logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Twoje pytania nasze odpowiedzi II

  Kliknij aby otworzyć i zamknąć

   

  5. Chrześcijaństo, Judaizm, Islam - dokąd prowadzą? skąd pochodzą? jak powstały 

  Te trzy dominujące na świecie religie, przeszły w odległych czasach swoista ewolucję, zmiany, często ubawiane polityką czy też ideologią sprzeczną ludzkiej nautrze. Absorbowały one znaczną część wierzen pochodzących z różnych regionów ziemi, najczęściej to Egipt, Sumeria, Babilon i starożytna Persja. Ich istnieniu, nie przypisuje się raczej wybitnych osiągnięć dla wszystkich ludzi w okresie ich istnienia. Powstałe w różnym czasie, połączone jedynmi węzłami duchowymi, które wskutek późniejszego rozwoju przekształacały się w nieprzyjazne ludziom systemu napiętnowania i ucisku. Religie te, jak potwierdzają źródła naukowo historyczne, a także środowiska medyczne z zakresu psychologii i psychiatrii, nie wpływają pozytywnie na życie jednostek, które często przechodzą okresy kryzysu duchowego, popadają w depresje; mają charakter wyłącznie masowy. Brak osobistego świadectwa życia w wyznawane zasady, dogmaty i nauki.

  6. Chcesz zmieniać świat? zacznij od siebie! 

  Ludzie lubią dawać pouczenia innym, rady, które nie we wszystkich przypadkach działają jednakowo, a to ze względu na to że każdy z nas jest inny. Wielu chce zmieniać świat, ale mało jest tych, którzy chcą zmienić siebie, swoje nastawienie do innych ludzi, do spraw życiowych jak i do wglądu w swoje możliwości, kulturę języka, osobista, kulturę w obyciu z innymi ludźmi. Trzeba nam pamiętać, że aby rady zaczęły funkcjonować w życiu innych ludzi, powinniśmy je najpierw wdrożyć we własne życie i potem, na postawie doświadczenia, móc coś poradzić. Nie czyń z siebie Boga, jeśli nie potrawisz stworzyć dobra!

  7. Zoroastrianie Słowiańscy i wegetarianizm 

  Nie jesteśmy wegetarianami, lecz nie mamy nic przeciwko tym, którzy nimi są.

  8. Co wolno a czego nie wolno, co nie jest wskazane w życiu naśladowcy Zaratustry 

  Nie wolno czynić świadomego zła, nie wolno grzeszyć przeciw miłości, wolności drugiego człowieka. Nie wolno za wszelką cenę starać się odobra, nie wolno być przykrym dla drugiego człowieka. Nie wolno zaprzeczyć Prawdzie, nie wolno zadowalać zła, tolerować półprawd, nie wolno rezygnowac ze swojej godności jako człowieka, nie wolno chełpić się dostatniem, nie wolno obrażać innych ludzi, przeklinać innych ludzi, wykorzystywać innych ludzi, naśmiewać się z chorych, starców, cierpiących, kalek, niepełnosprawnych, przeklinać władzę, pracodawców, sąsiadów, nie wolno znęcać się nad zwierzętami, nie wolno niszczyć przyrody, nie wolno zabijać radości, nie wolno bluźnić rzeczą, które człowiek nie wie, nie zna i nie rozumie, nie można kogoś bez podstawie oskarżać, nie wolno szukać niemoralnych i nie eytycznych sposobów abyzyskać sławę, pieniądze i bogactwo. Czynić tylko co daje szczęście innym ludziom zgodnie tym co mamy zapisane w Aweście.

  9. Zoroastrianie i polityka 

  Jesteśmy apolityczni.

  10. Postawa Zoroastrian w czasie agresji 

  Nacisk na pokój, walka o życie niewinnych bez ich cierpienia. To coraz trudniejsze, co nie znaczy, że nie możliwe. Dzieci są nabardziej zagrożone cierpieniem, często domową przemocą fizyczną jak i słowną. Czy czas kiedy zaczęła przemiawiać niedojrzałość, porywczość, ideologia doszedł już do apogemum? Rozmowy i negocjacje pokojowe, kompromisy i dojrzałe ustępstwa patrzące na przyszłość ludzi, to nasze postępowanie, propozycja i rozwiązanie, w czasie agresji.

   

  Strona główna