logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Memorandum

   

  Drodzy Przyjaciele, sympatycy i zainteresowani Drogą i Nauką Zaratustry

  Jest rzeczą wiadomą, że Zaratustra wielokrotnie ostrzegał w swojej nauce przed łączeniem obcych elementów do nauki przez Niego głoszonej.

  Nawoływał do wierności i lojalności tak własnej ojczyzny, społeczeństwa, jak i rodziny. W ciągu odległych tysiącleci wiele z tych podstaw moralnych było przez Słowian przestrzeganych i uważanych za Święte. Jednakże nadszedł czas, kiedy pojawili się ludzie, którzy ten ustanowiony porządek zaczęli tłumić w okrutny sposób.

  Nasi przodkowie, pozostawili nam w spadku wiele tradycji, które po dziś dzień są przestrzegane i nie chodzi tu tylko o tradycje związane z religią, lecz o te, które bardziej wskazują na zdrowie fizyczne i duchowe.

  To coś, co pozostało i co jest nadal praktykowane w wielu domach. Wiele rzeczy odziedziczyliśmy po naszych przodkach, tak w tradycjach werbalnych, przyzwyczajeniach, jak i powiedzeniach. Jak wiemy, ponure czasy średniowiecza, jak i te wcześniejsze i późniejsze, były nacechowane przemocą ze strony tych, którzy mienili się spadkobiercami Bożych Tajemnic, uzurpując sobie jednocześnie każdą możliwą władzę.

  To ona doprowadziła do wielu krwawych wydarzeń na terenie Europy, których konsekwencje odbiły się w czasach obecnych, gdzie liderzy w postaci katolickich papieży, zwracając się do tłumów zgromadzonych w Watykanie, jak i przed odbiornikami telewizyjnymi, prosili o wybaczenie krwawej przeszłości i licznych popełnionych błędów przez swoich poprzedników. Czasy Karola Wielkiego oraz jego krwawe rozprawianie się ze Słowianami i podboje krajów Słowiańskich, pokazują nie tylko „chrzest ogniem i mieczem”, ale również słowa papieży obok katolickiego i chrześcijańskiego duchowieństwa, które według słów Ahura Mazdy, zapowiadające czasy przyszłe, są traktowane jako kłamstwa, kurz, przebiegłość nasączona oszustwami.

  W naszym, jako Słowiańskich naśladowców nauki Zaratustry taki „duchowy kameleon” zmieniający nie tylko nauczanie, ale też i sztucznie adoptujący się do istniejącej rzeczywistości politycznej, jak i gospodarczej, nie zasługuje na żadne zaufanie, czy wiarę w uczciwość.

  Pomimo licznych, pisząc wprost zbrodni wobec wielu ludzi, różnych światopoglądów, przekonań, zaraz obok znanych z historii naukowców, którzy zostali straceni za głoszone poglądy naukowe, potraktowane jako herezje przez ówczesnych dygnitarzy kościelnych, ta organizacja religijna celebruje święta oraz uroczystości tych, którzy zostali męczennikami za głoszenie wiary katolickiej.

  Żydzi, obchodzą swoje święta kalendarzowe, związane z wieloma wydarzeniami historycznymi, podobnie katolicyzm obchodzi swoje. I kiedy przyjrzeć się im bliżej, wszystkie one związane są z krwawymi wydarzeniami, tak mającymi jakieś podstawy historyczne, jak i ich nieposiadającymi.

  Co z tymi, którzy opierali się narzucanym siłą poglądom?

  I tu zmierzamy do sedna Pisma, które mówi, co następuje:

  W związku z otrzymywanymi sygnałami związanymi ze starożytną historią Słowian, aby podkreślić nie tylko ich osiągnięcia, ale też tragiczne wydarzenia, w jakich uczestniczyli, zwracamy się do Was wszystkich o wyrażenie jednoznacznej opinii na temat ustanowienia raz w roku święta upamiętniającego Dzień Męczeństwa Słowian związanego z procesem chrystianizacji oraz dzisiejszych ofiar religii, w dniu 17 Trawnia(maja).

  Wydarzenia historyczne na przełomie dziejów, wskazują nam na ogromną liczbę ofiar spośród Słowian, która po dziś dzień, nie posiada należytego miejsca w kalendarzu. Doniesienia historyczne podają nam, że przeważnie ginęli ci, którzy sprzeciwiali się narzuceniu obcego Słowianom światopoglądu, wiary, gdzie w tym samym czasie uczestniczył proces odbierania wolności, który zatoczył szeroki łuk w historii Słowian.

  Mamy nadzieję, iż ten znaczący dodatek w kalendarzu, upamiętniłby w sposób należyty tych, którzy oddali swoje życie wskazując na solidne i mocne podstawy wiary, jakie posiadali. Jak i tych, którzy z powodów religijnych stali się jej ofiarami, tak w postaci wykorzystywania, oczerniania, którzy stali się ofiarami fałszywych pomówień, gdzie często nie wytrzymując presji swoich prześladowców, doznali uszczerbku na zdrowiu.

  To także wspomnienie dzieci okrutnie zamordowanych w sierocińcach na terenach Irlandii i Kanady oraz innych państw, gdzie z przyczyn często politycznych wiele dochodzeń w tych sprawach zostało umorzonych.

  Porwanych dzieci do celów okrutnych kultów lub wykorzystywanych do innych niecnych czynów. Widząc to wszystko, powstaje przekonanie, że nie tylko jedna grupa narodowościowa, jaką są żydzi, posiadają naturalny przywilej do upamiętniania swoich bliskich, jak i przodków, których oficjalne liczby utrzymują się w postaci 6 milionów. (porównanie oparte na przykładzie II wojny światowej).

  Historia Słowian podaje, iż na jej przełomie straciło życie z powodu prześladowań religijnych o wiele więcej. Wśród nich były kobiety, dzieci, mężczyźni i starcy.

  Zdecydujcie sami czy warto o nich pamiętać, nie po to, by rozpamiętywać tamte odległe dzieje, lecz jako forma ostrzeżenia, a zarazem szacunku dla tych, którzy szli Drogą swoich Ojców, żyjąc w Prawdzie.

  Życzymy Wam wszystkim obfitego błożenia Boga Mądrości Ahura Mazdy, przedstawiając każdego z Was w naszych Rezach, prosząc o siłę do pokonywania codziennych trudności, o wsparcie Ducha Świętego, o pogłębienie Dobrej Myśli, aby żyjący wokół nas ludzie wiedzieli w nas budowniczych Dobra, Pokoju i dobrobytu tak duchowego, jak i materialnego.

  Ratu,

  Strażnik wiary i Tradycji Zoroastrian Słowiańskich