logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Obrzędy Zoroastrian Słowiańskich

  Obrzędy i ceremonie Starożytnych Zoroastrian Słowiańskich

  Obrzędy związane z narodzinami dziecka;

  Obrzędy zaślubin (małżeństwo);

  Obrzędy pożegnania osoby zmarłej;