logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Komunikaty

   

  Ogłoszenia-Komunikaty

   

  Dni Mądrości Zaratustry

  Planowane jest zorganizowanie spotkania pod nazwą „Dni Mądrości Zaratustry” z zainteresowanymi Jego nauczaniem. Informacje związane ze Spotkaniem, zostaną podane po Noworocznym spotkaniu w Arkonie.

  Powrót do tradycji starożytnych Słowian

  Decyzją Ratu, do kalendarza Zoroastrian Słowiańskich zostały przywrócone stare nazwy miesięcy: Brzeźnia i Trawnia(marzec i maj), zamiast ich obecnych rzymskich odpowiedników związanych z rzymskim bogiem wojny Marsem i boginią Maią [jej kult przeobraził się w Polsce w kult Maryjny].

  Projekt Tablicy Pamiątkowej Upamiętniającej Męczeństwo Słowian

  Wykonana tablica pamiątkowa zostanie umieszczona w ważnym dla historii Słowian miejscu, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.