logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Listy Pasterskie

   

  Zoroastrianizm nie jest religią. Jest to nie tylko filozoficzno egzystencjalny pogląd na świat, ale przede wszystkim duchowy. Znaczy to tyle co, sposób życia oparty na zasadach Prawa danego przez Boga Ahura Mazdę pierwszemu Nauczycielowi w dziejach historii ludzkości, Zaratustrze, mającego na celu utworzenie szczęśliwego i radosnego życia na tej ziemi i jej kontynuowanie poza tym materialnym światem, który jest duchowy.

  Po odejściu Zaratustry, kiedy język Mów-Hymnów (awestyjski) nie mógł już być zrozumiałym, ludzie wynaleźli, w imię Zaratustry lub wręcz podszywając się pod niego, wiele rzeczy, które, jak teraz wiemy na podstawie długich badań historii, jak i tekstów porozsiewanych po różnych miejscach, są sprzeczne z jego Nauką. Wszystkie Pisma jego autorstwa są Księgami natchnionymi przez Ducha Świętego, zebrane w zbiorowej Księdze o nazwie Święta Awesta, czyli inaczej - Księga Objawionego Prawa Ahura Mazdy danego człowiekowi na zawsze.

  Począwszy od tej chwili zmian znaleźli się tacy, którzy zaczęli handlować prestiżowym imieniem Zaratustry i to, co zaczęli robić nazwali "religią". Tak obce myśli i nauczanie wdarło się do życia wielu naśladowców Jego Nauki, które są oddalone od Jego pierwotnego nauczania. I tak w 7. wieku przed datą umowną arabscy Beduini przybywszy do potężnego imperium Sasanidów, narzucili własną kulturę i religię zwaną Islamem.

  Obecnie coraz więcej osób obiera drogę poznawania i powrotu do źródeł wiary, pierwszego, niezmąconego, nie zanieczyszczonego ludzkimi dogmatami i naukami źródła Prawdziwej Mądrości - nie ludzkiej. Zoroastrianizm w Polsce nie jest dobrze znany, a to poprzez wielokrotną walkę z nauką dualizmu, która była zwalczana przez duchownych chrześcijańskich, choć istnieją niezaprzeczalne dowody, iż czasy pre Słowiańskie kwitły obfitością życia dzięki wpływowi nauki Zaratustry. Dziś nasze życie jako słowiańskich naśladowców Zaratustry jest ciche, ale twórcze,a przede wszystkim rzeczywiste.

  «