, nie tylko do czynienia dobra i powstrzymania się od zła, ale także do walki ze złem, i uszczęśliwianiu innych. Zapewnił swoich zwolenników, że siła Boga jest podana tym, którzy walczą ze złem,podkreślając, że zły czyn może zostać zniwelowany przez dobry.

  Co do szczęścia, drogą do poszukiwania szczęścia, jest uszczęśliwianie innych ludzi. Zwrócił uwagę, że w każdym z nas jest boska iskra. To do nas należy uznanie tej boskiej iskry lub jej istoty w nas, aby zrozumieć swoje możliwości i spróbować osiągnąć obrane przez nas dobre cele.

  Jako praktyczny przewodnik dla codziennego życia, jego recepta była i jest prosta:

  Myśl dobrze- dobre myśli

  Mów dobrze- dobre słowa

  Czyń dobrze- dobre uczynki

  Zaratustra podkreślał wolny wybór. W jednej z jego pierwszych mów głosił: "Wy, którzy szukacie wiedzy, proszę słuchajcie uważnie co mówię, i zobaczcie Prawdę w świetle rozumu, ponieważ jest ona do zrozumienia przez każdego człowieka".

  Uczył też, że w myśleniu należy przestrzegać wszystkiego, co dobre, prawdziwe i piękne: "Zastrzegamy sobie kochać wszystkie dobre myśli, słowa i czyny, które mogły zostać zaprezentowane tutaj lub w innym miejscu, teraz lub w każdym przyszłym okresie, bo jesteśmy po stronie dobra. "

  Najważniejsze pojęcia występujące w innych religiach - takich jak pojęcia monoteizmu, nieba i piekła, końca świata, sądu ostatecznego, zmartwychwstaniu umarłych, i na przyjścia Zbawiciela - pochodzą z Zoroastrianizmu.

  Jakie są najważniejsze wartości Zoroastrian?

  Prawda. Zoroastrianizmm podkreśla prawdę bardziej niż cokolwiek innego. Człowiek jest wyposażony przez świadomość psychiczną, aby odróżnić prawdę od fałszu, ma wolną wolę wyboru między dobrem a złem. Pierwszą Rezą jaka jest uczona małe dzieci jest przede wszystkim nauka poświęcenia się Prawdzie. Przekład tej Rezy -Ashem Vohu- brzmi: "Prawda jest największą cnotą. To jest szczęście. Szczęśliwy ten, kto jest prawdomówny dla dobra prawdy ".

  Dobroczynność. Zaratustra uczy: " Ten, który udziela pomocy ubogim rodziela królestwo Boże.

  Czystość. Zoroastrianizm kładzie wagę czystości - zarówno ciała i umysłu. Godność pracy. Ciężka praca i godność pracy są podkreślone w Zoroastrianizmie.

  W Mowach, które są zapisem rozmów proroka z Bogiem, Zaratustra pyta "Jaki jest sposób wspierania Drogi wiary?" I Bóg odpowiada "Nieustanna praca, O Zaratustro. Kto pracuje tworzy sprawiedliwość".

  Jakie są święte księgi Zoroastrian?

  Wszystkie dotychczasowe pisma głoszone przez Zaratustre jak również Pisma Sakralne jego zwolenników są zbiorczo nazywane Awestą. Najważniejszą częścią Pism są natchnione Duchem Bożym Mowy Zaratustry. Są to dialogi między Zaratustrą i Bogiem i są przypisane samemu Zaratustrze. Jego Mowy są częścią Hymnów, najstarszych Pism Zoroastrian. Mowy zostały napisane w języku awestyjskim. Późniejsze pisma zostały napisane w dialektach Pahlavi i Pazand. Wiele równie ważnych Pism zostało spalonych kiedy Aleksandra Wielkeigo, kiedy zniszczył Persepolis, stolicę imperium perskiego. Zoroastrianie odmawiają rezy w języku, w którym Pisma zostały napisane. Jako Zoroastrianie Słowiańscy, najważniejsze części są/mogą być również odmawiane przez kapłana w tym samym języku [awestyjskim]wraz z jednoczesnym tłumaczeniem tekstu zawartym w rezach.

  Czy Zoroastrianie wierzą w jednego Boga?

  Tak. Zaratustra był pierwszym Nauczycielem, głoszącym wiarę w Jednego Boga.Zaratustra był twórcą monoteizmu, czyli wiary w Jednego Boga Stwórcę. Istnieje błędne przekonanie, że Zoroastrianie wierzą w dwóch bogów - boga, dobra i boga zła. To nie jest prawda. W rzeczywistości, Zaratustra mówił o dwóch przeciwstawnych siłach – sile Dobra w uosobieniem Boga z siłam uosobionego zła. Według Zaratustry siły dobra w końcu będą przeważać nad siłami zła i celem życia jest pomoc w osiągnięciu tego stanu, czyli gdzie dobro przewyższy zło.

  Czy wierzymy w życie po śmierci?

  Tak. W tym przypadku chrześcijaństwo przejęło praktykę pamięci o zmarłych, odpowiadającej Dniowi Zadusznemu, wierzymy na podstawie Pism, że duch unosi się nad martwym ciałem przez trzy dni po śmierci. Czy wierzymy w niebo i miejsce przeciwne niebu? Tak. W swoich mowach Zaratustra często odnosi się do życia po śmierci, gdzie dobre uczynki dokonane na ziemi są ważone przed złymi czynami. Nagradzanie lub karanie za dobre lub złe czyny są często stosowane w tym świecie niż w następnym, gdyż to co człowiek zasieje to i żąć będzie.

  Czy wierzymy w reinkarnację?

  Nie.Reinkarnacja jest sprzeczna nie tylko z nauka Zaratustry, ale też z logiką.

  Czy wierzymy w przyszłe przyjście Zbawiciela?

  Tak. To pojęcie, tak szeroko rozpowszechnione w chrześcijaństwie, choć nie tylko, bo również w Judaizmie i Islamie, pochodzi ono z Awesty Zaratustry.

  Jakie jest spojrzenie Zoroastrian na początek ludzkiej natury?

  Zoroastrianie nie wierzą, że ludzie rodzą się w grzechu zwanym w chrześcijaństwie „pierworodnym”, stąd odrzucamy tę koncepcję. Wierzymy, że istnieje potencjał dobra jak i zła w każdej ludzkiej istocie. Jest boska iskra lub esencja, duch w każdym z nas. Powinniśmy ją rozpoznać i wykorzystać go do jego pełnego potencjału.

  Czy Zoroastrianie są "czcicielami ognia"?

  Nie jesteśmy czcicielami ognia. Ogień jest symbolem wiary Zoroastrian podobnie jak krzyż jest symbolem chrześcijaństwa. U Zoroastrian Ogień zajmuje centralne miejsce podczas Rezów, jest on rozpalany jedynie przez kapłana, w przypadku jego braku, ogień moze rozpalić każdy z wierzących. Jest symbolem czystości, gdyż ogień oczyszcza wszystko. To oznacza również "wewnętrzny ognia" lub boskiej iskry w człowieku. Ogień który płonie w domu, np.w postaci zapalonej świeczki lub lampionu jest stałym przypomnieniem, że powinniśmy zawsze zachować nasz"wewnętrzny ogień" żywy.

  Żywność której nie powinno się spożywać: Ksenoestrogeny.

  Nie powinno się spożywać produktów, (których jak na ironię jest coraz więcej), które zawierają sporą ilość skałdników chemicznych, zawierają dużą ilosć cukru, środków spulchniających, kolorantów spożywczych, wody z karnu, produktów tzw: chipsów, spożywania dużej ilosci posiłków pieczonych na oleju, w dużych ilościach piwa i w szczególności alkoholu. Współczesna żywność zwiera coraz więcej skaładników, które oddziaływują w naszym życiu bardzo cicho ale skuteczne w sposób negatywny. Na ten temat będzie opracowany osobny artykuł na temat przetworów mlecznych, są czy nie są szkodliwe?

  Rozwody?

  Zoroastrianie są przeciwni rozwodom. Dopuszcza się jednakże okresową separację, która ma za cel przemyśleć istotę problemów, które się do niej przyczyniły i które spowodowały wtargnięcie nieporozumień. Ten czas dla małżonków bywa potrzebny, aby w samotności rozważyć ewentualne przyczyny własnego zachowania, braku komunikacji z mężem czy z żoną, formy spędzania wolnego czasu, czy angażowanie się we wychowywanie dzieci. To także pomoc w codziennych obowiązkach i ich podziale.Celem okresowej separacji jest zawsze powrót do jedności małżeńskiej.

  Dojrzewanie, czyli obecność rodzica w życiu nastolatka

  To powstaje nowa rzeczywistość, kiedy z małego brzdąca rośnie nastolatek, potrzebna jest madrość i dojrzałość obydwu rodziców. To w wielu przypadkach czas określonego buntu i szukanie własnego miejsca w świecie. Najlepszą radą w tym przypadku jest rozpoczęcie od przyjaźni, kiedy napominania i czasem wrzaski nie pomagają, one dość często bardziej szkodzą, niż pomagają. Każdy z nas przechodził ten okres buntowniczego nastawienia do świata. Pamiętajmy, co w naszym nastoletnim dziecku zasiejemy, jakie wzorce mu damy, czy i o czym będziemy z nim rozmawiać, to w przyszłości zaowocuje albo wdziecznością lub obojętnością. Może przynieść łzy i może przynieść radość.

  Duchowe wirusy, jak się przed nimi bronić?

  Jak z każdą chorobą mającą swoje podstawy w wirusach, tak też duch przeciwny Bożemu, przeciwny Prawdzie, zaraża dzisiejszy świat swoimi chorobami, niektóre z nich są śmiertelne. Święta Awesta, jako Księga posiadająca najdoskonalsze środki lecznicze, jest w stanie i potrafi sprostać w walce z niepożądanymi duchowymi wirusami, które w obecnym świecie nie przechodzą obojętnie wokół ludzi, tak polityków, osób religijnych czy pobożnych czy zwykłych przechodniów.

  Chcesz zmieniać świat? zacznij od siebie!

  Ludzie lubią dawać pouczenia innym, rady, które nie we wszystkich przypadkach działają jednakowo, a to ze względu na to, że każdy z nas jest inny. Wielu chce zmieniać świat, ale mało jest tych, którzy chcą zmienić siebie, swoje nastawienie do innych ludzi, do spraw życiowych, jak i do wglądu w swoje możliwości, osobistą kulturę języka,kulturę w obyciu z innymi ludźmi. Trzeba nam pamiętać, że aby rady zaczęły funkcjonować w życiu innych ludzi, powinniśmy je najpierw wdrożyć we własne życie i potem, na postawie doświadczenia, móc coś poradzić. Nie czyń z siebie Boga, jeśli nie potrafisz stworzyć dobra!

  Co wolno a czego nie wolno, co nie jest wskazane w życiu naśladowcy Zaratustry

  Nie wolno czynić świadomego zła, nie wolno wyrkaczać przeciw miłości i wolności drugiego człowieka. Odradza się pogoń za dobrami, nie powinno się być przykrym dla drugiego człowieka. Nie wolno zaprzeczyć Prawdzie, nie wolno zadowalać zła, tolerować półprawd, nie wolno rezygnować ze swojej godności jako człowieka, nie wolno chełpić się dostatniem, nie wolno obrażać innych ludzi i ich przeklinać,wykorzystywać ludzi, naśmiewać się z chorych, starców, cierpiących, kalek, niepełnosprawnych, przeklinać władzę, pracodawców, sąsiadów, nie wolno znęcać się nad zwierzętami, nie wolno niszczyć przyrody, nie wolno zabijać radości, nie wolno bluźnić rzeczą, które człowiek nie zna i nie rozumie, nie można kogoś bez podstawie oskarżać, nie wolno szukać niemoralnych i nie etycznych sposobów, aby zyskać sławę, pieniądze i bogactwo. Czynić tylko co daje szczęście innym ludziom zgodnie tym co mamy zapisane w Świętej Aweście.

  Zoroastrianie i polityka

  Polityka nie jest rzeczą Słowian; zorumie sie ją poprzez inne wartości, które naturą rzeczy polityka odrzuca i są jej obce.W starożytności ustalenia prawne należały do Rady Starszych.

  Postawa Zoroastrian w czasie agresji

  Nacisk na pokój, walka o życie niewinnych bez ich cierpienia. To coraz trudniejsze, co nie znaczy, że nie możliwe. Dzieci są nabardziej zagrożone cierpieniem, często domową przemocą fizyczną jak i słowną. Czy czas kiedy zaczęła przemiawiać niedojrzałość, porywczość, niszcząca ideologia doszedł już do apogemum? Rozmowy i negocjacje pokojowe, kompromisy i dojrzałe ustępstwa patrzące na przyszłość ludzi, to nasze postępowanie, propozycja i rozwiązanie w czasie agresji.

   


  « Powrót do Strony Głównej