logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Tradycja i Prawda

   

  «Jeżeli tradycja nie potwierdza głoszonej Prawdy, wówczas jest ona wyłącznie zlepkiem nieużytecznych obrzędów»

  «Jeżeli tradycję czyni się ważniejszą od Prawdy, wówczas następuje zwiedzenie»

  «Prawdy nie można dopasowywać do tradycji, lecz z tradycji ma wynikać Prawda»

   

  Niektóre teksty mówiące o tradycji w Aweście. Pismach Świętych Słowian:

  Nauka Uczniów: Karda 4, wiersz 15;

  Pierwszy List Atarwanów [Kapłański]: Karda 2, wiersz 1, Karda 5, wiersz 10, Karda 6, wiersz 15-16; 30-31;

  Trzeci List Atarwanów [Kapłański]: Karda 1, wiersz 4;

  Księga Pierwotnego Prawa: Karda 2, wiersze 1-2;

  Księga Rodu: Karda 3, wiersz 4, Karda 4, wiersz 4, Karda 8, wiersz 1, Karda 10, wiersz 1, Karda 11, wiersz 19, Karda 12, wiersz 1, Karda 13, wiersz 10, Karda 15, wiersz 11, Karda 15, wiersz 20;

  Księga Zgromadzenia: Karda 8, wiersz 30;

  Księga Pamięci Męczenników: Karda 2, wiersze 5-6, Karda 3, wiersze 9-10;

  Księga Zbiorów: Karda 1, wiersze 22-23, Karda 4, wiersz 26;

   


  « Powrót do Spisu Tematów