logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Rezy i rozważania cz.II

   

  Człowiek będzie wołał do Boga aż do momentu kiedy przyjdzie na świat zbawiciel, który przyniesie ostateczne odnowienie świata. To instynktowne i wrodzone pragnienie człowieka, jest jak oddychanie, myślenie i mowa. Jest niezbywalnym towarzyszem ludzkiego umysłu.

  Reza, czyli woanie do Boga zawsze rośnie w głębi, w ferworze, oddania w bezinteresowności, w duchowości. Reza zaczyna się od wielkich wzniesień, wołania i kończy się wzniosłymi pieśniami.

  Wołanie do Boga jest wyrażaniem w słowach pobożnych uczuć naszego ducha, przepełnionego pobożnością i oddaniem. To jest jego oddech [ducha]. Jest to komunia z Bogiem Ahurą Mazdą. To najszlachetniejsza forma wyrażania myśli w słowach wzniosłym języku ducha, dźwięk emisji i werbalnej ekspresji szlachetnych uczuć. Poprzez rezy można przekazać uczucia radości i smutku, wdzięczności i miłości, nadziei i strachu. W duchowym głodzie i pragnieniu łaski Boga, wyrażają swoje żale, smutki, przed Stworzycielem a także wyznają swą winę, pragnie pomocy i miłosierdzia.

  Wołanie do Boga jest wielką dyscypliną dla ludzi. Jest to walka, poszukiwanie czegoś poza światem materialnym, to poszukiwanie woli, mocy, siły ideału, którego człowiek nie posiada ale pragnie go osiągnąć. Bóg zachęca do zwyczaju rezy. Pozwala mi poznac Swoja wolę. Będę wołał do Ciebie Boże w skupieniu mojego umysłu i będę modlić się w duchu. Będę wołał do Ciebie Boże w słowach nabożnych i będę Cię prosił w ciszy abyś usłyszał moje wołanie, nawet w myślach. Czytasz w moich myślach i zmieniasz moje uczucia i znam swoje aspiracje. Wołam do Ciebie o Ahura Mazdo, aby mój głos doszedł do Ciebie wtedy i ja do Ciebie przyjdę.

  Wołanie do Ciebie przemienia moje życie wewnętrzne. Wznoszę moje słowa do Ciebie i wtedy moje ciało i umysł tętni życiem i jest ożywione duchem. Staje się lepszą osobą z promienną twarzą, o oczyszczonych myślach, spokojem umysłu i duchem pełnym życia. Nie pozwól by moja reza była zła lub powierzchowna. Nie mogę się wołać do Ciebie pośród zakłóconego umysłu.

  Dopomóż mi, kontrolować moich myśli i doprowadzić je z powrotem z wędrówki bez celu, by pamiętały o Twojej obecności były skupione na Tobie. Daj mi siłę, by wołać do Ciebie jednym i niepodzielnym umysłem. Nakłoń swe ucho do mnie o Ahura Mazdo, kiedy się wołam do Ciebie. Moje słowa są słabe, pomnóż spontaniczność mojego ducha. Będę wołał do Ciebie gorąco nie zważając na słabości mojego ducha i moich ust. Moje usta będą mówić językiem mojego ducha i mój język będzie wyrażać to, co kryje się w moim umyśle.

  Nie będę zaniedbywać moich Rezów, żeby nie wzmógł się głód wyższej natury i ducha. Będę zaczynał i kończył dzień rezą i pobożnością zachowaną w moim umyśle. Będę wołał do Ciebie o wyniesienie sprawiedliwości i świętego życia o Mój Boże, Ahura Mazdo. Reza jest najsilniejszym środkiem komunii miłości między Tobą a mną, o Ahura Mazdo.

  Otwierają się drzwi mojej wewnętrznej świątyni, abyś mógł do niej wejść. Wtedy wznoszę mojego rozpalonego ducha, kiedy widzisz w jego wnętrzu to wszystko co mnie niepokoi. Budzę się ze spokojnym umysłem i promienną twarzą, w piersiach czując zapał. Reza przynosi mi ulgę. Bez wątpienia wielka jest skuteczność Rezy. I cierpię z powodu nędzy mojego ducha, kiedy ją zaniedbam.

  Niesforne uczucia i myśli wędrują wraz z wrzaskiem zakłucjaac ciszę i spokój mojego umysłu. Będę z nimi walczyć aby zostały pokonane. Uciszę burzę i zgiełk mojego ciała. Nie będę ofiarowywać powierzchownej rezy, nie będę wołał do Ciebie bez koncentracji umysłu, nie będę wołał do Ciebie niechętnie wypowiadając słowa.

  Moje wargi to głos mojego błagania. Gdy moje usta przebywają w ciszy, mój duch odmawia poboże słowa ku Twojej chwale. Ty nie potrzebujesz żadnego dźwięku. Słyszysz mój oddech w cichym wołaniu i westchnieniu. Szlachetna myśl jest rezą. Poważne życzenie i prośba jest rezą. Pragnienie jest pobożną rezą. Szczere westchnienie mojego ducha jest rezą. Uczciwa praca jest rezą. Prawo do życia jest rezą.

  Reza podtrzymuje mnie. W świeżości świtu, zacznam dzień pracy z rezą. Mogę dostroić mojego ducha i mój umysł będzie śpiewać pieśń chwały na cześć Twoją. Moje życie nie jest wystarczająco długie, aby wysławić Cię w pełni. Z czystością umysłu i świętością ducha, kłaniam się ku Tobie w rezie. Wołam do Ciebie z oddaniem, dla Ciebie mój duch jest w otoczeniu ognia miłości do Ciebie Boże Ahura Mazdo.

  Wszyscy mężczyźni oraz kobiety są członkami jednego gatunku człowieka, są rodziną i synami wspólnego rodzica, bracia i siostry współzależni od siebie w życiu. Co jest dobre dla jednego jest dobre dla wszystkich. Rozwijają się i kiedy zaufanie zamieszka wśród nich zachowują się z odwzajemnioną miłościa braterską Życie jest pełne perypeti i burz, ale On daje całą moc do radzenia sobie z nimi. To przynosi harmonię i spokój w rodzinie i kraju. Daje im ochronę przed zewnętrznymi agresjami. Wpólne interesy i wspólne nadzieje, wspólne dążenia i wspólne przeznaczenie, prowadzi ich do pełnej wspólpracy, zwiększa jeszcze bardziej zaufanie, które zaczyna jednoczyć, jedność umysłu i ducha w celu uzyskania szczęścia.

  Lecz gdy tylko w swoich szeregach zacznie pojawiać się odrobina zła, zaczynają słabnąć i cierpieć.Gorzka złośliwość zaczyna wypełniać ich umysły. Zawisć i nienawiść zaczyna ich otaczać jak bezwzględny wróg. Wszyscy stają się przeciw wszystkim. Ludzie na świecie żyją jak na wulkanie. Silne narody drapieżnie niszczą słabszych. Uzbrojone w śmiercionośną broń współczesnej nauki, dodało wojnie jeszcze bardziej straszliwego wyglądu.

  Na próżno starają się o utrzymanie trwałego pokoju w tak roztargnionym świecie. Nie znajdują miejsca spoczynku dla swoich umysłów. Niech wszystko, co jest drażniące i prowadzi do przewlekłego zaburzenia pokoju między narodami zginie! Dlatego składajmy nasze rezy!

  Ty nakazałeś abyśmy się wzajemnie miłowali, jedni drugich, jak ty nas, abyśmy byli zjednoczeni w miłości i z Tobą nasz Boże. Ty rozlałeś Swoja miłość w każdy ludzki umysł, aby mężczyźni i kobiety kochali się, jedni drugich, aby żyli w zgodzie jak bracia i siostry, żyli w niezniszczalnej jedności. Pomóż nam abyśmy razem mogli chodzi po ziemi zjednoczeni w duchu z Tobą Ojcze całej ludzkości.

  Z płomienia rośnie jasny święty Ogień na ołtarzu, miejsca moich wołań do Ciebie, aby doszedł do Twojego niebiańskiego Domu o Boże, który Jesteś pośród duchów czystych i sprawiedliwych przodków. Twoje powietrze schodzi na ziemię z najwyższego nieba, aby usłyszeć oddawane pobożne rezy z naszych domów na ziemi.

  Ty jesteś Duchem i ja wołam do Ciebie w duchu i proszę Cię.

  W rezie szacunku otwieram mojego duch a i umysł do Ciebie ze wszystkimi moimi pragnieniami, nadziejami i obawami. Poświęcam mój umysł dla Ciebie, oddaje moją wolną wolę Tobie, należą one do Ciebie.