logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Strona dla bezdomnych duchowo

   

  Strona dla duchowo bezdomnych

  Zawartość strony bazuje na Świętych tekstach aryjskiej Księgi Awesty, starożytnej historii, odkryć archeologicznych, wypowiedzi uczonych, historyków (profesorów, etnologów, archeologów, znawców starożytnych pism i manuskryptów oraz migracji ludów w starożytności, biblistów i innych zacnych osób) wielu Uniwersytetów, materiałów dostarczonych przez kolekcjonerów starożytności.

  Wypowiedzi niektórych uczonych:

  Z filarów wiary Zaratustry, pierwszego w historii ludzkości powołanego przez Prawdziwego Boga Nauczyciela, emanację wszelkiego Dobra, Żydzi zapożyczyli wszystkie elementy wiary, łącznie z wiarą nagród i kar, nieśmiertelności, Sądu Ostatecznego.


  Komentarz Biblijny Peaka Londyn 1887

  "Postać zła (szatan), który był pierwotnie sługą Boga, a został powołany przez Niego jako Jego wykonawca wyroków, przeistoczył się w Jego wroga".

  "Postać Mesjasza, pierwotnie przyszłego króla Izraela, który zbawi swój lud od ucisku, ewoluowała na podstawie manipulacji tekstu w Księdze Izajasza. Mesjasz w tej Księdze jest nawiązaniem do opisu wziętego z Awesty, również doktryna, nauka o Tysiącletnim Królestwie, oraz Księdze Życia do której są wpisane wszystkie ludzkie działania zaraz obok przekształcenia lub odnowienia ziemi w jej pierwotny rajski kształt, znajduje się w Świętej Aweście i z niej zostały one wzięte".

  J. Duchesne-Guillemin Uniwersytetu w Liege, w Belgii.

  Żydzi całkiem naturalnie byli pod silnym wpływem filozofii. Dr. West pisze:

  «Niewielu spośród chrześciajn jest skłonnych przyznać, że zawdzięczają oni swoje nauczanie i wyobrażenie zmartwychwstania, eschatologii z tradycji i wiary Mazdejańskiej. Tu nie ma wyraźniejszego dowodu. Chrześcijańscy - uczciwi- autorzy uznają, że u podstaw religii chrześcijańskiej jest nauczanie Zaratustry».

  «Wiara w zmartwychwstanie ciała, życie wieczne odpuszczenie grzechów, nieśmiertelność, przyjście Zbawiciela - wszystko to istniało o wiele wcześniej, to nauka głoszona przez Zaratustrę, która została zapożyczona w nauczaniu chrześcijaństwa».

   


  «