logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Szkoła Duchowna Atarwanów

  Zapowiedź utworzenia Aryjskiej Szkoły Duchownej Atarwanów.

  W przyszłym roku zostanie powołana do istnienia szkoła kapłańska mająca na celu przygotowanie do kapłaństwa aryjskiego. Ze szczegółami będzie można się zapoznać w niedługim czasie.

  Utworzenie Aryjskiej Szkoły Duchownej Atarwanów jest inicjatywą Ratu, ze względu na potrzebę przywrócenia zapomnianych części naszego dziedzictwa – materialnego i niematerialnego Słowian.

  W Polsce nie ma placówki edukacyjnej, specjalizujacej się, w rozwoju wiedzy czy historii, jak również wiary, wyjaśniając sens i znaczenie obrzędów i tradycji, które zostały przez nas odziedziczone. Obok placówek chrześcijańskich czy katolickich mających w swojej nazwie, często barwne tytuły, takie jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, Papieska Akademia Teologiczna lub inne, Szkoła Duchowna Atarwanów akcentuje naszą rodzimą przynależność do wielkiej rodziny nie tylko Słowiańskiej, ale i Aryjskiej.

  Celem szkoły jest przygotowanie kandydatów do kapłaństwa aryjskiego oraz pracy edukacyjnej według przekazanej nam tradycji wiary.

  Warunkiem przyjęcia jest przede wszystkim przyjęcie Dobrej Nauki Zaratustry i głębokie zainteresowanie tradycją, historią i obrzędami Słowian.

  Minimalny wiek do przyjęcia funkcji Atarwana, to 35 lat.

  Nauka w pierwszym stadium będzie się odbywać za pośrednictwem Internetu, gdzie kandydat otrzyma materiały, z którymi powinien się zapoznać oraz wypełnić i odesłać. W późniejszym czasie, jeżeli będą ku temu dogodne warunki, szkoła będzie miała charakter stacjonarny.

  Kandydaci będą mogli przyjeżdżać, aby wziąć udział w różnych zajęciach i przy okazji poznawać praktyczne aspekty posługi kapłańskiej.

  Czas trwania nauki będzie uzależniony od predyspozycji kandydata i zakończy się nominacją dla mężczyzn do funkcji Keryksa, gdzie następnym krokiem jest przyjęcie funkcji Atarwana, kapłana świętego Ognia Aryjskiego, dla kobiet do funcji Atauruny.

  Wszystkie materiały są łatwo przyswajalne, gdyż z większością z nich mamy do czynienia na co dzień.

  Do niektórych głównych materii szkoły należą:

  Święta Awesta, studium i przesłanie;

  Tradycja i obrzędy Słowian, geneza;

  Historia Słowian;

  Święta Awesta i Wedy – przegląd historyczny;

  Edukacja i higiena duchowo-intelektualna;

  Starożytna medycyna – ziołolecznictwo;

  Filozofowie greccy i rzymscy i zoroastrianizm;

  Kształtowanie cywilizacji Europejskiej na fundamencie filozofii Zaratustry;

  Śpiew wspólnotowy;

  Potrzebne dokumenty:

  Pismo wyrażające chęć podjęcia nauki oraz krótkie uzasadnienie.

  Krótka informacja biograficza wraz z opisem osobistego doświadczenia wiary.

  Nauka kandydatów będzie bezpłatna.

  Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć działalność szkoły, prosimy o kontakt. przez E-mail.

   


  « Powrót do Strony Głównej