logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Mazdaizm

   

  Mazdaizm (Awestologia)

  O naturze Boga Ahura Mazdy

  Ahura Mazda jest bytem najwyższego stopnia-par excellence Ahura Mazda jest na szczycie wśród niebiańskich istot. Nie jest zrodzony ani stworzony, nikt też nie jest jak On. Poza nim, oprócz niego, i bez niego nic nie istnieje. On jest najwyższą istotą, przez którą wszystko istnieje.

  Jest jaśniejszy od najjaśniejszego stworzenia, wyższy od najwyższego stworzenia w niebiosach, najstarszy od najstarszych istot we wszechświecie.

  On jest najlepszy.

  On nie ma sobie równych.

  Nikt nie kwestionuje jego dominacji i Jego miejsca.

  On jest Pierwszym i Ostatnim i przez to Najważniejszym.

  On jest najdoskonalszym bytem.

  On jest Wszechmocny.

  On jest Absolutnym Suwerenem.

  On jest Dobroczynnym Bogiem.

  On jest Niezmienny.

  On jest taki sam teraz i taki pozostanie na zawsze.

  On był, on jest i będzie taki sam Wszechobecna istota, poruszająca się, ale nikt Go nie porusza.

  Nikt na Niego nie wpływa i nikt nie Go nie poucza, nikt mu nie doradza, bo jest Potężny.

  Jedyny, który jest godny, by Go wzywać i oddawać Mu cześć.

  On jest źródłem radości i szczęścia.

  Nikogo przed Nim nie było, i nikogo po Nim nie będzie.

  Prawda jest Jego naturą.

  On jest największy ze wszystkich.

  Nie ma większego nad Nim, wszystko od Niego i przez Niego pochodzi, jest Panem wszystkiego.

  *Powyższy tekst można stosować w Rezach osobistych, zmieniając formę z On na - Ty Boże Ahura Mazdo -

  Charakter Boga Mądrości, Ahura Mazdy

  Ahura Mazda jest duchem w Swoim istnieniu. Najważniejszym atrybutem Ducha, Ducha Miłosierdzia lub Ducha Dobroczynnego jest jego własna istota. Zaratustra po raz pierwszy wskazał w religijnej historii ludzkości koncepcję Boga, która jest najbardziej nieporównywalna w Jego majestacie i szlachetności.

  Jest On wyższy od najwyższego stworzenia czy istoty. Czczony, zanim powstała ludzkość.

  Jest pozbawiony wszelkich cech antropomorficznych charakteryzujących bogów semickich. Stwarzając człowieka, uzdolnił go do zrozumienia świata duchowego, przemawiając do niego poprzez słowa, ubrane w szatę ziemskiego stworzenia, eksponując swoją wielkość, wolę, miłość oraz wartość życia i dobra poprzez ziemskie dzieła. Zaratustra więc mówi nam o Bogu w ludzkich analogiach.

  On jest zawsze obecny w prostych ścieżkach prowadzących ludzkość do prawości i sprawiedliwości. Coraz ciężej ludziom ze skażonym światowymi iluzjami umysłem rozpoznać dobrą myśl i pójść drogą dobra. Transcendentalna immanencja Boga Mądrości, Ahura Mazdy, czyli wszechobecne oddziaływanie Boga. Bóg Mądrości zamieszkuje w najwyższych niebiosach na rozległym niebie oraz w umysłach sprawiedliwych.

  Jest On nieskończenie wzniosły i największy od Swoich stworzeń, ale nie jest od nich tak oddalony i niemożliwy do zrozumienia, ani też tak oddalony by stworzenie nie mogło Go żarliwie i gorąco czcić. Jest wszechobecny, jednakże człowiek może zbliżyć się do Niego, by mieć relację jak z Ojcem, bratem czy też najlepszym przyjacielem.

  Bóg zaprzyjaźnia się z tymi, którzy szukają Jego przyjaźni i kocha tych, którzy pragną Jego miłości. Zaratustra przemawia do Boga Ahura Mazdy jako swojego przyjaciela. Jest najbezpieczniejszą kotwicą w życiu, spokojną przystanią i portem w wielu osobistych burzliwych sytuacjach życia. A Zaratustra w swych nieszczęściach zwierza się swojemu boskiemu przyjacielowi Pieśniami i wołaniem prosi o Jego pomoc i ochronę.

  Jak przyjaciel pomaga przyjacielowi. On serdecznie i z miłością pomaga tym, którzy uciekają się do Niego w trudnych sytuacjach i u Niego szukają schronienia. Nie ma drugiego jak On, który by strzegł i chronił człowieka przed cierpieniem, szkodami wzywając Go i Jego ochronę za pośrednictwem Prawdy. Śpimy bezpiecznie, ponieważ On nas chroni, czy jemy, czy żyjemy, nieustannie poruszamy się w Jego obecności. Żyjemy bezpiecznie, kochając Go, mając Jego zapewnienie, że zawsze jest obok nas, kiedy budzimy się ze snu. Jego dobroć wobec nas nie zna granic.

  Nieśmiertelność, świętość i doskonałość, są darami dla tych, którzy zasługują na nie w swoich czynach, słowach i w modlitwie. Człowiek może stać się Jego przyjacielem i towarzyszem przez swoje sprawiedliwe słowa i czyny. Człowiek jest powołany, aby obdarzyć pobożnych dobrymi rzeczami z miłości do nich. Rozumiejąc Jego istotę, człowiek wykonuje Jego zalecenia, a poprzez nie, zaczyna Go naśladować, promując dobro wokół wszystkich przez sprawiedliwość, w której On sam jest i którą Jest.

  Czyńmy starania podobnie jak Zaratustra, aby nasza współpraca z Bogiem i bliskość z Nim były ciągle pogłębiane. Zbliżajmy się do Niego poprzez Dobrą Myśl i pełne oddania Rezy i uwielbienie. Czyńmy to, wyciągając nasze dłonie w stronę Jego niebiańskich posiadłości, jednocześnie niech Hymny na Jego cześć nam towarzyszą.

  Niech uwielbianie Jego istoty trwa nieprzerwanie, a za naszym głosem całe stworzenie wokół nas zjednoczy się w śpiewie pieśni chwał. Zgiełk ulic jest chwilowy, nasze uwielbienie, nasze myśli i przechowywane w sercu i umyśle pragnienia czci i uwielbienia trwają, nieustannie wznosząc się przed Jego Najświętszy Majestat. Ahura Mazda jest twórcą.

  Stworzenie jest wolnym aktem Boskiej dobroci Na początku, gdy mieszkał w swojej Najwyższej Samowystarczalności, orzekł stworzenie człowieka, któremu dał wolność. Zainspirował miłość między ojcem a synem, miłość ojcowską. Orzekł sen i czuwanie, On jest dobroczyńcą i dawcą błogosławieństw dla ludzkości. Ahura Mazda jest Panem Mądrości. Jego naturą jest mądrością. On stworzył przez Swoją Mądrość istniejący wszechświat i rządzi nim poprzez Swoją Mądrość. Wie, co wydarzyło się w przeszłości; Jedynie On widzi przyszłość i wie, co nastąpi.

  Człowiek za swojego życia zakłada różne maski i dlatego nie wie, co kryje jego wnętrze, ale Bóg Ahura Mazda, widzi nie tylko prawdziwą twarz, ale też i wszystkie ukryte myśli i zamierzenia człowieka. Nikt nie jest Go w stanie oszukać. Nikt nie może oszukać Jego Mądrości, gdyż jest doskonałym Nauczycielem.

  Ci, którzy usłyszą Jego głos, stają się jednym umysłem z Nim, zostają inspirowani Mądrością Jego Ducha Świętego, wywyższając Go słowami i czynami. Ahura Mazda jest prawodawcą i sędzią. Wraz ze stworzeniem człowieka Bóg Ahura Mazda wyznaczył Prawa dotyczące prawidłowego zachowania w życiu.