logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Święta i Uroczystości

   

  Kalendarz Świąt i Uroczystości Zoroastrian Słowiańskich

   
  Święta i Uroczystości wiosenne
   

  Wszystkie Święta i Uroczystości rozpoczynają się tradycyjnym zadmięciem w róg

  MIESIĄC BRZEZIEŃ

  13-20 BRZEŹNIA - pierwszy tydzień pory wiosennej, śpiewanie lub rezytowanie Hymnów Pochwalnych

  21 BRZEŹNIA - Nowy Rok; narodziny wszystkiego co dobre dla ludzi i zwierząt. Święto przebudzenia się przyrody i narodziny nowego cyklu życia. Rezy o błożenie na nadchodzący rok.

  Uroczystość przyjęcia nowych zwolenników Drogi Zaratustry

  26 BRZEŹNIA - święto rozpoczęcia zasiewów

   
  MIESIĄC KWIECIEŃ
   

  22 KWIETNIA -święto harmonii w przyrodzie i w ludziach, uroczystość wywyższenia Prawdy Bożej.

   
  MIESIĄC TRAWIEŃ
   

  11 TRAWNIA-Święto stworzonego życia i otaczającej nas przyrody

  17 TRAWNIA- DZIEŃ MĘCZEŃSTWA SŁOWIAN

  20 TRAWNIA- Święto upamiętniające stworzenie materialnego i duchowego świata;przyozdabianie domów kwiatami; rezy dziekczynne ku Stwórcy, Ahura Mazdzie.

  25 TRAWNIA- DZIEŃ DZIEDZICTWA SŁOWIAN

  28 TRAWNIA-Dzień Świąteczny; Upamiętnienie i dziękczynienie za powołanie do służby ludzkości Zaratustry, pierwszego Nauczyciela wiary i moralności, wysłanego przez Ahura Mazdę.

   
  ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI LETNIE
   

  Rezy o urodzaj, składanie ofiar z płodów ziemi

   
  MIESIĄC CZERWIEC
   

  20 CZERWCA-najdłuższy dzień w roku

  21 CZERWCA Święto Objawienia Bożego w symbolizującym naszego Stwórcę Płomieniu Wiecznej Mądrości

  22 CZERWCA-Święto Dziękczynienia; Rezy Dziękczynne

   
  ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI JESIENNE
   
  MIESIĄC WRZESIEŃ
   

  23 WRZEŚNIA - Święto Zbiorów

  25 WRZEŚNIA - Święto Urodzaju; składanie ofiar z pokarmów

   
  ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI ZIMOWE
   

  16 GRUDNIA- Święto Boga Stworzyciela, Pana Panów, Króla Królów, Twórcę i Dawcę Jedynego Prawa danego człowiekowi.

  20-21 GRUDNIA-najkrótszy dzień w roku - przesilenie zimowe.

  Zimowo wiosenny tydzień - śpiew lub recytacja Hymnów Pochwalnych, Uroczyste czytania Świętej Awesty

   
  KONIEC MIESIĄCA LUTEGO
   

  Uroczystości związane z kończącym się rokiem; okres nauczania oraz rezów i postanowień przyszłorocznych.