logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Przyjaźń z Bogiem według Zaratustry

  Dyscyplina badająca wartości nazywa się aksjologią i bierze pod uwagę wartość etyczną, ponieważ jest to jedna z najlepszych baz dla jednostki ludzkiej i relacji na poziomie społecznym. Zazwyczaj przyjaźń jest połączona z innymi wartościami, takimi jak pokój, zrozumienie, miłość, szacunek, zaufanie, podziw, posłuszeństwo, komunikacja, uczciwość, szczerość i tolerancja.

  Jednak nieprawidłowe pojęcie przyjaźni może prowadzić do wielu błędnych działań.

  W tym tekście przyjrzymy się zdaniu Zaratustry w przedmiocie pojęcia przyjaźni z perspektywy jego Mów.

  W tym sensie, Zaratustra miał w swoim życiu, przestrzeń dla Ahury Mazdy, swojej rodziny, przyjaciół i ogólnie świata żywych. Warto więc przeanalizować charakter tych relacji.

  Przyjaźń z Bogiem Mądrości.

  Z tekstów Świętej Awesty jest widoczna jasna i pełna szacunku przyjaźń pomiedzy Bogiem Mądrości Ahura Mazdą i Zaratustrą. W rzeczywistości Zaratustra zwracał się do Boga przy wielu okazjach jak do przyjaciela.

  Ten typ przyjacielskiej relacji, o której chce nam powiedzieć Zaratustra zgodnie z tekstami jego Mów, zawiera pewne warunki.

  W jedej z nich pisze:

  Mądry Bóg sprzyja poprzez Dobrą Myśl, jest Dobrym Przyjacielem poprzez Sprawiedliwość.

  To stwierdzenie oznacza, że każdy, kto chce być przyjacielem Boga musi najpierw kultywować dobre myśli i żyć sprawiedliwym życiem.

  Dlatego te warunki muszą być spełnione.

  Dobra Myśl (Vohumana) i Prawda (Asha) to główne i jedyne podstawy budowania przyjaznych stosunków z Bogiem.

  Jeśli to, co powiedział Zaratustra, nie jest wystarczającym dowodem, to istnieje jeszcze jedna wypowiedź, która podtrzymuje powyższe stwierdzenie, że dobry umysł i sprawiedliwość są ważnymi cechami, aby na podstawie których, stać się przyjacielem Boga.

  „Zapytam, powiedz mi Prawdę Panie, jak odpłacić Ci z czcią za Twoje Orędzie o Mądry Boże. Wyjaśnij mi to jak przyjacielowi.”

  Nagroda płynąca z przyjaźni z Bogiem

  Zaratustra traktuje Boga Ahure Mazde jak przyjaciela, który pokazuje miłość, szacunek, podziw i obdarowuje pochwałami. W tej wyjątkowej przyjaźni Zaratustra wyraził swoje uczucie miłości do Mądrego Boga, mówiąc:

  "Z miłością modlę się do Ciebie najlepszy Panie, który jest w harmonii z najlepszą sprawiedliwością."

  Interesujące jest również postrzeganie szacunku Zaratustry do Ahury Mazdy, kiedy mówi:

  „Panie, nie możemy Cię zagniewać. Uważamy Cię potężnym Mistrzem, który jest wart wzywania.”

  Jak możemy zauważyć, uczucia Zaratustry w stosunku do Boga Mazdy mogą zostać tu opisane jako typ bardzo specjalnej przyjaźni.

  W tej cudownej relacji, Zaratustra jest w stanie poświęcić swoje życie dla swojego przyjaciela, aby propagować Jego Przesłanie.

  Odczucia Zaratustry są jasne z perspektywy jego Mów, ale co z uczuciami Ahury Mazdy?

  Ahura Mazda jest Stwórcą Świata Życia, umieścił życie w fizycznej ramce (ciele). O co może prosić świat, który stworzył? Z pewnością nie prosi nas, abyśmy stali się niewolnikami, czy też szli śladami ślepców duchowych, co jest napisane w Mowach Zaratustry.

  Dał Dobry Bóg czyny i słowa, tak że każdy dokonuje wyboru przez swoja wolną wolę.

  Bóg jednak stworzył uniwersalne Prawa, które skutkują powtarzającymi się niepowodzeniami dla złych czynów i siłą dla sprawiedliwych.

  Można też z całym przekonaniem wywnioskować z Mów Zaratustry co następuje:

  Kiedy Zasady–Prawo ustanowione przez Boga Ahurę Mazda są przestrzegane, On, Bóg Mądrości jest zadowolony i całą swoją mocą jest gotów i zobowiązany obdarowywać cennymi nagrodami swoich przyjaciół.

  Bóg oferuje między innymi bardzo cenny prezent, to nieśmiertelność.

  "Bóg Wszechmogący zapewnia pełnię, nieśmiertelność, obfitość sprawiedliwości, trwały dobry umysł temu, kto jest Jego przyjacielem w umyśle i działaniu ", z Hymnów Zaratustry

  Przyjaźń jest wzajemną pomocą

  Związek między Zaratustrą i Bogiem Ahura Mazdą jest wzajemną przyjaźnią.

  Jak może Zaratustra, zwykły człowiek pomóc Stwórcy świata? To dobre pytanie i może być dość trudnym do uwierzenia, ale Ahura Mazda poprosił o pomoc, ponieważ martwił się o rehabilitację świata, świata, który był uciskany przez wściekłość, gwałt, oburzenie i agresję.

  W tym sensie prosił trzy razy, aby z wolnej woli stał się Przewodnikiem dla świata i głosił Jego przesłanie:

  Wówczas Stworzyciel świata żyjącego zapytał Sprawiedliwość:

  „Kto nam pójdzie, kto zostanie posłany, aby odżywić i nakarmić świat i dać mu siłę? Kto odrzuci wściekłość niesprawiedliwych?”

  Wtedy Mądry Bóg powiedział w miłosnej formie: „Więc nie znasz nikogo spośród władców i przywódców, który działa na rzecz sprawiedliwości. Ale czyż nie zostałeś stworzony przez Stwórcę, by opiekował się osadnikami?”

  Mądry Bóg, zgodził się ze Sprawiedliwością, przygotował Swoje refleksyjne Orędzie jako odpowiedź na prośbę złożoną przez świat, ponieważ z Jego nauką, On jest obrońcą tych, którzy chcą być chronieni.

  „Zapytał: Dobra Myśli, czy znasz jakąś osobę, która może pomóc śmiertelnikom?"

  W tym momencie Ahura Mazda szukał pomocy; prośba wyszła od Dobrej Myśli:

  "Jest jedynie jedna osoba, która wysłuchała naszych nauk, jest nią Zaratustra Spitama, mędrzec, jest gotów głosić przesłanie za pośrednictwem swoich pieśni dla dobra sprawiedliwości. Udziel mu słodyczy mowy".

  Po trzech rozmówach i propozycjach Dobrego Umysłu, Zaratustra dokonał wyboru wolną wolą.

  Nie wahał się zaoferować swojej pomocy i wreszcie odpowiedział:

  "Teraz będę rozmawiał z tymi, którzy chcą usłyszeć o dwóch zasadach, które są ważne nawet dla mądrych i z szacunkiem dla Dobrego Umysłu i dobrej refleksji o sprawiedliwości, chwalę Pana, abyście mogli zobaczyć wspaniałe szczęście"

  W mowach Zaratustry da się zauważyć, że Dobra Myśl i Dobry Umysł wyrazili swoje przekonanie co do przydatności i przygotowania Zaratustry; zapadło postanowienie: Zaratustra jest przygotowany do misji.

  „Ja Mądry Bóg, uznaje go za najważniejsze odkrycie”, Hymny Zaratustry.

  Widzieliśmy, jak Zaratustra wyraził gotowość by pomagać potężnemu Bogu. Ale z drugiej strony Zaratustra musiał stawić czoła wielu problemom i przeszkodom w osiągnięciu Jego celów dotyczących głoszenia Orędzia Bożego.

  W tym momencie Zaratustra poprosił o pomoc Ahura Mazde:

  "Tak jak mądry i potężny człowiek pomaga przyjacielowi, o Mądry, udziel mi swojego oświecającego wsparcia, wynikającego ze sprawiedliwości przez Twoje panowanie. Będę zachęcał i prowadził tych, którzy są wierni Twoim naukom i wszystkim tym, którzy pamiętają Twoje pobudzające do myślenia Orędzie."

  W pierwszych dniach misyjnych Zaratustra przeżywał prześladowania. W tej fazie życia był słaby i niewielu ludzi mu pomagało. Jego misja stała w opozycji do kapłanów dawnego kultu i zarządzających książąt. Ich interesy odgrywały dużą rolę. Byli bardzo silni, a Zaratustra nie był w stanie ich zakwestionować. Opozycja wobec niego wzrosła w takim stopniu, że jego krewni i przyjaciele nie mogli się z nim wiedzieć. Nawet ludzie mający wpływy nie mogli mu pomóc.

  Choć był sam, zdał sobie sprawę, że ma jednego Przyjaciela, który mu pomógł, a to nie był nikt inny jak Ahura Mazda. Dlatego zwrócił się do Boga Mądrości, błagając:

  "Ja wiem, O Mądry, że jestem bezsilny, mam mało bydła, a także kilku tych którzy mi towarzyszą, wołam do Ciebie, proszę, Panie, popatrz, udziel mi pomocy, którą przyjaciel daje przyjacielowi, Bogactwo Dobrego Umysłu” Hymn Zaratustry.

  Pisma Zaratustry poświadczają, iż po proszeniu o pomoc, otrzymał boską inspirację i postanowił opuścić swój dom, by zmierzyć się z największym ryzykiem swojego życia, odwiedzając głównego księcia poetę regionu, który potem stał się jednym z jego największych przyjaciół i głównym sprzymierzeńcem w rozpowszechnianiu Przesłania i Orędzia mocy.

  Tym kimś był późniejszy król Wisztaspa.

  Tak rozpoczyna się wielka misja tego zapomnianego dziś Mistrza i Nauczyciela wszechczasów.

  To On udzialił nam wskazówek, jak kochać i szanować przyjaciół, którym pierwszym był Bóg Mądrości.

  Coś, co może zwrócić naszą uwagę jest szczególny sposób w jaki Zaratustra zwraca się i określił przeciwników Przesłania Ahura Mazdy. Nazywał ich "nieprzyjaciółmi" a słowo wróg użył zaledwie jeden raz.

  Dla Zaratustry „nieprzyjaciółmi byli ludzie niegodziwi, którzy muszą zostać zrehabilitowani tym, co prowokuje myślenie.

  Można tu zauważyć pewnego rodzaju balansowanie pomiędzy słowami nieprzyjaciel i wróg, którzy są potencjalnymi przyjaciółmi i którzy potrzebują rehabilitacji. Tak więc, oponenci w języku Zaratustry, oznaczają tych, którzy sprzeciwiają się uniwersalnym zasadom odrzucając je.

  Jednakże wszyscy ludzie mają szanse by poznać autora Przesłania, gdyż Boże działanie jest progresem i Zaratustra swoim błyskotliwym umysłem zdał sobie sprawę z rzeczywistej odnowy czy też rehabilitacji mówiąc:

  O Mądry, Twoja władza będzie realizowana za pośrednictwem Dobrej Myśli. Boże, wtedy nauczą się, jak oddać zło w ręce sprawiedliwości".

  Wreszcie dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny są ważnymi elementami współpracy z naszymi przyjaciółmi. Czasami milczenie jest lepsze niż używanie silnych i obraźliwych słów podczas konfrontacji. Mamy większe szanse wygrać naszymi argumentami, używając delikatnych słów.

  Pamiętajmy awestyjskie stwierdzenie: "Udziel mu słodycz mowy".

  Zaratustra zaproponował strukturę społeczeństwa przyjaciół, ponieważ przyjaźń zbudowana na trzech ważnych fundamentach Prawdy, Dobrej Myśli i dobrych Czynów może jeszcze bardziej zjednoczyć nas z autorem Uniwersalnych Zasad, Ahura Mazdą.