logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Wpływy Zoroastrianizmu Część II

   

  Zoroastrianizm wywarł duży wpływ z perspektywy historycznej na rozwój eschatologii w judaiźmie z okresu Drugiej Światyni. Chrześcijaństwo, odgałęzienie judaizmu, adoptowało większość pojęć eschatologicznych zaczerpniętych z apokryfów Starego Testamentu pisanych przez żydowskich skrybów.

  Argumenty wskazujące na osiągnięcie żydowskich osiągnięć w dziedzinie eschatologii, a które zostały powzięte z eschatologii Awesty są następujące:

  Nie istniała żadna żydowska doktryna eschatologiczna aż do końca okresu Staro Testamentowego , mówiąca lub choćby wskazująca na pojęcia takie jak: sądu indywidualnego i uniwersalnego, nie istniało pojęcie piekła ani nieba, odnowienia czy rekonstrukcji świata związanego z końcem czasów, kara i nagroda związana z czasami końca, zmartwychwstaniem.

  Wszystkie nauki i pojęcia z nimi związane, pojawiają się dość gwałtownie w pisamch żydowskich w dwóch ostatnich wiekach przed nastaniem ery chrześcijańskiej, by zaraz potem pojawić się w chrześciajństwie.

  Wspomniana dominacja Perska w Palestynie i długi okres w którym nadal żydzi żyli w diasporze (rozproszeniu) w Mezopotamii i Persji, spowodowało pełne rozwinięcie eschatologii w środowiskach żydowskich. Stą też nie jest to przypadkiem, że pełnia eschatologii perskiej znajduje się w pismach żydowskich gdzie przyczyną jest zetknięcie się obu kultur.

  Jest mało prawdopodobne, że te idee i koncepcje eschatologiczne zostały pierwotnie opracowane wśród Żydów, i że zostały zapożyczone przez Persów, którzy stanowili w tamtym czasiedominującą kulturę. Wiele eschatologicznych ideii zawartych w Aweście, choć nie zawsze są do końca jednoznaczne, są wystarczającą gwarancją starożytności i ciągłości tych koncepcji w Persji, a brakuje ich w judaizmie. Silny dualistyczny charakter żydowskiej eschatologii również wydaje się sugerować, zapożyczenie z Iranu.

  Eschatologia Zoroastrian posiada spójność i strukturę, dychotomia między pojęciami mênôg i gêtîg odgrywa w nim dużą rolę.

  To może wyjaśnić wiele powtarzających się się tekstów pararelnych w narracji. Wpływ Perskich idei w Pismach Hebrajskich jest szczególnie łatwo pokazać w wielu szczegółach, gdzie istnieje duże podobieństwo niektórych pismach rabinicznych i Pismach Zoroastrian; Żydowski Midrasz pod tytułem "Wniebowstąpienie Mojżesza" jest zbudowany, pisany na bazie Arda Wirâz-nâmag. Istnieje w kilku różnych wersjach w języku hebrajskim, a także w judeo-perskim, (badania i edycja tekstu judeo-perskiego znajduje się w Netzer; opracowania badań służą do dyskusji akademickich i naukowych dyskusji na temat tego problemu.


  Źródło Böklen; Winston; 1971; Hultgard; Przeciw hipotezie wpływu judaizmu na religię Perską, Kard.König.