logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Odrodzenie Słowian

   

  To krótka charakterystyka czasów, które z jednej strony zostały już zainicjowane, i których rozwój staje się powoli zauważalny, by w końcu przekształcił się w historyczny okres odrodzenia i odnowienia społeczeństwa według starożytnych wartości.

  Zadajmy na początek kilka pytań:

  Czy odrodzenie Słowian jest możliwe? Jeżeli tak, to kiedy ono nastąpi? Co musi się wydarzyć, by ono nastąpiło?

  Pytań z pewnością można zadać znacznie więcej, lecz ważnym jest znalezienie na nie odpowiedzi.

  Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pierwsze pytanie, czyli: czy odrodzenie Słowian jest możliwe?

  Choć dla potencjalnego czytelnika może się to wydawać nieco abstrakcyjną zapowiedzią, to jednak odpowiedź na to pytanie jest: tak, odrodzenie Słowian jest możliwe i trzeba tu dodać, że ono nastąpi.

  Temu zjawisku, czyli odrodzeniu Słowian, ma towarzyszyć stale poszerzająca się i pogłębiana edukacja z wielu dziedzin tak jak: w jaki sposób jest kształtowany światopogląd społeczeństwa przez istniejące nurty polityczne i religijne, jakich metod używa się w celu zniekształacania docierających do nas informacji i wydarzeń-faktów historycznych, wpływu mediów na kształtowanie umysłów młodych ludzi itp.

  Nie jest to z pewnością łatwa droga w obliczu nagromadzonych przez wiele długich lat nurtów filozoficznych, teorii, nauk i indoktrynacji polityczno-religijnej, które zostały zakorzenione w wielu pokoleniach. Ta ostatnia z wymienionych jest najbardziej krzywdząca, będąca źródłem wcześniej wymienionych.

  Wśród naukowców zajmujących się okresem starożytności panuje przekonanie, że proces intelektualnego i duchowego oczyszczenia, odnowy i w końcu odrodzenia jest wpisany w zmiany geopolityczne na świecie na przestrzeni historii.

  Jednym z wielu przykładów, który nawiązuje do tych wydarzeń jest praca Sergieja O.Prokofieffa pt. „O Duchowych początkach Europy Wschodniej”, w której możemy znaleźć potwierdzenie zapowiadanych czasów. Cytując Rudolfa Steinera, ukazuje nam obraz duchowej szkoły/Akademii Gondi Shapur, założonej przez króla Sassanidów Shapura I, która posiadała pokaźną bibliotekę oraz ośrodek wyższej edukacji.

  Obraz, jaki się z niej wyłania, jest następujący:

  Według nauk duchowych przyszłą epoką kulturalną będzie duchowe odrodzenie Słowian, choć w całkowicie zmienionej formie, wywodzącej się z prastarej starożytnej epoki perskiej, gdzie głównym impulsem działań była nauka Zaratustry.

  Nie będzie lub też, nie powinno być rzeczą dziwną, że o tym samym, z pełnym przekonaniem pisali historycy Słowiańscy, z przełomu XVIII i XIX wieku.

  Jak do tego dojdzie?

  W dużej mierze poprzez odkrycia historyczno-archeologiczne, odkrywaną na nowo twórczość polskich poetów, która nawiązywała w wielu przypadkach do nauk Zaratustry, oraz co najważniejsze poprzez osobiste odczucia ducha oraz przez lepsze, coraz głębsze rozumienie otaczającej nas rzeczywistości.

  Tym zjawiskom ma towarzyszyć rozwój świadomości dostrzegającej nieprawidłowości zagadnień religijnych oraz im pochodnych.

  W kontekście powyższego, mało prawdopodobny jest wpływ na odrodzenie, nauk opartych na synkretyzmie religijnym, gdyż nie łączy ich, czyli tychże nauk w wielu przypadkach, główny trzon filozoficzno-moralny.

  Kiedy ono nastąpi?

  Kiedy społeczeństwo zacznie doświadczać i odczuwać maksymalnej ilości udręk, ucisku, jednym słowem zła, które zacznie się pojawiać ze strony tych, którzy będą uchodzić za autorytety społeczne. Mówiąc tu o autorytetach, chodzi tu o sferę rządzącą wymiarem materialno-intelektualnym, oraz sferę rządzącą wymiarem duchowym, które od wielu lat w naszym społeczeństwie są ze sobą silnie związane.

  W jaki sposób zacznie się przejawiać?

  Najprostszym i zarazem najbardziej przemawiającym przykładem będzie powolne, lecz stanowcze oddalanie się od tych, przekazywanych w latach dzieciństwa religijnych wartości, zauważalne zmiany w prawodawstwie, kształtowanym na podłożu i w kontekście religijnym, za ktorymi idą próby indoktrynowania społeczeństwa i różnych dziedzin życia codziennego.

  Indoktrynacja społeczeństwa jakąkolwiek ideologią, jest sprzeczna z prawem naturalnym.

  Na drodze do odrodzenia istnieją przeszkody.

  Pisząc o odrodzeniu Słowian, trzeba wziąć pod uwagę fakt 1050 lat obcej Słowianom indoktrynacji w różnych jej formach. Jednakże jakakolwiek by ona nie były, zawsze przynosiły poczucie niesprawiedliwości i ucisku, dzieląc ludzi na lepszych i gorszych i to na własnej ziemi!

  Czynili to przywódcy przeróżnych opcji politycznych i religijnych, obrzucając się wzajemnie oszczerstwami lub oskarżeniami, do czego dochodziły również roszczenia.

  Szerokim łukiem omijano wartości naszych przodków, towarzyszące im przez tysiąclecia.

  W tym miejscu powstaje kolejne pytanie:

  Z jakim typem przeszkód mamy do czynienia?

  Odpowiedź na nie możemy znaleźć w nie tylko obecnie istniejących, ale i w powstających ugrupowaniach o charakterze politycznym o dość chaotycznych propozycjach poprawienia sytuacji życia w społeczeństwie, gdzie z jednej strony widać zapowiedzi oddzielenia autorytetu i wpływów indoktrynacji religijnej, by z drugiej strony na przykład proponować legalizację związków partnerskich tej samej płci, co jest poważnym wykroczeniem względem wspomnianego wyżej Prawa Naturalnego.

  Słowianie nie muszą i nie powinni zakładać tego typu grup politycznych, lecz wychodzić im naprzeciw za pomocą edukacji i historii, która nazbyt często się powtarza w naszym społeczeństwie.

  Kiedy edukacja na temat starożytnych wartości Słowian będzie rozprzestrzeniania, wówczas umysł tysięcy, a może i milionów ludzi zostanie uzdrowiony. To jest droga do uzdrowienia intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego naszego społeczeństwa.

  Oprócz powyższego przykładu istnieje szereg innych, które są większości ludzi, żyjących z dala od nurtów religijnych znane.

  Biorąc pod uwagę środowisko ludzi związanych z tradycją Słowian, też pojawiają się rzeczy, które opierają się na odrzuconych nie tylko przez starożytny, ale również współczesny świat nauki i uznanych za błędne teoriach, na których bazują, powielając wiele błędnych założeń. Do nich można zaliczyć:

  -prowadzenie zdrowego życia wyłącznie na podstawie wegetarianizmu, pochodzeniu Słowian z odległych zakątków wszechświata (planet) tzw.teorii niebo centryzmu, czy też, jak to czasami się czyni, powoływaniu się na niektóre historyczne źródła, których autorami byli kościelni kronikarze, często dokonując w nich zniekształceń.

  W tym przypadku wiele na ten temat mogliby powiedzieć historycy irańscy czy chorwaccy.

  Wiele z tych teorii jest efektem filozoficznego synkretyzmu mającym swoje źródła w naukach starożytnego Babilonu czy Egiptu.

  Jest w nich często zauważalny brak spójności myśli obok rzeczowych dowodów naukowych.

  Ich istnienie niestety nie przyczynia się prosperowania społeczeństwa w szeroko pojętym dobrobycie na który wskazywał Zaratustra i co warto dodać, najstarsza literatura aryjska niestety nie potwierdza powyższych teorii.

  Reasumując:

  Wachlarz przeszkód większych i mniejszych jest szeroki i dodając z dozą ironii, dość barwny.

  Jak uczy Zaratustra, każdy człowiek swoimi akcjami przyczynia się albo do rozwoju dobra, albo zła, do dobrobytu lub biedy, do szczęścia lub nieszczęścia, do uzyskania wolności lub zniewolenia, tworzy pokój lub wojny i co najciekawsze, żaden człowiek, nie jest wolny od podejmowania decyzji, gdyż podejmowane decyzje kierują jego i naszym osobistym życiem.

  Odwaga, determinacja oraz zrozumienie Praw Naturalnych, prowadzi do zmian, ich zaniedbanie lub przechodzenie z obojętnością czy też ich odrzucenie, są oznakami dobrowolnego oddania się w niewolę.

  "Jedyną drogą do zwycięstwa nad kłamstwem jest powrót na drogę Mądrości Zaratustry starożytnego nauczyciela naszych słowiańskich Przodków".