logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Z Awesty

   

  O Zaratustro, Moim pierwszym imieniem jest « Ja Jestem»

  Moim drugim imieniem jest Dawca Stad.

  Moim trzecim imieniem jest Mocny

  Moim czwartym imieniem jest Doskonały w Świętości.

  Moim piątym imieniem jest Wszelkie Dobro, dający Święte Zasady.

  Moim szóstym imieniem jest Zrozumienie.

  Moim siódmym imieniem jest Ten który posiada wszelką Wiedzę.

  Moim ósmym imieniem jest błożenie.

  Moim dziewiątym imieniem jest Ten który udziela błożenia

  Moim dziesiątym imieniem jest Wszechwiedzący.

  Moim jedenastym imieniem jest Miłosierny.

  Moim dwunastym imieniem jest Ten który nie czyni zła.

  Moim trzynastym imieniem jest Niezwyciężony.

  Moim szesnastym imieniem jest Ten który jest Prawdą.

  Moim siedemnastym imieniem jest Wszechwidzący.

  Moim osiemnastym imieniem jest Ten,który uzdrawia.

  Moim dziewiętnastym imieniem jest Stworzyciel.

  Moim dwudziestym imieniem jest Mazda, Wszechmogący.

  Oto Cię pytam,powiedz mi prawdę Ahura Mazdo: Kto podtrzymuje ziemię nisko i sklepienie od upadku?

  Kto zaprzęga szybkość wiatru i chmur? Kto, O Mazdo, twórco Dobrej myśli? "

  Oto pytam Cię, powiedz mi prawdę, o Mazdo: który artysta stworzył światło i ciemność?

  Który artysta wykonał sen i jawę?

  Kto uczynił poranek, południe i wieczór,

  Kto powołał człowieka do jego obowiązków?

  Bóg posiada najlepszą pamięć wszystkich ludzkich czynów tak dobrych jak i złych. Łącznie z najohydniejszymi czynami, które mogą się wydarzyć w przyszłości.

  "Zła sytuacja dla tych, którzy są źli, dobra nagroda dla tych, którzy są sprawiedliwi. To Twoje postanowienie o Boże, do końca Wszechświata.

  W trudnej sytuacji są ci którzy są źli i czynią zło, dodaje nagrody dla tych którzy są sprawiedliwi. To Twoja wola o Boże, aż do końca Wszechświata.

  Bóg ustanowił dwa Prawa dla wychowania ludzi:

  «Och ludzie! Można osiągnąć szczęście lub nieszczęście zgodnie z Prawem, a mianowicie:błożenie dla sprawiedliwych i długie cierpienie dla złoczyńcy»

  «Bóg ma wiedzę na temat każdej żywej istoty, która jest dobra w poświęceniu, poprzez Jego sprawiedliwości»

  «Wszystkie dobre myśli, słowa i czyny, dokonane za pośrednictwem mądrości, doprowadzą do stanu niebiańskiego. Wszystkie złe myśli, słowa i czyny, to brak mądrości, doprowadzają do najgorszego losu»