logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Zbiór najważniejszych zasad i nauczania Awesty

   

  Zaratustra, był tym który nazwał spisane zasady wiary, będące również filozofią życia, Dobrą Świadomością, Drogą, która oznacza rozwój w kierunku wieczności.

  Jego Przesłanie, jest żywym objawieniem. Bazuje na trzech podstawowych zasadach, „Dobrych Myśli”, „Dobrych Słowach” i „Dobrych Uczynkach”.

  Promuje ludzki umysł i powoduje, zdolność myślenia. Rozwiązuje skomplikowany problem dobra i zła umieszczając je w pamięci jako dwa elementy przeciwstawiające się sobie , lecz nie mające podmiotów duchowych.

  Dobre rzeczy, promują tak społeczeństwo jak i stają się przyjazne dla środowiska oraz osobistego rozwoju.Złe powodują spowolnienie rozwoju w każdej z tych materii.Człowiek, gdy się rodzi jest obdarzony wolną wolą i dokonuje według rozeznania albo dobre rzeczy albo złe.

  Możliwość wyboru czyni odpowiedzialną daną osobę. Jeśli wybierze dobro, będzie zawsze wybierać dobre myślenie i co za tym idzie będzie dobrze czynić, mówić i czynione przez tą osobę dobro, doprowadzi ją do nieśmiertelności i do życia wiecznego.

  Osoba, która wybierze zło i zacznie promować go w swoim życiu, dokonując tego wyboru, sprawi, że cierpienie stanie się jej udziałem, że będzie chodzić w ciemności, gdzie światła i prawdy, nie będzie można dostrzec w jej życiu.

  Prawość i uczciwość moralna, jak i złe postępowanie, będą się uwidaczniać w konsekwencjach swoich czynów , decyzji i wyborów, które każdy dokonuje. Zaratustra swoim objawieniem, nauką i filozofią, zachęca każdego do wyboru współpracy z Bogiem, która będzie owocować tak w rodzinie, wśród przyjaciół w społeczeństwie i całym żywym świecie. Czyniący Dobro, to inaczej zwolennicy postępu człowieka, żyjącego w harmonii z naturą.

  Uzgadnia równość między kobietami i mężczyznami. Wyższość Mądrości, jest priorytetem mądrego człowieka, który jest zdolny doprowadzić rodziny, społeczeństwo do tego, co wnosi dobra duchowe i jednocześnie materialne, a więc Zoroastrianizm, jest Drogą, religią, filozofią odnowy i jest ponadczasowym przewodnikiem dla ludzkości.

  Przesłanie skierowane przez Zaratustrę, który zna Boga, kocha ludzi, opiekuje się zwierzętami, roślinami, dba o ochronę środowiska jednocześnie propaguje wartości duchowe i materialne. Przesłanie to powoduje wzmocnienie własnego umysłu, kulturę języka, wzmacnia i pomnaża miłość, wnosi pokój psychiczny i fizyczny, jednocześnie je regenerując, czyniąc tym samym człowieka szczęśliwym. Takie jest przesłanie Boga Jedynego i Żywego.

  Najważniejsze punkty Dobrej Drogi.

  Te najważniejsze punkty zostały zawarte w Jego Mowach, pieśniach pochwalnych a zarazem nawołujących do osobiste refleksji, aby kierować ludzkość do doskonałości i tym samym do wieczności.Zawierają one esencję Dobrych Myśli, Dobrych Słów i Dobrych Uczynków.

  1. Jest tylko Jeden Bóg Ahura Mazda, który jest Mądrością, Stworzycielem wszystkiego , Tym który wszystko podtrzymuje w tym również wszechświat.

  2. Wszystkie przesądy i tak zwani bogowie, powinny zostać porzucone, również w czasie celebrowania ceremonii, gdyż jest to irracjonalne.

  3. Dobra Droga w Mowach Zaratustry nazywa się Mazdeizmem, jest kierowana do wszystkich i dla wszystkich.

  4. Boskie oświecenie (SERAOSHA ) ujawnia wiele boskich mocy i atrybutów wraz ze zrozumieniem zasad, które tworzą jedność uporządkowanego wszechświata. Do najważniejszych należą Spenta Mainyu rozwijającą mentalność, boska moc, która tworzy i podtrzymuje.; Asza, sprawiedliwość prawa powszechnego, któremu podlegają, (porządkowi we wszechświecie); Wohu Manah, mądrość i uczciwość ; Vohu Khshathra, dobre rządzenie, dobroczynna energia, która utrzymuje porządek wszechświata; ARAMAITI, spokój i cisza nabyte na podstawie dobrych zasad.; Haurvatat, kompletność i doskonałość osiągana w spokojnych warunkach; Ameretat , nieśmiertelność i wieczność osiągnięte w sposób uczciwy. (Te zasady są treścią większości 17 Pieśni).

  5. Wszechświat został dobrze ugruntowany i uporządkowany, przewidziany przez Jego Stwórcę Ahura Mazdę

  6. Człowiek obdarzony wolnością umysłu, myśli, słowa i czynu, posiada jasność, zdolność, aby rozróżnić to co jest dobre a co złe dla rodziny, społeczeństwa i najbliższych.

  7. Wolność i zdolność wyboru, czynów, myśli, słów dobrych czy złych myśli, czynów i słów przyczyniają się do albo do rozwoju albo do jego powstrzymywania. Człowiek mądry będzie promował i rozwijał to co mądre.

  8. Świat jest podzielony na dwa obozy, uczciwych i nieuczciwych. Celem jest to aby pokonywać nieuczciwość.

  9. Jest najlepszym sposóbem, aby studiować naturę, postęp wiedzy w harmonii ze wszystkim co nas otacza, co jest dobre i korzystne, i co propaguje czyste środowisko - nasze społeczeństwo ludzkie i resztę żyjącego świata.

  10. Ludzkość może, jeśli zdecyduje, rozwijać wszystkie boskie dary i być kreatywnym, włącznie z odnowieniem i utrzymywaniem uzyskanego dobra. Może stać się duchowo doskonałymi.

  11. Jeżeli ktoś nie wybierze prawidłowo, świat będzie wciąż pogrążony w chaosie, będzie cierpiał dopóki nie przyjmie tych boskich zasad.

  12. Prędzej czy później ludzkość zostanie skorygowana, aby osiągnąć doskonałość i życie wieczne.

  13. Ludzkość jest odpowiedzialna za swoje czyny. Każdy, prowadzony przez "Dobre rozeznanie umysłu" i "czyste myśli" powinien pracować dla samodoskonalenia siebie i ludzi wokół których żyjemy.

  14. Mężczyźni i kobiety są równi i korzystają z tych samych praw wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

  15. Społeczeństwo, rodzina, jako najważniejsza jednostka na ziemi, powinna dążyć do zjednoczenia w mądrości i zrozumieniu.

  16.Każdy powinien nabywać i propagować mądrość. Ludzkie społeczeństwo powinno być społeczeństwem mądrym.

  17. Społeczeństwo powinno zawsze w trakcie dokonywania wyborów, wybierać osoby doświadczone i zasłużone.

  18. Pierwszym celem każdego musi być lepszy świat ducha i ciała. Ludzkie społeczeństwo powinno się rozwijać.

  19. Dobra Droga odnawia się sama przez się. Postęp i rozwój myśli, słów i czynów, w tym tradycyjnych praktyk i obrzędów, powinno odbywać się w należytym i ustalonym porządku.

  20. Jasność i szczęście przyjdzie do osoby, która daje szczęście innym, bez domagania się czegokolwiek w zamian.

  21. Rezy pomagają ludziom komunikować się z Bogiem. One prowadzą człowieka, dają mu duchową satysfakcję, pomagają doświadczać Bożej miłości. Każdy może wołać do Boga, niezależnie od miejsca w którym przebywa, kiedy poczuje chęć i pragnienie. Mogą one być cichą medytacją, refleksją, recytacja Słowa Bożego na głos lub po cichu. Te akty pobożności wpływają na wzbogacenie życia duchowego.

  Reza

  «Szczęście to dziedzictwo dla tych, którzy pracują aby i inni mogli być szczęśliwi»

  «Niech Pan da nam zdrowie i siłę»

  «W celu utrzymania Prawdy, błagam Cię udziel tych darów»

  «Proszę Cię o błożenie za pośrednictwem Twego Ducha Sprawiedliwości, Dobrym Życiem, po wszystkie moje dni!»