logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Muzeum Arkaim

                                                                               
   

  ARKAIM jest otoczone od wielu lat celowym milczeniem nie tylko zachodnich ale i polskich społeczności akademickich – które nie chcą, aby prawda o tym miejscu wyszła na światło dzienne.

  Chcą natomiast aby utrzymać przekonanie że Arkaim jest miejscem utworzonym przez fantazję i tym samym jest miejscem fikcyjnym, jednakże posiadane dowody całkowicie obalają takie przekonania.

  Ludzie żyjący w Arkaim przed wieloma tysiącai lat byli budowniczymi tego co dziś możemy nazwać kultuą europejską, nadali naszej cywilizacji podwaliny, cywilizacji, która jak wiemy i widzimy, została bardzo mocno zdeformowana przez nieprzyjazne wpływy.

  Posiadane ewidencje i prehistoryczne archiwa, otrzymane dzięki pracy wielu naukowców, archeologów, geologów i antropologów dają nam możliwość wglądu w zaawansowany zasób wiedzy, zarówno duchowej jak i technicznej, która, należycie wykorzystana może okazać się dla wielu przewodnikiem, jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości.

  Historycy krytycznie nastawieni do odkrycia Arkaim, którzy w przeważającej mierze reprezentują instytucje powiązane z dominujacymi dziś religiami, pomimo wielu prób uciszania tematu Arkaim, zniekształcania informacji czy wręcz podawania fałszywych informacji, nie wytrzymują ilości istniejących dowodów i argumentów, choćby takich, że sławny obraz ogrodu Eden opisany w biblii, w rzeczywistości znajdował się nie w miescu opisanym przez nią samą, lecz właśnie w Arkaim.

  Dziejowa ewolucja, i migracja ludów, niezdrowe współzawodnictwo w chęci posiadania własnej historii, wyeksponowanie zaawansowanej technologii, duchowości i zdarzeń z nią związanych i wiele innych czynników spowodowało, że historia rzeczywista, prawdziwa poparta mocnymi argumentami, znalazła swoje miejsce w w księgach, nie mających nic wspólnego z daną kulturą i historią, bo czy na przykład bobry mogły żyć nad Eufratem? Czy rośliny mogły kwitnąć przez cały rok? Czy w końcu czy ludzie mogliby dożywać do wieku w którym dziś nie wiele osób żyje? Czy układ rzek i pory roku wystepują wszędzie jednakowo?

  Są to pytania na które dziś możemy w większości przypadków mieć odpowiedź. ARKAIM oznacza to miejsce, gdzie Niebo styka się z Ziemią, gdzie świat materialny i świat duchowy są nierozłacznie połączone.

  Miasto Arkaim zbudowane przez króla i jednocześnie pasterza Yimę/Jimę z nakazu Ahura Mazdy, zbudowane z zbiegu dwóch rzek Ural i Tobol. Arkaim dla starożytnych słowian było centralnym miejscem, które wraz z upływem historii zostało zaprzedane na korzyść innych miejsc takich jak Jerozolima, Konstantynopol czy Rzym, dodając im przydomek miejsc świętych.

  Jest miejscem licznych uzdrowień i tym samym licznych wizyt turystycznych. Niektórzy nazywają Arkaim Sankturarium Bożej Mądrości i choć znajduje się w dzisiejszym czasie w ruinach wielu wierzy że zostanie odbudowane. Arkaim jest również bezsprzecznym miejscem narodzin wielkiego i pierwszego proroka Zoroastry, który spisał Słowo Boże zawarte w Aweście, lecz nie tej która jest obecnie dostepna na rynku księgarskim, gdyż ta pochodzi z okresu, gdzie wniesiono tradycje i ceremonie religijne hindusów a tekże wiele elementów islamu. W ten sposób nie ma ona żadnej wartości duchowej.

  Rozprzestrzenienie się ludu zamiejszkujacego Arkaim czyli Arjan, odbyła się na zasadzie, iż jedni wyruszyli na wschód, w dzisiejsze okolice Turkmenistanu i Tadżykistanu, inni na południe, na północną część indii i iraku. Miejsca te przed tysiącami lat posiadały podobny klimat jak na północy. Naukowcy zgadzają się, że Arkaim jest starsze od Egipskich piramid i starsze od Stonehenge (3300 pne).

  W maju 2005 roku Arkaim odwiedział Władimir Putin.Średnica okręgu widocznego na wielu fotografiach jest identyczna do Stonehenge, podobnie jak położenie geograficzne. Pierwsi odkrywcy opisują Arkaim jako Miasto Swastyki (o zaokrąglonych ramionach) i jako starożytną wczesno Słowiańsko Aryjską stolicę tak jak jest ona opisana w Aweście w Księdze Venidad.

  Wokół swastyki istnieje wiele kontrowersyjnych opinii, gdyż w historii została wykorzystana w niewłaściwy sposób. Osoba która ją adoptowała i posługiwała się nia jako symbolem określającym przekonania ideologiczne, przez nią samą została pokonana dlatego, że symbol ten nie stanowił osobliwej tradycji i znaczenia. Tak działo się z wieloma rzeczami.

  Dziś już niewiele osób pamięta, że swastyka była używana oficjalnie w Polsce w latach 20. było to w okresie sławnego „Cudu nad Wisłą”. Istniejące fotografie z tamtego okresu czasu jasno i wyraźnie wskazują na słowiańską tożsamość Polaków i łączącą ich historią z Arkaim. Sytuacja ta uległa zmianie podczas ekranizacji filmu gdzie wszystkie te symbole usunięto, tylko dlaczego i ze względu na kogo? Może warto zadać sobie pytanie: kto tak naprawdę przyczynił się do owego cudu.....?

  Dziś ten symbol już nie istnieje jest zakazany, jej posiadanie jest prawie przestępstwem, tak się dzieje kiedy nieświadomość i ideologie religijne, które nie są Słowińskie zostają zastępione innymi, obcymi. Nie znaczy to wcale, że poprzez tą wypowiedź następuje nawołanie do przywrócenia symbolu do Polskiej rzeczywistości, lecz przypomnienie jakże dziś niewygodnych faktów z życia narodu Polskiego. Arkaim było zamieszkiwane przez okres kiluset lat.

  Aryjczycy, o których tu mowa, ich nazwa pochodzi od słowa "Arya" i oznacza honorowy, czcigodny, duchowy. Aryjscy Słowianie byli czcicielami Boga Ahura Mazdy, tak jak to zostało objawione przez Nauczyciela Zaratustrę tysiące lat przez utworzeniem daty/ery umownej. Emigrowali z ojczystej ziemi na północ Indii, Iranu, Rosji i pozostałych obszarów Europy, w tym również do Grecji, Niemczech, Francji, Skandynawii, Anglii, Szkocji i Irlandii.

  Starożytni Aryjczycy wierzyli w świat stworzony przez Ahura Mazdę, Doskonałego, Jedynego i Prawdziwego Boga. Historycy greccy epoki Cyrusa umieszczali Zoroastrę w okresie 8000 lat przed Chrystusem.Lecz jest możliwe że było to nawet odleglejsze w czasie. Arkaim jest prawdziwym miejscem narodzin Zoroastry, gdzie została napisana Święta Księga Awesty, by zaraz potem zanieść Jej światło na południe.

  W Arkaim jak podają analizy archeologiczne i fakty historyczne, Wielki Starożytny Kapłan i Wojownik został pochowany. Z całą pewnością można podkreślić że zoroastrianizm nie narodził się w Persji. Wiele współczenych badań archeologicznych, jak i badań nad tekstem wykluczają w pełni takie twierdzenie, że zoroastrianizm należał rdzennie do Persów, a dziś jest własnością Irańczyków.

  Takie twierdzenie w całości jest błędne, przyznaje to w sposób prezycyjny encyklopedia Irańska. Persowie przyjęli naukę Zaratustry, która została rozprzestrzeniona na tamtejszym terenie.Zoroastrianizm mówiąc innymi słowy, został adaptowany, by z czasem, dodając kolejne elementy stać się właścicielem własnej wersji Świętej Awesty. Świat i kultura Aryjczyków to świat Świętej Awesty, najbardziej starożytnych korzeni i początek filozofii oraz kultury europejskiej.

  Jak wspomniano wcześniej Arkaim posiadało wpisaną wewnątrz swastykę, jako jeden z sakralnych symboli.Można ją, swastykę, zobaczyć na starych prawosławnych ikonach, w rzymskich katakumbach.Jest symbolem szczęścia, radości, kreatywności.

  Swastyka skierowana w przeciwnym kierunku symbolizuje ciemność, zniszczenie. Profesor na wydziale filologii irańskiej, Dziekan Wydziału Studiów Orientalnych na Uniwersytecie w Petersburgu, tłumacz Avesty Ivan Michajłowicz Steblin-Kamenský mówi: W jednej z sekcji Awesty, Wendidad opisane jest wydarzenie związane z królem- pasterzem Yima/Jimą.

  Otrzymuje on nakaz od Boga Ahura Mazdy, aby zbudować miasto, by chronić zwierzęta, dobra i ludzi przed silnymi opadami śniegu, powodziami. Zgodnie z wolą Boga, miasto zostało wybudowane. Święta Awesta umieszcza ojczyznę starożytnych Aryjczyków, na północy, w kraju Vaydzha Aryanna . W jego opisie widzimy znaki szczególne jego północnej lokalizacji - bobry, które żyją w rzekach, drzewa, typowe dla północnej i środkowej części Europy. "... Król Pastor Yima/Jima, o którym czytamy w Świętej Aweście rozszerza ziemię nakazem Ahura Mazdy na południe oznajmiając tym samym wypełnienie woli Boga Ahura Mazdy laską pasterską i dmięciem w róg...” Jest oczywistym, że migracja plemion Aryjskich przeszła od północy na południe, a nie odwrotnie, jak powiadają niektóre dzisiejsze informacje.

  Reasumując, czy stwierdzenie że ludy, narody i regiony począwszy od Iranu po Izrael w starożytności były narodami, plemionami czy też regionami o religii monoteistycznej? Czy wierzyli w Jednego i Prawdziwego Boga?

  Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Do tych obszarów wiara w Jednego Boga przyszła z północy a Arkaim jest jej źródłem.