logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Święty Ogień

   

  Świety Ogień, dostawca ciepła i światła i źródła życia i wzrostu, był w centrum wszystkich rytuałach religijnych starożytnych, odgrywa ważną rolę w ceremoniach religijnych. Od najdawniejszych czasów ludzie widzieli „spadający z nieba” w formie błyskawicy, byli również świadkowie wybuchu wulkanów i wyrzucania stopionej lawy, gdzie tworzrzyszy ciepło i światło generowane przez to zjawisko. Kiedy jednak ludzie naczyli się wytwarzać ogień, uzyskali przewagę wśród innych stworzeń, zaczęto go wykorzystywać do potrzeb osobistych.

  W przeszłości, jak również i obecnie, ważnym było, aby rozpalony ogień utrzymać aby nie zgasł. W wielu domostwach był centralnym miejscem używanym do przygotowywania posiłków, spania jak też spędzania czasu przy kominku. Ogień był i jest ważnym elementem w życiu społecznym. W starożytności, średniowieczu jak i dziś w wielu miejscach gdzie nie ma dobrze rozwiniętej elektryczności nadal służy do oświetlania w nocy i uzyskiwania ciepła w zimowe dni. Używanie ognia w kulcie sięga zamierzchłych czasów. Ogień w formie zapalonych lamp, palącego się kadzidła, świec jest używany przez wszystkie obecne religie. Awestyjskie słowo Athra ma swój odpowiednik Agni, w sanskrycie; i Ignis, po łacinie. Ogień jest symbolem oczyszczenia i odnowy.

  W Zoroastryzmie ognień jest symbolem Ahura Mazdy. W swoich Mowach Zaratustra mówi o ogniu jako pięknym i potężnym odzwierciedleniu Boga, jako symbol boskości, w odróżnieniu od bałwanów.

  W swojej prostej formie ogień daje ciepło i światło ma również bardzo głębokie znacznie duchowe, jako że niszczy zło lub przyczynia się do zmiany zła na dobre. W wielu fragmentach pism judeochrześcijańskich można zauważyć bardzo podobne nawiązania:

  Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. (Pisma Łukasza 12,49)

  - On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. (Pisma Łukasza 3,16)

  - siedem świeczników z Apokalipsy Jana

  - siedem Duchów z Księgi Zachariasza i Księgia Izajasza 11,2 są bezpośrednim nawiązaniem do opisu z Awesty.

  «Dlatego, o Boże Ahura Mazdo, poprzez Aszę, tęsknimy za Twoim ogniem, Mocnym, Trwałym i Odważnym, który wskazuje na jasne zasady w życiu prawdziwie wierzących. O Boże, ci którzy chcą niszczyć, ulegają mocy płomieni»

  Powyższy wiersz mówi nam, że Ogień daje jasny kierunek i pomaga wiernym, aby oświetlić drogę do Aszy, czyli Prawa, łatwo zauważalny przez prawdomówność. Pomoc Athry jest dawana osobie której czyny i działania są dostosowane do Aszy, nie może ona naruszać Prawa naturalnego, nie może też chronić tych którzy są leniwi, nieracjonalni w myśleniu i postępowaniu czy też są źli.

  Dlatego Athra jest darem Boga Ahura Mazdy, który prowadzi, oświeca i strzeże tych którzy kieruja się Dobrym Myśleniem i pomaga tym którzy pracują nad rozprzestrzenieniem się Mądrości.

  Ogień więc jest symbolem wzniosłości, wiekości i czystości i jest jedynym z tego rodzaju symbolem na świecie. Wieczna Lampka, umieszczana w miejsach chrześcijańskiego kultu, jest wyrażeniem i nawiązaniem do stałej obecności Boga między swoimi czcicielami. Bóg Ahura Mazda jest więc Wiecznym Światłem dla całego stworzenia. Święta Awesta określa Boga Ahura Mazdę jako Ojca Prawdy,Ojca Wszelkiego Dobrego Myślenia.Święta Księga Awesty mówi nam, że tak jak ogień może spalić i zniszczyć fizyczne, w taki sam sposób można usunąć duchową nieczystość.

  Ogień Boży jest potężny przez Aszę i przynosi radość, która objawia się w sprawiedliwych, jednocześnie karząc widoczne zło. Frashokereti, jest awestyjskim terminem mówiącym o odnowieniu świata przy końcu czasów, kiedy zło zostanie usunięte ogniem. Zgodnie z historią stworzenia ogień został stworzony jako siódme dzieło, które zostało tchnięte na inne sześć dzieł stworzenia powołując je jednocześnie do życia.

  Od momentu pojawienia się Zaratustry i daniu objawienia Bożego, w każdym domu powił się symbol Bożej obecności ogień, w różnej postaci, czy świec czy lampek oliwnych pod nazwą Dadgah, który był zawsze podtrzymywany aby nie gasł przy tym szanowany przed którym wierzący zanosili swoje modlitwy do Boga. Obecność ognia w miejscu kultu oraz jego zastępczych, lecz równie ważnych form pod jakimi on występuje, ma na celu oddzielić się i odróżnić od bałwochwalczych form adorcji obrazów.

  Wierzący Zoroastrianin nie jest czcicielem ognia, ale poprzez obecność ognia jest w stanie wygenerować intymną wspólnotę z Bogiem Ahura Mazdą. Stając przed Świętym Ogniem wierzymy, że stoimy w obecności potężnej i czystej siły promieniującej od Boga. Kiedy wołamy do Ahura Mazdy przed ogniem oddajemy hołd Stworzycielowi, całości stworzenia, naturze i życiu powołanemu do istnienia przez Pełnię Dobroci, Boga Ahura Mazdę.

  Berezo-Sabbagh oznacza wielkie korzyści. Ogień, jak się go opisuje jest tym, który błyszczy i dodaje energii całemu stworzeniu Boga. Termin Vohu Frjana oznacza dobrą miłość. Ogień jest również opisany jako siła życiowa, która znajduje się w ciałach mężczyzn i kobiet. Wpływa na emocje, które objawiają się w postaci miłości, współczucia, sprawiedliwości, determinacji, mocnym charakterze, silnym przekonaniu.

  Jest Najświętrzym ze wszystkich pięć istniejących ognii w Raju Bożym, palącym się w obecności Boga Ahura Mazdy. Jest to ogień, który pozostaje w użyciu w świecie materialnym. To nieograniczone światło i odzwierciedla wewnętrzną naturę Ahura Mazdy, która stanowi sumę Jego Dobroci.

  W Świętej Aweście Ogień wyraża idee wielowymiarowe bo pomaga ludziom w oświeceniu, że Prawda może wnieść głębszy zakres wiedzy i zrozumienia, że obdarza sprawiedliwą nagrodą prawdomównych i sprawiedliwie osądza fałsz i kłamstwo w momencie sądu.

  Doprowadza także do zwycięstwa dobra nad złem. Jak więc można zauważyć Ogień Boży ma wiele różnych znaczeń, takich jak, ogień inspiracji, sprawiedliwosci, emocji, współczucia, oddania, siły życiowej udzielanej całemu stworzeniu Boga Ahura Mazdy.