logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Sztuczna inteligencja

   

  Człowiek chce wzbić się na wyżyny, ewoluować, być doskonałym, ale do ewolucji gatunkowej nie jest powołany.Jego, naszym powołaniem, jest stać się w pełni człowiekiem.

   Czy słysząc o sztucznej inteligencji, nie zastanawia nas fakt, iż jest to coś co powoli stara się przedzierać przez naszą ludzką świadomość? W erze rozwijającej się technologii, człowiek za wszelką cenę chce zmusić swoje człowieczeństwo do wzbicia się na wyżyny, posiadając ponadprzeciętne możliwości umysłowe. Ludzkie roboty, połączone w sieci zarządzanej przez skryte gdzieś tam organizacje specjalizujące się w wydawaniu poleceń. Niestety wirtualny świat, który dla jednych jest w jakimś sensie rzeczywistością poprzez szeroko rozwinięte gry komputerowe o różnej tematyce, dla drugich jest wyraźnym sygnałem, że człowieczeństwo i to wszystko co jest z nim związane coraz bardziej zaczyna być zastępowane robotyką. Jednakże czy ludzką istotę można zastąpić technologią? Tylko częściowo. Ludzkich uczuć, nie odda żadne z urządzeń i choć większość już reaguje na dotyk, głos, ciepło człowieka, to czy technika będzie mogła zastąpić uczucia na przykład miłości i pragnień elektroniczną plazmatyczną częścią?
   
  Człowiek może osiągnąć pewien stopień doskonałości technologicznej, lecz nigdy nie będzie w stanie porzucić swojej istoty jako człowieka, choćby zastąpił część organów implantami, posiadał sztuczną skórę, czy w pełni zaczął stosować nanotechnologię, to jednak będzie mógł przedłużyć swoje życie o kilka, lub kilkanaście pór roku. Laboratoria na całym świecie, te znane i nie znane pracują nad opracowaniem nowych kodów genetycznych umożliwiających przedłużenie życia a mówiąc wprost...celem jest uczynienie człowieka nieśmiertelnym w śmiertelnym świecie. Prawa chemii, biologii, prawa natury, one wszystkie nas otaczają, tworząc i wpływając codziennie na nasze życie. Życie na ziemi ma swój cel i sens wtedy i tylko wtedy, kiedy człowiek zsynchronizuje się z otaczającymi go prawami i nade wszystko, kiedy zsynchronizuje się z Prawem Stwory, Prawodawcę wszystkich Praw.
   
  Technologia ma ludziom pomagać, nie powinna być inkarnowana w ludzką istotę. Wiara w to że człowiek któregoś dnia osiągnie wysoki poziom rozwoju intelektualnego, nie jest niczym nowym. Nowym było i będzie to, że rozwój technologii będzie w pełni służył nam i naszym dzieciom, które już dziś są narażone na niszczące pod kątem etycznym i moralnym zastosowanie osiągnięć technologii np.wirtualnej rzeczywistości. Powstają grupy trans humanistów, uważający, że obecna era jest erą przejściową od zwykłego człowieczeństwa do rozwijania dotąd nieznanych możliwości człowieka przy zastosowaniu nowoczesnej technologii. Pogląd o polepszeniu ludzkich możliwości o ulepszenie i zastosowaniu elementów technologii w ludzkim organizmie by wyeliminować proces starzenia, poszerzenie możliwości umysłowych i fizjologicznych, jest przedmiotem badań owych grup.
  Sztuczna inteligencja, jest jednym z projektów, który ma prowadzić do kolejnego jakim jest klonowanie człowieka. W dobie obecnej, nie wszyscy ludzie posiadają zdolność osobistego myślenia i podejmowania decyzji, wolą, by ktoś inny podejmował za nich decyzje. To zjawisko ma miejsce szczególnie w systemach religijnych. Jeśli więc spoglądając dziś na obecne systemy edukacji w wielu krajach, widzimy znaczną różnicę w wielu materiach. Ludzka inteligencja stale się obniża, dzieje się to systematycznie co kilka lat. Kolejne przychodzące po sobie pokolenia są coraz słabsze, niezdarne, brakuje motywacji do podjęcia wysiłków w kształceniu się i czynieniu dobra.Obecny model życia to żyć szybko, dobrze, łatwo i wygodnie, a jeśli to możliwe niejednokrotnie przy wsparciu rodziców gdzie dzieci, mają juz około 30 lat i więcej.
   
  Czy wobec tego zastosowanie sztucznej inteligencji jest ogólnie do przyjęcia jako wszczepionego implantu. Jako Zoroastrianie jesteśmy przekonani, że jeśli w sercu nawet przeciętnego człowieka, a nimi jesteśmy i my, istnieje pragnienie dobra, sprawiedliwości, uczciwości i miłości, to żaden implant nie pomoże. Nie pomoże też manipulacja jakimikolwiek metodami, gdyż w tym przypadku, nasze uczucia i duch, jakiego nie posiadają maszyny, wirtualna rzeczywistość, implanty, chipy, nanotechnologia, zwyciężą każdy przejaw niezdrowej wręcz szkodliwego dążenia do tego, by wzbić sie na wyżyny i powiedzieć świat należy do mnie.
   
  Klonowanie człowieka naszym zdaniem jako Zoroastrian wkracza w głęboką i intymną sferę etyki i moralności, która jest jedyna w swoim rodzaju jeśli chodzi o rodzaj ludzki. Ich istnienie, ustanowienie i towarzyszenie w naszym życiu, ma nam wskazywać nasze możliwości ale i ograniczenia. Dziś klonowaniu podlegają materia organiczna, którą stosuje się w wyspecjalizowanych klinikach pourazowych, zastosowanie znajduje, jak można się domyślać w przypadkach głębokich poparzeń, utraty kończyn etc. Prostym przykładem, choć może w nie dosłownym tego słowa znaczeniu są bliźniaki, których DNA jest identyczne, a mimo wszystko są one jako osoby różniące się od siebie (inne zainteresowania, hobby, światopogląd..). Liczne doświadczenia wykonanie na zwierzętach czy gryzoniach dały negatywne skutki, gdyż wynikiem były twory mieszane, czyli hybrydy. Klonowanie człowieka nie zwróci np. zmarłego dziecka czy naszego bliskiego. Zoroastrianie są przeciwni eksperymentom i działaniom zmierzającym do odtworzenia istoty ludzkiej czyli klonowania.