logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Rozważania i sentencje

   

  Pozostałości nocy w ludzkim umyśle.

  «Podobnie jak zimna i mroźna noc pozostawia szron na roślinach, a wraz z pojawieniem się pierwszego światła słońca znikają, tak samo dzieje się z ludzkim umysłem, który przebywał w nocy niewiedzy. Kiedy pojawi się światło, niewiedza niczym lód, otaczający rośliny topi się, wówczas zaczyna pobierać potrzebną energię życiową i wzrasta».

  «Ciemność nie może wzbić się wyżej niż światło, bo na początku to ono istniało i dało życie, z niego powstał świat. I pomimo tego, że ciemne chmury przykrywają słońce, nie mogą wzbić się wyżej niż one. Tak samo dzieje się z niewiedzą. Niewiedza nie może wzbić się wyżej od wiedzy, gdyż to wiedza, dała ludziom mądrość i to ona kieruje ludzkim życiem».

  «Wiarę w magię można przyrównać do pragnienia człowieka, który chce ożywić drewnianą lalkę».

  «Do Ahura Mazdy zwracamy się przed świętym Ogniem naszymi słowami i westchnieniami naszego ducha. Naszymi słowami i czynami, realizujemy Jego wolę».

  «Czynienie dobra nie wymaga ukończenia uniwersytetów czy też posiadania stopni naukowych. Czynić dobro w postaci pocieszenia, dodania otuchy lub udzielenia pomocy może każdy, kto rozumie jego sens, a jest nim czynienie własnego życia użytecznym dla innych, bo potrzebujemy siebie nawzajem».

  «Czy ci, którzy negują akt stworzenia, a wspierają wyłącznie ewolucję człowieka, biorą pod uwagę to, że nie jest ona zdolna do wytworzenia aktów konsekwencji w życiu człowieka, a także ambicji, determinacji, analizy i asertywności?»

  «Religie nigdy nie patrzały na dobro człowieka, lecz na to, aby człowiekiem przywiązać do swoich zmieniających się przepisów, które z Bogiem nie mają wiele wspólnego. W ten sposób zniżyły Boga do poziomu człowieka».

  «Przyzwalając na niemoralność w społeczeństwie w ramach fałszywej i źle rozumianej wolności, takie społeczeństwo traci powoli nie tylko własną tożsamość, ale staje się krótkowzroczne. Depcze pamięć tych, którzy o odzyskanie tejże wolność ginęli».

  «Z abecadła człowiek może układać dobre i złe słowa, dobre i złe przepisy, które albo życie ułatwiają, albo utrudniają. Jednakże często można odnieść wrażenie, że najbardziej znanymi literami abecadła są te, które służą przeklinaniu drugiego człowieka».

  «Do obecnie istniejącego określenia „przeciw mowie nienawiści” przyczyniają się ci, którzy pomijają zdrowy rozsądek. Nasi przodkowie nie znali takiego pojęcia, gdyż kierowali się Prawem Przodków. Kiedy od niego odstąpiono i przyjęto inne prawo, postanowiono je chronić».

  «Jakiekolwiek prawo ustanawiane na przesądach religijnych, nie jest prawem, jest bezprawiem. Prawo ma na celu dobrobyt społeczny, sprawiedliwość, godność i troskę o rodzinę, jeżeli tak się nie dzieje, wówczas takie prawo musi zostać zmienione».

  «Słaby człowiek będzie tworzył prawa, które będą miały za zadanie uczynić go silnym. Silny człowiek, będzie tworzył prawa, aby wzmocnić i czynić silnych innych».

  «Tolerowanie hipokryzji, jest efektem braku zrozumienia tego, co jest dobre i co jest złe».

  «Miarą wiary nie jest ilość miejsc kultu, lecz prawdomówność i uczciwość».

  «Istnieje powiedzenie „Nikt nie jest doskonały”. Jeżeli tak jest, to skąd w religiach wzięli się „święci”? Miarą doskonałości jest uczciwość».

  «Sprawy duchowe podlegają gramatyce umysłu».

  «Dorośli ludzie o umyśle dziecka, zawsze będą podatni na religijnych szarlatanów».

  O religijnych ceremoniach

  «Człowiek nie dba o to, czy ceremonie mają jakikolwiek wpływ na jego umysł i ducha, czy wzmacniają jego oddanie podstawowym wyznawanym wartością, czy też nie, czy budują i kształtują jego charakter , czy nie.Człowiek zapomina, że jego czyny i słowa, mające źródło w jego myślach bedą miały decydujący wpływ na to gdzie spędzi wieczność, w Domu Pieśni, czy w Domu Płaczu. Ten nie religijny pomysł, który narodził się w umysłach tych ludzi, podaje, że ceremonie zmniejszają winy człowieka i nagradzają ludzi życiem wiecznym, bez wzglądu na to, jak złe życie człowiek prowadzi na ziemi».

   


   

  « Powrót do Strony Głównej