logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Wyznanie wiary

  Inspirowany/a wiarą i miłością wyznaje:

   


   

  Awestyjskie wyznanie wiary

  «Zostałem stworzony i należę do Ahura Mazdy dla dobra, nie dla czynienia nikczemności. Moje działania i rodowód pochodzą od Kajomarsa. Moją matką jest Ziemia,a moim ojcem jest Ahura Mazda. Moje człowieczeństwo wywodzi się od Maszji i Maszjana, którzy byli pierwszym nasieniem i potomstwem Kajomarsa. Aby spełnić mój obowiązek, wyznaję: że wierzę w Ahura Mazdę, który był i na zawsze będzie, że jego królestwo jest wieczne i że jest nieskończony i czysty i że Angra Mainju nim nie jest przez wzgląd na jego niszczycielską naturę. Należę do Ahura Mazdy i jego hojnych Świętych Nieśmiertelnych i nie mam związku z Angra Mainju i jego współpracownikami. Moim pierwszym prawem na ziemi jest wyznawanie i przestrzeganie Prawa Ahura Mazdy, wypełnianie należnych obowiązków wynikających z Jego Prawa; bycie niezłomnym i utrzymywanie wiary w Niego; odróżnianie dobrych uczynków od złych, dobro od zła, światło od ciemności i cześć w oddawaną Bogu Ahura Mazdzie od czczenia dewów».

  1 List Kapłański 3,10-18

  Kapłańskie Wyznanie Wiary

  «Jestem czcicielem Ahura Mazdy, Pana Mądrości, wyznającym szczerze i bez zastrzeżeń Przesłanie Dobrej Nauki danej Zaratustrze; wychwalam mądrość, a wszelkie dobro i wszystko, co najlepsze przypisuję Ahura Mazdzie, dawcy Prawa i Dawcy Chwareny; Prawa, które jest Światłem. Odrzucam autorytet dewów, ich sług i zwolenników kłamstwa; nikczemnych, bezprawnych, czyniących zło, ich sług upijających się kłamstwem, bezmyślnych i najbardziej szkodliwych istot».

  «Odrzucam je myślami, słowami i czynami. Odrzucam je publicznie».

  «Idąc przykładem naszych przodków, królów Aryjskich, którzy wyznawali Ahura Mazdę, a Chwarena spoczywała nad nimi; aż do Zbawiciela, który powstanie i odnowi świat według Prawa; jestem czcicielem Ahura Mazdy, tak w wierze, jak i nauczaniu».

  «Zobowiązuję się do dobrze przemyślanej myśli, do dobrze wypowiedzianego słowa i dobrze wykonanych czynów. Dobra Nauka Zaratustry podtrzymuje małżeństwa i rodziny, które żyją według Prawa Ahury,które ze wszystkich nauk, które istnieją lub będą istnieć w przyszłości, jest największe, najlepsze i najpiękniejsze: Prawo Ahura Mazdy; wiara ahuryczna».

  «To jest wyznanie mazdejczyków, aż do wielkiego dnia odnowienia wszechrzeczy».

  5 List Kapłański 4,1-13

   

  Awestyjskie wyznanie wiary [wersja krótsza]

  1. Wierzę w Jednego i Prawdziwego Boga, Ahura Mazdę, Pana Mądrości

  Bez początku i bez końca, Pierwszego i Ostatniego, Króla Królów i Pana Panów,

  Twórcę stworzenia tego, co widzialne i niewidzialne,

  2. Dawcę Mądrości, która jest Pradawna i Najwyższa,

  Jedynego, który zasługuje na pełną Adorację, Cześć i Uwielbienie,

  Dawcę łask i błożenia, ostateczną rzeczywistość człowieka,

  Wierzę w Dobrego Ducha Jego Świętego, przewodnika Dobrych Myśli, Słów i Czynów,

  3.Oczekując przyjścia Zbawiciela,

  przyszłego zmartwychwstania i sądu sprawiedliwych i niesprawiedliwych,

  ustanowienia Królestwa Bożego

  i życia wiecznego w Domu Pieśni, wyznaje:

  «Boży Porządek i Uczciwość, są najlepszym dobrem dla człowieka. Szczęście osiąga ten, kto je zachowuje i przestrzega, podążając drogą Prawości»

   

   


  « Powrót do Strony Głównej