logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Projekt tablicy pamiątkowej

   

  Projekt Tablicy Pamiątkowej

  Obecnym projektem, jest wykonanie tablicy pamiątkowej, upamiętniającej męczeńską śmierć wielu Słowian wskutek chrystianizacji.

  Ta pamiątkowa tablica ma reprezentować wartości niezwiązane z żadną ideologią, wartości, które nie powodują podziałów, nikogo nie krzywdzą, nikogo nie wykorzystują, nie poniżają, nie domagają się sławy i zaszczytów.

  Te wartości były przekazywane z pokolenia na pokolenie i zostały przez nas odziedziczone. Za nie nieustannie walczymy, tęsknimy, o nich rozmawiamy i stanowią one nierozerwalną część naszego życia.

  Jej przesłaniem jest chwila zadumy, wspomnienie odległych czasów, wydarzeń, tego, co stanowiło pasję codziennego życia tych, którzy żyli przed nami, ich radości i smutki, ich problemy i walka, by to, co sami odziedziczyli i przejęli od wcześniejszych pokoleń, i co nam zostało przekazane, nigdy, nie umarło.

  Wielu z nich za stawianie sprzeciwu, by porzucić ich wiarę, pielęgnowane tradycje i kulturę na rzecz nowej, zostało wziętych do niewoli lub pozbawionych życia, kobiety były oddzielane od swoich dzieci, i zmuszano je do nierządu, innych natomiast wywożono z dala od swojej ziemi, gdzie byli sprzedawani jako niewolnicy do ciężkich prac.

  Jej celem jest upamiętnienie okresu chrystianizacji Słowian i męczeństwo tych spośród nich, którzy się jej sprzeciwiali i walczyli o utrzymanie starożytnych i niezmiennych wartości.

   

  Jeżeli ktokolwiek, chciałby dołączyć do realizacji tego projektu - Nieśmiertelnej Pamięci o naszych Przodkach -, prosimy o kontakt E-mail