logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Postacie historyczne

   

  Dwie krótkie biografie, dwie spośród setki, jeśli nie tysięcy ludzi, którzy drogą refleksji i poszukiwań, objęły nauki Zaratustry. Życiorys każdej z nich był inspiracją dla kolejnych osób na przełomie historii w osobistych poszukiwaniach prawdy.

  Proszę kliknąć by wybrać postać

  Od fundamentalnego chrześcijaństwa do Zaratustry,Thomas Hyde

  Thomas Hyde był jednym z pierwszych, którzy zwrócili uwagę na ogromne skarby orientalnej starożytności, był znakomitym uczonym klasycznym i nie było prawie żadnego języka wschodniego dostępnego dla obcokrajowców, z którymi nie był zaznajomiony. Jego pisma są najlepszym świadectwem jego znajomości tureckiego, arabskiego, syryjskiego, perskiego, hebrajskiego.

  Hyde kształcił się w Eton College, a w szesnastym roku wstąpił do King's College w Cambridge. Tam pod przewodnictwem Abrahama Wheelockia, profesora języka arabskiego, dokonał szybkiego postępu w nauce języków orientalnych, tak że po zaledwie roku pobytu został zaproszony do Londynu, aby pomóc Brianowi Waltonowi w jego wydaniu Biblii Polyglott.

  Oprócz korekty tekstów arabskich, perskich i syryjskich dla tej pracy, Hyde przepisał i przetłumaczył na perskie znaki {cuniform} Pięcioksiąg, który został wydrukowany w języku hebrajskim w Konstantynopolu w 1546 roku. Do tego dzieła, które arcybiskup Ussher uważał za prawie niemożliwe nawet dla wybitnych postaci rodem z Persji, Hyde dołączył wersję łacińską, która towarzyszy jej w języku Polyglott.

  W 1658 r. Został wybrany hebrajskim czytelnikiem w Queen's College w Oksfordzie, a w 1659 r. biorąc pod uwagę jego erudycję w językach wschodnich, został mu nadany stopień magistra. W tym samym roku został mianowany pod opieką Biblioteki Bodleian oraz w 1665 r. na naczelnego bibliotekarza.

  W swojej głównej pracy "History religionis veterum Persarum" (1700) [Historia religii starożytnej Persji], podjął pierwszą próbę skorygowania błędów greckich i rzymskich historyków z orientalnych źródeł, którzy opisywali religię starożytnych Persów w tym również Zaratustrę.

  Atakowany za swoje stwierdzenia i odkrycia ze wszelkich możliwych stron, również przez teologów chrześcijańskich i żydowskich, wykazywał na istotne fundamentalne niedorzeczności w nauce chrześcijańskiej.

  Badania nad historią starożytnej Persji, jak również nad Pismami Zaratustry, zmieniły jego życie na zawsze.

  Dla znających łacinę lub język grecki, jego teksty dzięki kilku dobroczyńcą, są dostępne w internecie, teraz również w naszej bibliotece, gdzie oczekują na tłumaczenie.

  James Hope Moulton. Od greckiego chrześcijaństwa do Zaratustry.

  Wielebny James Hope Moulton (11 października 1863 - 9 kwietnia 1917, zmarł na morzu) był brytyjskim nonkonformistą*.

  Będąc filologiem, przeprowadził specjalne badania nad Zoroastrianizmem. Rodzina Jamsa była rodziną chrześcijańską należącą do jednej ze Wspólnot Braterskich – Metodystów.

  Jego ojciec był pierwszym dyrektorem Leys School w Cambridge, gdzie James był jednym z pierwszych uczniów. Po ukończeniu King's College w Cambridge postanowił zostać duchownym Metodystów. Wykazując się dużym talentem do studiów akademickich, Uniwersytet w Manchesterze zaprosił go do nauczania klasycznego języka greckiego i innych języków.

  Uczył także w Didsbury College, seminarium metodystycznym w pobliżu Manchesteru. Był przyjacielem Jamesa Frazera, szkockiego antropologa społecznego. Rozwinął silne zainteresowanie Zoroastrianizmem, najstarszą ze znanych religii monoteistycznych na świecie.

  W ciągu swojego życia opublikował wiele książek i artykułów, głównie poświęconych Zoroastrianizmowi i greckim tekstom, z których wywodzi się Biblia.

  W 1916 roku postanowił wykorzystać akademicki zastój pierwszej wojny światowej i spędzić długie chwile w Indiach, aby służyć jako misjonarz metodystyczny, by w międzyczasie badać temat Zoroastrianizmu w jednej ze swoich tradycyjnych ojczyzn.

  Spędził 16 miesięcy w Indiach pod auspicjami YMCA. Sprawą, która go szczególnie interesowała, był Zoroastrianizm i Zoroastrianie z subkontynentu indyjskiego oraz związek między ich wierzeniami a religią judeochrześcijańską.

  Podczas pobytu w Karaczi skorzystał z przyjaźni wykształconego arcykapłana Zoroastrian oraz zasobów biblioteki Maneckji Nusserwanji Dhalli.

  James Moulton zmarł w wieku pięćdziesięciu trzech lat. Został pochowany na morzu 9 kwietnia 1917 roku.

   


  *Nonkonformizm jest postawą, która zasadza się na tym, że człowiek ma zaufanie do swoich uczuć i przekonań, w związku z tym ma też odwagę bronienia ich i stawania w opozycji do poglądów innych ludzi. Czasami płaci się za to wysoką cenę. Nonkonformiści to ludzie, którzy czasem mogą być źle oceniani czy odrzucani, ale oni nie obawiają się takiej reakcji. To jest po prostu ich styl życia.

  Tu powstaje pytanie: czy nonkonformiści nie są zatem, jak się powszechnie sądzi, burzycielami ładu społecznego?

  Nie są burzycielami, ani ekshibicjonistami, nonkonformiści to ludzie, którzy mają poczucie funkcjonowania w zgodzie z tym, kim są i jacy są, tak jakby nie mogli inaczej. Czasem dochodzi do sytuacji, gdy muszą stanąć w obronie własnych zasad czy wyrazić sprzeciw, ale nie jest to kwintesencją ich postawy.