logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Punkt Zwrotny

  W Polsce temat rzeczywistego/prawdziwego nauczania Zaratustry nie jest dobrze znany.Można by potraktować ten krótki artykuł jako słowo wstępne do całej strony, jednakże istnieje zbyt wiele informacji, które, ze względu na ilość, raczej nie zmieściły by się na tutejszych stronach.

  Dlaczego Zaratustra i dlaczego Jego Droga, a nie chrześcijaństwo?

  Z chrześcijaństwem jesteśmy dość, a nawet bardzo dobrze zaznajomieni, wielu z nas wyznawało te nauki przez wiele długich lat. Oprócz tego jest między nami były duchowny związanym przez szereg długich lat z chrześcijaństwem, a w szczególności z katolicyzmem.

  Jak można odczytać z Pism Zaratustry, osoba może wybrać dobro lub zło w swoim życiu, czego pod jego koniec poniesie konsekwencje, zbierze to wcześniej w przeszłości zasiała taka osoba.

  Biblia jest nam bardzo dobrze znana, bo to właśnie dzięki niej, rozpoczęła się nasza przemiana, by wejść i rozpocząć drogę do wiary, która została ukryta i zniekształcona.

  Czytając poszczególne fragmenty Awesty, staje się jasne i oczywiste, że zawarte w niej teksty, zostały „przeniesione” do wielu miejsc pisma świętego. Dlaczego piszemy pisma świętego małą litery? Gdyż w samej swojej genezie tekstowej, nie posiada ono nic, co rzeczywiście, jak wierzy miliony ludzi na ziemi, zostało objawione w taki sposób jak to dziś się podaje i w jaki sposób jest dostępne.

  Na ten temat zachęcamy do oglądnięcia tego filmu

  To właśnie Awesta i jej natchnione rzeczywistym Duchem Świętym, (atrybuty owego Ducha są inaczej przedstawiane w judaizmie a inaczej w chrześcijaństwie, w judaizmie na podstawie pism aramejskich, w chrześcijaństwie na podstawie pism greckich), pozwoliły wydobyć rzeczywiste znaczenie wiary, Boga i wiary w Jednego Boga, pomogły wyostrzyć rozeznanie pomiędzy dobrem i złem i co jest tu najważniejsze, pomiędzy Prawdą i nieprawdą.