logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Zagadnienia Spoleczne

   

   

  Zagadnienie aborcji

  W pismach Zaratustry nie ma bezpośredniej wzmianki o aborcji, jednakże wiadomo [w kontekście jego wiary i nauczania] że zawsze podkreślał racjonalność w podchodzeniu do kwestii będących lub wokół których są obecnie prowadzone spory. Tak więc Zoroastrianie w większości wykorzystują indywidualne rozumowanie w tym zakresie. Faktem jest, że wszyscy ludzie są stworzeni przez Ahurę Mazdę. Zoroastrianizm uznaje, że wszystkie osoby ludzkie mają te same podstawowe prawa, dlatego też aborcja jest w Zoroastrianizmie zakazana.

  Jednakże istnieją moralne i etyczne wyjątki, które na mocy samego faktu, przemawiają za jej dopuszczalnością w ściśle określonych przypadkach,a są nimi:

  -kobiety będące ofiarami gwałtu;

  -zagrożenie życia i zdrowiu kobiety;

  -kazirodztwo;

  -deformacja płodu wskazująca na to, że dziecko będzie cierpieć i nie przeżyje;

  Zobaczmy co na temat aborcji podają źródła-pisma judeochrześcijanskie w odniesieniu do współczesnych czasów, sporów i polemik w tej kwestii.

  Co Biblia mówi o aborcji?

  Może to być zaskoczeniem, ale pisma te podają, że aborcja nie jest morderstwem, a także, że płód nie jest uważany za ludzkie życie. Zobaczmy.

  “Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to winny zostanie ukarany grzywną, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety, i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec.” - Wyjścia 21,22:23

  Biblia nie przypisuje żadnej wartości płodom ani niemowlętom w wieku poniżej jednego miesiąca “Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesiąca do pięciu lat, to chłopiec będzie oceniony na pięć syklów srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra.” - Kapłańska 27,6

  Płody i niemowlęta w wieku poniżej jednego miesiąca nie są uważane za osoby. “Dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego według ich rodów i szczepów; wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż. Mojżesz więc dokonał ich spisu według rozkazu Pana.” -Liczb 3, 15:16

  Ten biblijny byt czasami akceptuje zabijanie płodów: „Rzekł do nich: Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety?One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana. Sprowadziło to plagę na społeczność Pana.Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną.” Liczb 31, 15:17 (W tym przypadku, niektóre z kobiet będące w ciąży, zostały zabite wraz z nienarodzonymi płodami).

  „Daj im, o Panie, co tylko dać zechcesz - łono, które roni, i piersi wyschnięte!” - Ozeasza 9,14 „Efraim powalony na ziemię, wyschły jego korzenie - nie przynoszą już więcej owocu; a nawet gdy porodzą, Ja sprawię, że umrze drogi owoc ich łona.” - Ozeasza 9,16

  Biblijny byt czasami zabija noworodki, aby ukarać rodziców. „Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci też twój grzech - nie umrzesz, lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze.”-2 Samuela 12:14

  Biblijny byt czasami powoduje aborcję przeklinając niewierne żony

  „Teraz postawi kapłan kobietę przed Panem, odkryje jej włosy i położy na jej ręce ofiarę wyjawienia, czyli posądzenia; wodę zaś gorzką, niosącą klątwę, kapłan będzie trzymał w swym ręku.Wtedy zaprzysięgnie kobietę i powie do niej: Jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z tobą nie obcował i jeśliś się z innym nie splamiła nieczystością względem swego męża, wówczas woda goryczy i przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczystą, ponieważ inny mężczyzna, a nie twój mąż, obcował z tobą, wylewając [nasienie] - wówczas przeklnie kapłan kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: Niechże cię Pan uczyni poprzysiężonym przekleństwem pośród ludu twego, niech zwiotczeją twoje biodra, a łono niech spuchnie.Woda niosąca przekleństwo niech wniknie do twego wnętrza i niech sprawi, że spuchnie twoje łono, a biodra zwiotczeją. Odpowie na to kobieta: Amen, Amen. Teraz wypisze kapłan na zwoju słowa przekleństwa, a następnie zmyje je wodą goryczy.Wreszcie da wypić kobiecie wodę gorzką, niosącą klątwę, aby wody przekleństwa weszły w nią sprawiając gorzki ból.Następnie weźmie kapłan z rąk kobiety ofiarę posądzenia, wykona gest kołysania przed Panem i złoży na ołtarzu. Potem weźmie z niej pełną dłonią część jako pamiątkę i spali na ołtarzu.Teraz da kobiecie do picia wodę przeklętą: jeśli naprawdę stała się nieczystą i swojemu mężowi niewierną, woda wniknie w nią, sprawiając gorzki ból. Łono jej spuchnie, a biodra zwiotczeją, i będzie owa kobieta przedmiotem przekleństwa pośród swego narodu.Jeśli jednak ta kobieta nie stała się nieczystą, lecz przeciwnie - jest czysta - pozostanie bez szkody i znów będzie rodzić dzieci.Takie jest prawo odnoszące się do posądzenia, gdy żona nie dochowa wierności swojemu mężowi i stanie się przez to nieczystą,lub gdy mąż zacznie ją posądzać, wtedy stawi ją przed Panem, a kapłan spełni względem niej wszystko według tego prawa.” Liczb 5,18:30

  Biblijne prawo czasami wymaga egzekucji (przez spalenie na śmierć) kobiet w ciąży.

  “Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych. Juda rzekł: Wyprowadźcie ją i spalcie!” - Rodzaju 38,24

   

  Ateizm

  Nauka odkrywa wiele rzeczy, ale nie może jednoznacznie twierdzić, że zna ostateczne źródło zdarzeń.

  Czy do ateizmu przyczyniają się religie? Dokąd prowadzą ludzi religijne dogmaty?

  Temat dość aktualny jak na nasze czasy.

  Religie w swojej historii próbowały niejednokrotnie ukazać swoje pozytywne cechy, ale jak pokazuje ich historia, przeważały cechy negatywne, które starano się w późniejszym czasie racjonalnie argumentować i usprawiedliwiać. Te negatywne cechy w wielu przypadkach, zapoczątkowały w życiu wielu ludzi proces ateizacji. Zwykle ateistą jest określana osoba, która zaprzecza istnieniu Boga, lecz warianty ateizmu są tak różne, jak koncepcje Boga i religii, które istnieją. Tak więc każdy może być ateistą w odniesieniu do politeistycznych bogów, np. jak Sokrates, który był ateistą wierzącym w jednego Boga.

  Europejska myśl ateistyczna została uformowana w duchu tradycji judeochrześcijańskiej. Termin ateizm określa się często jako areligijność lub bezbożność, jako sprzeciw wobec religii państwowej i Kościoła, to również indyferentyzm, czyli obojętność religijna. Za ateistyczne lub ateizujące uważa się w powszechnej opinii na gruncie chrześcijaństwa przejawy desakralizacji życia oraz zanik praktyk religijnych.

  W religioznawstwie ateizm oznacza brak religii i religijności, a zwłaszcza brak wiary w Boga osobowego jako stwórcy kosmosu i człowieka. Słowo ateista pochodzi z języka greckiego; Ateista to ktoś, kto neguje Theos. Grecka koncepcja theos odnosi się do bytu lub bytów wiecznych, istniejących w innej sferze niż materialny świat ludzki. Teistyczne przekonania, mogą zatem odnosić się do panteonu bogów greckich lub rzymskich, jak i tych istniejących w mitologii nordyckiej, babilońskiej, egipskiej lub ludowej wersji wierzeń współczesnego hinduizmu. Istnieją również religie, które nie wierzą w żadne byty lub istoty żyjące wiecznie. Dźinizm, buddyzm, sufizm, czy mistyczna Kabała mogą być określone jako ateistyczne.

  Istniejące i uważane za największe religie, czyli judaizm, chrześcijaństwo i islam, przyczyniły się do powstania ateizmu, ze względu na swoją działalność i dosłowne podejście do ich świętych ksiąg.

  Nauki Zaratustry i jego przedstawienie Boga, znacznie różni się od monoteistycznych pustynnych religii bliskiego wschodu. Zaratustra obok wypracowania podstaw racjonalnych ukazujących istnienie bytu, czyli Boga, tu należy dodać, że termin "theos" nie był mu znany, gdyż termin ten pochodzi ze znacznie późniejszej epoki, jest uznawany za pierwszego w historii filozofa. Tak więc osoba, deklarująca się jako ateista, utożsamia się w dużej mierze z grecką koncepcją boga, nie z koncepcją Zaratustry, a porzucając grecką koncepcję boga, wychodzi naprzeciw filozofii, w której głębinach, pojawia się nie kto inny jak Zaratustra, filozof i myśliciel lub mówiąc poprawniej Mazdeista, czyli człowiek uczący o prawach i zasadach życia, natury człowieka, natury nas otaczającej, o prawach kosmosu, dobru i złu obok wielu innych. Mazdaizm to określenie wywodzące się od Mazdy, czyli Mądrości.

   

  Sztuczna inteligencja

  Człowiek chce wzbić się na wyżyny, ewoluować, być doskonałym, ale do ewolucji gatunkowej nie jest powołany. Jego, naszym powołaniem, jest stać się w pełni człowiekiem.

  Czy słysząc o sztucznej inteligencji, nie zastanawia nas fakt, iż jest to coś co powoli stara się przedzierać przez naszą ludzką świadomość? W erze rozwijającej się technologii, człowiek za wszelką cenę chce zmusić swoje człowieczeństwo do wzbicia się na wyżyny, posiadając ponadprzeciętne możliwości umysłowe. Ludzkie roboty, połączone w sieci zarządzanej przez skryte gdzieś tam organizacje specjalizujące się w wydawaniu poleceń.

  Niestety wirtualny świat, który dla jednych jest w jakimś sensie rzeczywistością poprzez szeroko rozwinięte gry komputerowe o różnej tematyce, dla drugich jest wyraźnym sygnałem, że człowieczeństwo i to wszystko co jest z nim związane coraz bardziej zaczyna być zastępowane robotyką. Jednakże czy ludzką istotę można zastąpić technologią? Tylko częściowo. Ludzkich uczuć, nie odda żadne z urządzeń i choć większość już reaguje na dotyk, głos, ciepło człowieka, to czy technika będzie mogła zastąpić uczucia na przykład miłości i pragnień elektroniczną plazmatyczną częścią?

  Człowiek może osiągnąć pewien stopień doskonałości technologicznej, lecz nigdy nie będzie w stanie porzucić swojej istoty jako człowieka, choćby zastąpił część organów implantami, posiadał sztuczną skórę, czy w pełni zaczął stosować nanotechnologię, to jednak będzie mógł przedłużyć swoje życie o kilka, lub kilkanaście pór roku. Laboratoria na całym świecie, te znane i nie znane pracują nad opracowaniem nowych kodów genetycznych umożliwiających przedłużenie życia a mówiąc wprost...celem jest uczynienie człowieka nieśmiertelnym w śmiertelnym świecie. Prawa chemii, biologii, prawa natury, one wszystkie nas otaczają, tworząc i wpływając codziennie na nasze życie. Życie na ziemi ma swój cel i sens wtedy i tylko wtedy, kiedy człowiek zsynchronizuje się z otaczającymi go prawami i nade wszystko, kiedy zsynchronizuje się z Prawem Stwory, Prawodawcę wszystkich Praw.

  Technologia ma ludziom pomagać, nie powinna być inkarnowana w ludzką istotę. Wiara w to że człowiek któregoś dnia osiągnie wysoki poziom rozwoju intelektualnego, nie jest niczym nowym. Nowym było i będzie to, że rozwój technologii będzie w pełni służył nam i naszym dzieciom, które już dziś są narażone na niszczące pod kątem etycznym i moralnym zastosowanie osiągnięć technologii np.wirtualnej rzeczywistości. Powstają grupy trans humanistów, uważający, że obecna era jest erą przejściową od zwykłego człowieczeństwa do rozwijania dotąd nieznanych możliwości człowieka przy zastosowaniu nowoczesnej technologii. Pogląd o polepszeniu ludzkich możliwości o ulepszenie i zastosowaniu elementów technologii w ludzkim organizmie by wyeliminować proces starzenia, poszerzenie możliwości umysłowych i fizjologicznych, jest przedmiotem badań owych grup.

  Sztuczna inteligencja, jest jednym z projektów, który ma prowadzić do kolejnego jakim jest klonowanie człowieka. W dobie obecnej, nie wszyscy ludzie posiadają zdolność osobistego myślenia i podejmowania decyzji, wolą, by ktoś inny podejmował za nich decyzje. To zjawisko ma miejsce szczególnie w systemach religijnych. Jeśli więc spoglądając dziś na obecne systemy edukacji w wielu krajach, widzimy znaczną różnicę w wielu materiach. Ludzka inteligencja stale się obniża, dzieje się to systematycznie co kilka lat. Kolejne przychodzące po sobie pokolenia są coraz słabsze, niezdarne, brakuje motywacji do podjęcia wysiłków w kształceniu się i czynieniu dobra.Obecny model życia to żyć szybko, dobrze, łatwo i wygodnie, a jeśli to możliwe niejednokrotnie przy wsparciu rodziców gdzie dzieci, mają juz około 30 lat i więcej.

  Czy wobec tego zastosowanie sztucznej inteligencji jest ogólnie do przyjęcia jako wszczepionego implantu. Jako Zoroastrianie jesteśmy przekonani, że jeśli w sercu nawet przeciętnego człowieka, a nimi jesteśmy i my, istnieje pragnienie dobra, sprawiedliwości, uczciwości i miłości, to żaden implant nie pomoże. Nie pomoże też manipulacja jakimikolwiek metodami, gdyż w tym przypadku, nasze uczucia i duch, jakiego nie posiadają maszyny, wirtualna rzeczywistość, implanty, chipy, nanotechnologia, zwyciężą każdy przejaw niezdrowej wręcz szkodliwego dążenia do tego, by wzbić sie na wyżyny i powiedzieć świat należy do mnie.

  Klonowanie człowieka naszym zdaniem jako Zoroastrian wkracza w głęboką i intymną sferę etyki i moralności, która jest jedyna w swoim rodzaju jeśli chodzi o rodzaj ludzki. Ich istnienie, ustanowienie i towarzyszenie w naszym życiu, ma nam wskazywać nasze możliwości ale i ograniczenia. Dziś klonowaniu podlegają materia organiczna, którą stosuje się w wyspecjalizowanych klinikach pourazowych, zastosowanie znajduje, jak można się domyślać w przypadkach głębokich poparzeń, utraty kończyn etc. Prostym przykładem, choć może w nie dosłownym tego słowa znaczeniu są bliźniaki, których DNA jest identyczne, a mimo wszystko są one jako osoby różniące się od siebie (inne zainteresowania, hobby, światopogląd..). Liczne doświadczenia wykonanie na zwierzętach czy gryzoniach dały negatywne skutki, gdyż wynikiem były twory mieszane, czyli hybrydy. Klonowanie człowieka nie zwróci np. zmarłego dziecka czy naszego bliskiego. Zoroastrianie są przeciwni eksperymentom i działaniom zmierzającym do odtworzenia istoty ludzkiej czyli klonowania. 

   

  Metoda In Vitro

  Stosunek do invitro u Zoroastrian Słowiańskich, różni się od ogólno przyjętego nauczania, ujętego w tzw.nauce społecznej Kościoła katolickiego. Trzeba przyznać, że stosunek do „in vitro”, istniejący w obecnej nowoczesnej formie, w przeszłości nie zawsze był uwzględniany przez tę instytucję religijną. Podobnie jest z pojęciami grzechu i wykroczeń przeciw Prawdziwemu i Jedynemu Prawu Bożemu, którego niestety ta instytucja nie reprezentuje. In vitro, to temat, na który wpływa wiele innych pokrewnych tematówm które są bardzo widoczne a jednak są one bagatelizowane.

  Invitro jest tematem dyskutowanym, podlegającym wielu polemikom, i częścią wielu dyskusji. Ma swoich zwolenników jak i przeciwników. Naukowcy w wielu dziedzinach z pewnością wychodzą za daleko w swoich kompetencjach, ale też i wielokrotnie ratują życie. Uważamy, że osoby które narodziły się w ten a nie inny sposób, nie powinno nazywać się podludźmi, czy też ludzmi drugiej lub trzeciej kategorii gdyż, pochodzą z komórek ludzkich. Należało by zapytać tu o kilka ważnych rzeczy żeby wysnuć jakiś rozsądny wniosek.

  Tej refleksji brakuje wielu przeciwnikom, którzy zajmują taką samą lub podobną pozycję do owych naukowców, pozycją sędziego, odbierając głos, atrybuty Stwórcy i Jego decyzje. Urodziny nie siłami natury ale poprzez tzw.cesarskie cięcie – na tym polu i w tym temacie też istnieją polemiki, że ktoś nie narodził się “jak natura przekazała”a przecież to jest uzależnione od sytuacji zdrowotnej kobiety i ogólnie od zaistniałej sytuacji.

  Dalszą rzeczą jest utrzymywanie funkcji życiowych “poza organizmem” wszelkiego typu aparaty pomagające w oddychaniu, leczenie hormonalne etc. wstawianie zastawek lub/ czy tzw. bypassów. Regeneracja tkankowa po wypadkach, oparzeniach amputacjach, czy stosowanie przeszczepy, które mają ratować życie ludzie. Rodzenie się dzieci zdeformowanych lub kalekich np.Czarnobyl, Chiny, Indie i inne kraje.

  Czy w tych i innych przypadkach, można mówić, że mamy do czynienia z pod ludźmi....? Nauka Zoroastrian w tym temacie jest następująca: są pytania, na które człowiek chce mieć odpowiedź, szuka jej i kiedy nie znajduje, sam przybiera postać sędziego, “boga”, który chce decydować o etyce i moralności, czyli człowiek sam wybiega daleko, poza swoje kompetencje...zaczyna osądzać, chce decydować, że takie “ludzkie twory laboratoryjne”to nie ludzie.Jesteśmy ostrożni w takim podejściu. Hybrydą lub rzeczywiście czymś co można by było nazwać czymś podobnym do człowieka, ale nie w pełni człowiekiem, była by z pewnością mieszanka genetyczna ludzkich komórek ze zwierzęcymi...to jest rzecz oczywista.

  Eksperymenty biologiczno genetyczne, nie zawsze człowiekowi wychodziły na dobre, lecz to nie nasza powinność czy obowiązek lub prawo, aby takich ludzi oceniać. Etyka i moralność w przypadkach invitro są dość skomplikowane i jak wierzymy, ludzie, a w tym, naukowcy, nie rozumieją jej jeszcze na 100%. Czy osoby, którym przyczepia się eytkietę „z invitro” mają ducha, z pewnością mają, bo żyją, myślą, mają uczucia, podobnie jak osoba ze sztucznym sercem. Czy osoba ze sztucznym sercem lub implantami biologicznymi potrafi kochać? tak, bo to jej duch kocha. Temat z pewnością trudny i jak wierzymy kiedyś uzyskamy na niego odpowiedź.