logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Modlitwy i rozważania

   

   O Mazda Boże!

  Och to wszystko, co człowiek musi zrobić, aby być godnym Twojej Miłości i

  Miłosierdzia.

  Szlachetne myśli, słowa i czyny, o którymi obdarzasz ludzi czystością ducha,

  nieśmiertelnością, sprawiedliwością

  i wieczną błogością,

  Wszystko to oferuje Tobie

  O Boże Mój!

  Yasna 34,1

   

   

  Tak doszedłem do poznania Ciebie, o Boże

  kiedy rozważałem w moim wnętrzu

  Odkryłem Cię jako Ojca mojego umysłu

  I kiedy widziałem Cię moimi oczami

  odkryłem że Ty jesteś Początkiem i że Ty jesteś Końcem

  wszelkiej egzystencji

  Ty jesteś Panem mojego ducha i myśli

  Stworzycielem Prawdy i Sędzią uczynków Stworzenia

  Yasna 31,8

   

  W tym, który w najczystrzym świetle

  Duch mieszka w najbardziej cnotliwy sposób

  Słowa są pełne miłości i mądrości,

  Ich działania są pobożne

  i ich myśli tylko zmierzają do Boga,

  do Boga źródła Dobra i Prawdy

  Yasna 47,2

   

  Wszystkie moje uczynki i modlitwy, które Tobie

  oferowane do tej pory, z myślą czysta,

  i wszyscy Ci, którzy Tobie je ofiarują

  są piękni w Twoich oczach,

  wszystkie one rodzą się z kontemplacji Twojego pięknego i cennego stworzenia

  w jasnym słońcu i słonecznym dniu

  który rozświetla dzień

  wszystkie one świadczą

  Twoją Prawdę i Twoją chwałę, O Boże Mazdo!

  Yasna 50.10

   

  [Desde el seno de la Identidad divina

  de Ahurā Mazdā surge una luz], esa

  luz es una sustancia luminosa que

  otorga vida y determina la naturaleza

  y el destino de cada criatura […]:

  Ahurā Mazdā creó con esta luz a Sus

  infinitas criaturas, bellas y maravillosas,

  llenas de vida y luminosas…

  Yasna 19,10

   

  Z wnętrza Bożej tożsamości

  wychodzi światło i to one jest tym co oświetla i otrzymuje życie ,

  określa charakter i los wszelkiego stworzenia

  Bóg (Ahura Mazda) tym światłem stworzył niezliczone stworzenia, piękna i wspaniałe, żywe i jasne.

  Yasna 19,10

   

  Wspaniały Bóg Ahura Mazda

  Daje absolutną pełnię,

  Nieśmiertelność, Najwyższą sprawiedliwość,

  Królestwo Niebios i Dobry Umysł

  Temu który w duchu i działaniu jest Jego

  przyjacielem.

  Yasna 31.21

   

  U początków istnienia, kiedy zaistniał czas,

  Pojawiły się dwa bliźniacze duchy,

  Z nich dwóch jeden był Dobrem w myślach, w słowach i w uczynkach

  drugi był złem.

  Między nimi dwoma mędrcy wybrali dobro, odrzucili zło.

  Yasna 30,3

  I poznałem Ciebie Boże Czysty

  kiedy u początków stworzenia widziałem Ciebie

  i odkryłem jak nagradzasz czyny, mądrość,

  słowa:

  dobra nagroda dla cnotliwych,

  a zła dla złych.

  A potem, w ostatnim dniu, ostatnim dniu stworzenia

  Kiedy się objawisz w Królestwie Niebieskim ,

  z blaskiem Twojego Ducha Świętego

  Ty Najwyższy i Twój Dobry Umysł

  oświecą całe stworzenie

  prowadząc je stworzenie do Najwyższej Prawdy

  aby zostać osądzeni przez Twoją Świętość i Miłość

  I nikt nie będzie mógł zakwestionowac Twojej Mądrości.

  Yasna 43.5-6

   

  W ten sposób naśladowca zła

  ze swoimi słowami i swoimi czynami

  oddalił się od Drogi Prawdy (Asha)

  przeszkadzając tym którz podążają prostą Drogą

  Zobaczy jak jego życie zostanie wydany wyrok

  wtedy zadrży i będzie upomniany przy wszystkich.

  Yasna 51.13

   

  Ludzie Ci są wiernymi naśladowcami Boga

  ci, którzy kierują się dobrymi myślami, dobrym słowem, dobrymi uczynkami

  Oni rozpowiadają Prawdę i wznoszą Królestwo Boże na świecie.

  Yasna 31,32


   

  Twoje wspaniałe Królestwo, najwyższych zasług, oh Prawdy!

  Będzie dla tego którego serce żarliwe najlepiej wykorzysta uczynki

  O Boże! Teraz i na zawesze wzmocnie się w nich

  Tobie je ofiaruje, Twojej Prawdzie i Twojej czystej Miłości

  Objaw mi Swoje Królestwo i doprowadzasz do niego tego,

  Kto śpiewa na Twoją chwałę w

  Światle Prawdy.

  Wszyscy Ci złączeni w uczynkach cnotliwych

  Słuchają Twojego głosu

  Dlatego że Ty, o Prawdo!, o Umyśle Njapięknieszy, jesteś Największym Mistrzem

  Yasna 51,1-3


   

  Spójrz Zoroastro,

  jak zstąpiłem na Ciebie.

  Kontempluj że Bóg, Mazda,jest tylko

  Prawdą, Czystością i Wiecznym Światłem

  Teraz pytaj mnie o co chcesz

  bo pytania mądrego człowieka jak ty, zasługują na odpowiedź

  A wieczna moc Prawdy i Czystości pokażą ci drogę.

  Yasna 43,10-11


   

  Niech nikt z Was nie słucha słów i podszeptów zła

  bo one przynos smutek i zniszczenie do domu, rodziny i kraju.

  Odeprzyj je siłą.

  Yasna, 31-18


   

  W świetle Prawdy szukamy promienistego blasku ognia

  który jest odbiciem wieczności i Twojej esencji

  On stale daje pokój i

  szczęście dla naszych przyjaciół,

  i niepokój i karę dla tych którzy czynią źle.

  Yasna 34,4


   

  "Radość jest los tych, którzy pracują

  dla szczęścia innych. "

  Błagam cię o siłe aby bronić Prawdy,

  Oh wielka Pobożności!

  Pobłogosław doskonałością życie

  prowadzone przez Dobry Umysł.

  Aby osiągnąć najwyższą nagrodę.

  Och Boże Mazdo,

  tego który pragnie światła dla innych, niech je otrzyma,

  Niech Twój Święty Duch ześle Twoją Prawdę

  Udziel nam mądrości od Ciebie Boże

  abyśmy mogli się cieszyć szczęściem każdego dnia

  naszego życia.

  Yasna 43.1-2