logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Początki duchowej drogi

   

  Początki duchowej Drogi wskazanej przez Zaratustrę biorą swój początek w odległej przeszłości i aby zrozumieć fundamenty tej wiary trzeba się cofnąć w czasie.Jeśli uczyni się ten zwrot będzie można zobaczyć pierwszą osobe w historii ludzkości, która rozpoczęła dysputę przeciw religijności to Zaratustra.

  Zaratustra nie był fundatorem czy założycielem religii, która zobowiązywała do przestrzegania przepisów Prawa pod rygorem kary „boskiej” czy wiecznego potępienia. Przyczynił się do do rozwoju pojęcia "Daênâ" , co oznacza wizje, kontemplacje, bycie świadomym czegoś, w tym przypadku Dobra. Zamiast restrykcyjnego przestrzegania przepisów Prawa radził ludziom zjednoczenie w przyjaźni, czyli bycie w świadomości przyjaźni.

  Zaratustra niejako zmusił ludzkość do refleksji . Jego filozofia która nawołuje do wewnętrznej refleksji wywołuje wewnętrzny egzamin aby wydobyć przejżystość i jasność mysli nakierowanej na wyznawaną wiarę [religię].

  Innymi słowy, to forma życia bazująca na jasnym, racjonalnym myśleniu opartym na dowodach, refleksji, medytacji ,bez osądzania. W doktrynie Zoroastry można dostrzeć nacisk na logiczną formę myślenia, bez zaprzeczania sobie, która przypomina prawie naukową.

  Tu oczywiście nie chodzi o logiczną analizę poddawania próbie wartości istnienia religii czy też istnienia Boga, ponieważ religia nie potrzebuje prób, tylko potrzebuje być co jakiś czas egzamionowania czy aby jej formy nie zaczynają nas oddalać od Boga. Z punktu widzenia Zaratustry , Bóg nie potrzebuje prób aby udowodnić Jego istnienie, gdyż dowody te są ewidentne w postaci stworzenia. Bóg żywo uczestniczy w procesie i procesach życiowych również i w naturze, dlatego jest nazywany Ojcem.

  "Próbuj mnie Boże” mówi niewierzący, ale wierzący w Boga pokazuje jednocześnie cały porządek stworzenia łącznie z kosmosem. Kiedy niewierzący mowi pokaż mi Boga, wtedy my wskazujemy na to wszystko co nas otacza, spójrz na kwiaty i kontempluj w nich mistrzowski akt stworzenia, róznorodnośc gatunkową stworzen, i organizmów, wszystkie one są połączone cudownym łancuchem chemii, biologii i fizyki, to najprostrza wizja dzieła stworzenia opartego na kontemplacji działa stworzenia. Poprzez to dzieło można widzieć Boga w tym wszystkim co nas otacza, mówi Zaratustra.

  Święta Awesta niczego nie nakazują, ale proponuje i zachęcaja jakie środki podjąć aby rozwijac życie duchowe i zbliżać sie do Boga, dlatego droga ta jest nazwana współdziałaniem człowieka z Bogiem. Awesta jest dobrym przewodnikiem dla osoby która chce się nauczyć i zrozumieć, jest prosta w czytaniu jak i w zgłebianiu myśli.W całości jej obraz przedstawia się następująco: jest to Księga która wyjaśnia i uczy jak mówić dobrze, jak dobrze myśleć i jak czynić dobro.

  Zaratustra pomaga ludziom poznać i realizować, być i uczestniczyć w rzeczywistości Boga, Największej Mądrości (Mazda), Panu Najwyższym (Ahura). Ta największa Mądrość (Mazdâ), czyli sam Bóg, widząc nasze zaangażowanie staje się częścia naszego życia, rodziną, Przyjacielem, Jego bliskość staje się realna do tego stopnia, że wspólna komunia z Nim staje się częścia naszych codziennych zyciowych czynności.

  Tu wkraczamy do kwestii ostatecznych człowieka na ziemi, gdy po ziemskich zmaganiach wraca do Domu Najwyższej Mądrości, tam gdzie zamieszukje Najmądrzejszy z Mądrych, lecz nie jest powiązane z żadną eschatologiczną fantastyką. Ten kto źle czynił wraca do „Domu zła”, gdzie uświadamia sobie prawdę o swoim postępowaniu, słowach, czynach i myślach. Nie ma tu mowy wędrówce dusz.

  Każdy człowiek na ziemi, ma możliwość wyboru dobra lub zła i dokonuje ich w pełnej wolności i według własnej woli kierowanej świadomością. Jeśli widzi dobro, wybiera je w sposób jasny i zdecydowany , to samo dzieje się z wyborem zła, nie patrząc na skutki. Dobro wybierane jest przez ludzi o przejżystości i jasności umysłu, zło staje się częścią tych, którzy odrzucją przejżystość i jasność umysłu. Bóg Ahura Mazda obdarzył ludzkość zdolnością myślenia i podejmowania decyzji oraz dokonywania wyborów, gdzie człowiek może wybierać pomiędzy zgubnym i destrukcyjnym złem, a konstruktywnym dobrem. Nasze wybory decydują o tym gdzie będzie realizowana nasza wieczność .Każdy otrzyma zapłatę za swoje czyny.

  Kilka ważnych porad: Wartość Słów Awesty powinny przenikać każdą myśl, słowo i czyn; Umysł i nasz duch powinny być skoordynowane tak, żeby nie zaistniał brak równowagi w rozwoju duchowym; Wierzący powinien uważać czystość jako kluczową nutą swojego życia - fizycznego, moralnego, psychicznego i duchowego. Musimy szukać prawdy przez pokorę i uczciwość;

  "Z Bogiem wewnątrz naszego umysłu i na zewnątrz" powinno się posiadać odwagę dostosowania się we wszystkich sytuacjach życia codziennego; Jeśli nasza koncepcja życia opiera się na walce ze złem, musimy być czujni na jego ataki pod wieloma formami. Kiedyś wrócimy do niebiańskiego Domu, dlatego powinniśmy przechowywać efekty naszych czynów, czystych i uczciwych.