logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Świadectwa Historii

  Co pisali historycy o starożytnych Słowianach? W co wierzyli? Jak toczyły się ich losy?

   

  Dr Pilar, był przekonany o licznych powiązaniach w prehistorii tak na podłożu duchowym, etnicznym, jak i oczywiście historycznym pomiędzy wszystkimi Słowianami. Josef Pisker zdecydowanie twierdził w swoich pracach o oddziaływaniu Zoroastrianizmu na życie duchowe starej religii Słowian.

   

   

   

   

  Prof. dr Milan Sufflay był gorąco zainteresowany studiami starożytnej religii Słowian, które podjął Pisker, a który na podstawie licznych Świętych miejsc, udowodnił, że starożytni Słowianie byli naśladowcami Zaratustry i że jego, czyli nauczanie Zaratustry, rozprzestrzeniali z olbrzymią siłą po północne euroazjatyckie równiny.<

   

   

   

   

  Dr.Ivo Pilar, przyjął z zadowoleniem badania nad starożytną religią i sztuką Słowian, autorstwa Jana Peiskera i Józefa Strzygowskiego. W jego pracy z 1931 roku pt.: „Na temat dualizmu w wierze starożytnych Słowian oraz pochodzeniu i znaczeniu” wyjaśnia jej początki i wpływy.

  Dr Pilar napisał w 1931 roku:

  "Dzięki zoroastrianizmowi, została utworzona kultura, będąca najlepszym i wcześniej nieistniejącym produktem myśli religijnej, w którym duch starożytnych Aryjczyków był szczególnie ważny, gdyż był zgodny z jego wysoką zawartością etniczną, stojącą w opozycji do dekadencji, czyli rozkładu wartości kulturowych, romanizmu, czyli kultury rzymskiej i w sposób szczególny do hellenizmu w jego bizantyjskiej formie".

  ***

  Innymi słowy, kultura Słowian, stała w opozycji do głęboko posuniętej rozwiązłości w szerokim tego słowa znaczeniu, która istniała w grecko-rzymskim świecie, a dość mocno podkreślana w Imperium Bizantyjskim.

  Ów grono historyków zajmujących się historią Słowian i Prasłowian, obok filologów, archeologów z okresu przejściowego, czyli przełomu 19 i 20 wieku (jak również i wcześniej), stwierdziła w sposób jednoznaczny, że tak kultura etniczna poszczególnych regionów, jak i duchowość, wyznawana wiara, w tym również niektóre przyjęte nazwy regionów pochodzą z Zoroastrianizmu.

  Oswald Spengler pisał o istniejącym niebezpieczeństwie adoptowaniu przez Słowian Rzymsko bizantyjskiej orientacji kulturowej, która miałaby doprowadzić do upadu Europy. Ivo Pilar, stanowczo ostrzegał zwolenników takiego połączenia, czyli adopcji kulturowej Rzymsko bizantyjskiej przez Słowian, gdyż takie połączenie miało doprowadzić do coraz głębszego upadku Europy i jej kultury.

  Zwolennicy takiego połączenia wierzyli, iż Europę może uratować tylko kultura Bizantyjsko-Słowiańska, lecz wymienieni tu historycy, uważali w sposób jednoznaczny, że jest ona trucizną dla Europy, tak jak było w przypadku upadku Carskiej Rosji. Wymienieni historycy jednomyślnie wyrazili swoje przekonanie, iż w przyszłości, jedynym co może uratować kulturę Słowian i tym samym uratować Europę przed zniszczeniem będzie tylko powrót do historycznych podstaw kultury Słowian, gdzie: genialne idee kulturowe i społeczne dane przez Zaratustrę oraz towarzyszący im aktywizm przejawiający się w agrokulturze były podstawą ich życiowej drogi.

           

  Postacie te, bez jakichkolwiek wątpliwości wskazują jako główny kierunek rozwoju starożytnych Słowian, Zoroastrianizm, nie czyniąc wzmianek na temat innej kultury, religii czy duchowości.


  «Powrót do Spisu Tematów