logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Róg w naszej tradycji

  https://zoroastryzm.do.am/


  Róg w naszej tradycji jest symbolem autorytetu danego przez Boga Ahura Mazdę. Nim rozpoczynamy najważniejsze Święta i Uroczystości, nim oznajmiamy zakończenie starego i rozpoczęcie Nowego Roku. Tradycja ta, nie wynika z nakazu ludzkiego, żaden człowiek jej nie ustanowił. Jak czytamy w starożytnych podaniach, które dzięki wytężonej pracy archeologów, zostały udostępnione, róg stanowił silną podstawę kultu Zoroastrian, aż do czasu, kiedy zaczał być stopniowo usuwany.

  Używanie rogu, zostało przejęte przez wiele kultur i religii. Szofar używany w Judaizmie jest tylko jednym z przykładów.

  Zoroastrianie Słowiańscy kontynuują tę starą tradycję wynikajacą z nakazu Bożego, oznajmiając ludziom, że Zoroastrianizm nie umarł, ale odżywa on w pojedyńczych osobach wzywając, by na nowo świadczyć w dzisiejszym świecie o tym czym jest Prawda, a czym jest fałsz.