logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Słowian

   

  Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Słowian-od starożytności po obecne czasy.

   

  Z licznie występującymi elementami dziedzictwa kulturowego, mamy do czynienia w każdej dziedzinie życia. Jest ona spuścizną materialną i duchową naszych przodków, określającą kulturę i tożsamość Słowian. Jej elementy, będą stanowić ważną wartość dla jednych, a dla drugich mogą okazać się zupełnie niezrozumiałe i obce.

  Elementy dziedzictwa wychodzą nam codziennie naprzeciw, zawierając jednocześnie zaproszenie do refleksji, czy jako ich spadkobiercy, wystarczająco staramy się o to, by je zabezpieczyć i utrwalić to, co należy do jego istoty, a będą nimi czynniki materialne takie jak: natura i ochrona środowiska, historyczne źródła spisane, artefakty muzealne, obszary i tereny działalności, w tym miejsca kultu naszych przodków potwierdzone archeologicznie, ubioru, szanowanie własnego ciała oraz niematerialne, w postaci tradycji, przekazów ustnych, świąt, pieśni obok innych.

  Coraz bardziej, szczególnie w wielkich miastach, stają się zauważalne tendencje wypierania i zastępowania naszej rodzimej kultury oraz dziedzictwa, będącego głównym elementem naszej tożsamości, czyli Słowian. Kultury, z którą jesteśmy głęboko związani, a która z przyczyn globalizmu polityczno-religijnego, znajduje się w pozycji zagrożenia jej istnienia i odejścia w niepamięć.

  Nasza kultura, obyczaje, jak również wymiar duchowy przechodzi do kultury mniejszościowej lub zostaje poddany synkretyzacji, czyniąc intelektualną krzywdę młodemu pokoleniu, które coraz częściej za pośrednictwem mediów, przybliża się obce, społecznie szkodliwe, czy wręcz niszczące trendy, które z naszą kulturą i przekazanym nam dziedzictwem, nie mają nic wspólnego.

  Wielu historyków, nie tylko Polskich, walczyło piórem i atramentem o to, by nasze rodzime dziedzictwo mogło przetrwać w takim stanie, w jakim zostało nam ono przekazane. Ogromna ilość naszego dziedzictwa materialnego, jak i niematerialnego, sięgając okresu przed przyjęciem chrześcijaństwa, zdaniem międzynarodowego grona historyków z takich państw jak Chorwacja, Rosja, Ukraina obok wielu innych w tym także historyków polskich, pochodzi od przyjętej przez naszych przodków nauki i filozofii Zaratustry, którego nauka bezwątpienia miała ogromny wpływ na rozwój świata wschodniego i zachodniego.

  Wydarzenia polityczno-religijne, które miały miejsce wraz z okresem chrystianizacji Słowian, zaczęły drastycznie zmieniać wiele aspektów kulturowych, co nie znaczy, że one zanikły, przeciwnie, zostały niezasłużenie sobie przypisane przez instytucję kościelną.

  Dlatego też naszym dążeniem jest to, aby pamięć o naszych przodkach, którzy pozostawili nam wspaniałą i obfitą kulturę, obyczaje, tradycje, nie została zapomniana, to one scalały naród, w którym istniało wzajemne poszanowanie.

  Naszym pragnieniem jest to, aby ta część społeczeństwa, przekształcająca się w mniejszość społeczną, mogła swobodnie, obok licznych świąt i uroczystości państwowych, obchodzić przyszły rok 7527 [2019] jako rok upamiętniający Dziedzictwo Słowian, poprzedzony obecnie obchodzonym rokiem, Męczeństwa Słowian, niechętnie i nieprzychylnie postrzeganego przez instytucję kościoła katolickiego w wyniku chrystianizacji.

  Współczesna historia, nie tylko niechętnie odnosi się do ówczesnych przykrych i tragicznych wydarzeń, co je ogromnie zniekształca, czynią w ten sposób, postępuje bardzo nie uczciwie w stosunku do społeczeństwa.

  Nauka i filozofia Zaratustry nie tylko zmieniła ludzką myśl, ale i całe społeczeństwa i pomimo wielu wieków, pozostała ona w umysłach wielu naszych rodaków.