logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Polskie tłumaczenia Księgi Awesty

   

  Święta Awesta jest dla zoroastrian tym, czym:

  - dla chrześcijan ich pisma;

  - dla wyznawców katolicyzmu eucharystia, kulty i obrzędy jej towarzyszące;

  - w przeszłości dla wyznawców judaizmu ich świątynia;

  - dla zamożnego człowieka powiększenie posiadanego bogactwa;

  - dla sportowca zdobycie trofeum;

  - wielka wygrana dla grających w gry losowe;

  Ponadto:

  - jest niekwestionowanym świadkiem odległej historii;

  - jedynym miernikiem wiary;

  - źródłem inspiracji w codziennych działaniach;

  - jest podstawą i źródłem rozwiniętych nurtów filozoficznych;

  - jest wskaźnikiem moralnego postępowania;

  - przywraca ludzką godność i zachęca do walki o sprawiedliwość;

  - pomaga człowiekowi uwolnić się z przesądów;

  - kształtuje szlachetność, prawdomówność i odwagę;

  - powstałe religie nieuczciwie wykorzystały wiele z jej nauk, przypisując w ten sposób natchnienie dla ich własnych ksiąg, by w ten sposób ukształtować świat, jaki znamy obecnie;

  - to na jej podstawie został sporządzony sławny Cylinder Cyrusa, który stał się pierwowzorem znanej wszystkim Deklaracji Praw Człowieka, którą obecnie, próbuje się nadinterpretować i dostosować do współczesnych realiów, propagujących niemoralność.

   


  «Powrót do Strony Głównej