logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Wstęp do analizy historyczno-językowej

   

  Wedy i po Wedyjscy hindusi

  Nieobliczalnie bogata i różnorodna starożytna literatura otworzyła przed nami nieporównywalnie interesujący świat dawnych cywilizacji. Historia pokazuje wiele wydarzeń starożytnego drzewa mądrościowego, które wypuszczało swoje gałęzie na wszystkie lub prawie wszystkie strony starożytnego świata i z którego również i my Słowianie pochodzimy.

  Świat walczących bogów i bohaterów, w którym bogowie, bohaterowie i demony walczą w labiryncie bliskich szczegółów, mogąc sprawiać wrażenie plątaniny, ale wszystkie łączą się w poruszającą siatkę, z której życiowe namiętności lśnią na każdym kroku. Z bezcennymi liniami wczesnego mitu i głębszej myśli; można odczuć zadowolenie z melodyjnej epopei, których treść zdobyła umysły wielu ludzi

  Aby prześledzić analogie, weźmy najpierw znany termin Aryjczyk. Termin ten występuje dość często w R. Wedach, lecz zauważalna różnica pomiędzy Awestą jest taka, że w niej znajduje on oznaczenie dość szczególne, wskazuje bowiem na rodzaj, innymi słowy, charakter rodowy i rdzenny.

  Awestyjskie Mowy Zaratustry, nie można potraktować jedynie jako zwykłą ciekawostkę historyczną, gdyż ujawniają mimochodem, bez zamiaru złożenia oświadczenia, które miałoby nas przekonać, że były one obecne w rzeczywistych wydarzeniach, do których nawiązują. W Wedach nie ma miejsca zwanego „Arya”, chociaż słowo to jest częste, ale na samym początku dokumentu Awesta mamy „ojczyznę". Ich rodzimy dom został nazwany i określony w Aweście, więc ich/nasza pradawna historia została ujawniona.

  Istnieją liczne podobieństwa i pokrewieństwa między tymi księgami. Samo słowo, Weda, znajduje się w pobliżu Awesty z prefiksem a-Veda i a-v (a) edhar).Analogie opowiadają nieodparcie ku argumentowi za wcześniejszym wiekiem i pochodzeniem Awesty, gdzie ich występowanie w większości jest bardziej obfite. W rzeczywistości awestyjskie teksty nazywają się trzema częściami Wedy.