logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Opinie i Komentarze

  Dla wyznających nauki Zaratustry, których tradycje nie są związane i nie nawiązują do tradycji rodziny religii Abrahamowych, nie istnieje potrzeba by tworzyć fundamenty mające służyć rozmową z nimi.

  Wielu dobrych i otwartych ludzi w świecie międzyreligijnym deklaruje istnieje „wielu ścieżek do Boga”.

  Jest to z ich strony bardzo postępowa pozycja, biorąc pod uwagę próby zjednoczenia chrześcijan, żydów i muzułmanów.

  Ewidencja archeologiczna i historyczna nawiązująca do Zoroastrianizmu jest bogata i sięgająca swoimi korzeniami wielu tysięcy lat przed ustanowioną, umowną erą chrześcijańską. Jej odnowienie i odrestaurowanie w czasach obecnych ma swój określony cel i przeznaczenie.

  Tu należało by postawić pytanie: dlaczego religie, których podstawowym elementem wiary ma być wewnętrzna refleksja i zaraz potem działanie, angażują się w tworzenie fundacji lub organizacji, którym one patronują w zależności od ich charakteru, mających spełnić potrzeby różnych sfer społecznych?

  Istanieje tylko jedna odpowiedź na to pytanie: pieniądze.

  Dotacje rządowe z których korzystają, anonimowi dawcy, datki, które są przyjmowane rzekomo wyłącznie w ideii religii, na potrzeby religii. Pieniądze pozwalają na rozwój religii, bez nich, niestety miała by spore problemy z utrzymaniem wszystkiego co się z nią wiąże.

  Pozwalają też na rozwój propagandy, która bywa dokuczliwa, nie omijając prawie nikogo, narusza w wielu przypadkach, podstawowe zasady wolności światopoglądowej i nietykalności osobistej.

  Oddziaływanie pieniądza na religię nie jest już żadnym sekretem.

  Tu można zadać kolejne pytanie:

  - ile pieniędzy otrzymują religie, a ile ośrodki pomocy, w tym nie tylko szpitale, ale i hospicja, ile przeznacza się dla tych, którzy są na emeryturach czy rentach inwalidzkich? Przecież oni całe życie pracowali płacąc podatki, czy to samo robi religia? Odpowiedź jest jak myślę oczywista.

  Przedstawicielami religii są jej finanse, bez nich zwyczajnie usycha i umiera. Pieniądz nie tylko zajmuje przodujące miejsce w religii, lecz także czyni i tworzy liczne przywileje.

  Tu nasuwają się kolejne pytania:

  Jak członkowie wspólnot religijnych chcą utrzymać równowagę pomiędzy doktrynalnym przestrzeganiem form ich wiary a reagowaniem na realia współczesnego życia.

  W jaki sposób można utworzyć przestrzeń do dyskusji, jednocześnie dosłownie wierząc w rzeczywistość mistycznych podań, próbując się angażowac w dialog ze specjalistami, którzy widzą w starożytnych tekstach liczne metafory.

  Uważamy, że odrestaurowanie Zoroastrianizmu, może ożywić wiele tradycji przedchrześcijańskich, jakie były praktykowane przez Słowian w owych czasach.

  Nauka Zaratustry może jedynie przynieść ożywienie, nowe pomysły i nowe perspektywy. Zoroastrianizm jest drogą indywidualną, drogą osobistego rozwoju, z którego nauk korzystają dzisiejsze religie w bardzo zróżnicowanej formie i często zniekształconej.

  Natomiast wspierając wolną wymianę pomysłów wśród wszystkich tradycji religijnych, znaczy to, że w tym nie ma prawdziwej drogi, ale po nieco szerszym otwarciu drzwi na przeszłość, należy - szukać głosu tych, których głos nie został wysłuchany.

  Jeśli wierzysz że tak jest, to nadszedł czas by działać.