logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Symbolika

   

  Fravahar - symbol służy do zilustrowania podstawowych elementów Zoroastrianizmu. Utworzony przez kapłanów wczesnego imperium perskiego na podstawie tekstów Świętej Awesty Zaratustry .

  Każda część symbolu oznacza ideę, naukę lub filozofię

  1- Postać człowieka [nie Zaratustry] w górnej części reprezentuje całość ludzkiego ducha lub jak niektórzy twierdzą, mądrość życia.

  2- Górna ręka przedłużona to błogosławieństwo, wskazując w górę, jest przypomnieniem, że droga do nieba leży w wyższych rzeczy i że droga sprawiedliwości jest to jedyna droga do wyboru.

  3- Druga ręka trzyma pierścień Przymierza wzywającą do zapamiętania, aby trzymać się Prawdy i swoich obietnic. Nie lubimy, gdy ktoś coś nam obieca, a potem się wycofuje z obietnicy i nie dotrzymuje słowa. Tak samo jest i w tym przypadku. Pierścień oznacza to, że naśladowca Zaratustry, nie może złamać dotrzymanego słowa.

  4- Pierścień w centrum symbolizuje wieczność wszechświata lub wiecznej natury ducha. W okręgu, ma początku ani końca.

  5- Dwie serpentyny, wstęgi, które rozciągają się na zewnątrz od środkowej tarczy ilustrują etykę. Symbolizują one dwie drogi wyboru dla ludzi. Między dobrem a złem i że należy postępować w kierunku dobra i odwrócić się od zła.

  6- Trójwarstwowe skrzydła symbolizują "dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki"

  7- Dolną część Fravahar'a składa się z trzech części reprezentujących " Złe myśli, złe słowa i złe postępowanie, uczynki ", które powodują nędzę i nieszczęście dla istot ludzkich.

  Symbol ten jest umieszczany w miejscach kultu, liturgii i rezów [modlitwy].