logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Komentarze i opinie

  Żyjemy dziś w świecie, który wydaje się być wielu pełnym chaosu. Rzeczy raczej nie idą dobrze.

  Wiele osób uważa, że ich życie jest wypełnione pracą i nadmiernymi obowiązkami - ale są na swój sposób naprawdę szczęśliwi.

  Inni ludzie pozostają w nic nie robieniu przez cały dzień i wydaje się że nie mogą znaleźć aktywności, w której mogli by poczuć się spełnieni.

  Relacje między ludźmi wydają się często napięte lub zniszczone. Wielu spotyka się z problemem spotkania partnera życiowego, rodzice mało co widzą swoje dzieci poprzez różne aktywności w których uczestniczą lub zamykają się w swoim pokoju by zanurzyć się w wirtualnym świecie.

  Dziadkowie już też nie za często mogą widzieć swoich wnuków, bywa też i tak są są od nich odcięci.

  Dzieciom brakuje dostatecznej uwagi rodziców, ludzie narzekający na brak prawdziwych przyjaciół, którzy mogli by pomóc w jakiejś trudnej sytuacji; brak wsparcia ze strony najbliższych.

  Wygląda to tak, jakby świat robił wiele rzeczy wyłącznie na własną rękę i gdzie należy do rzadkości znalezienie pomocnej ręki.

  Są ludzie, którzy obserwując takie wydarzenia mogą poczuć, że świat po prostu się zapada.

  Groźby wojny, zbrojenia, nowe choroby i ryzyko zachorowania, system ekonomiczy państw wydaje się być poza kontrolą, społeczeństwo żyjące w napięciu, władze polityczne mogą wydawać się bardziej inwazyjne niż kiedyś.

  Ponadto, niektórzy ludzie na świecie cierpią w bardzo wyjątkowy sposób – są ofiarami przemocy, o bardzo złym stanie zdrowia, starający się o pomoc jakiejś instytucji, która nie wykazuje żadnego zainteresowania by pomóc.

  Reakcją wielu ludzi jest to, że powiadają, iż tak się rzeczy poprotu mają i nie za wiele da się zrobić.

  Tak w przeszłości jak i obecnie wiele osób uciekalo się z tymi problemami do religii aby w niej szukać odpowiedzi. Lecz czy czasem taka postawia raczej nie zachęca do bierności? Dziś, jak widać to po wielu zachodnich społeczeństwach religia traci na wartości i wielu przypadkach jest deskredytowana, służąca bardziej autorytetom politycznym lub jako worek pełen śmiesznych opowieści, w które żaden rozsądny człowiek nie może traktować poważnie.

  Więc co można zrobić i czy istnieje jakieś rozwiązanie?

  Jeśli ludzie starają się wyjść naprzeciw problemom jakie życie na nich narzuca, czy mogą zrobić krok w tył lub krok naprzód bez podejmowania ryzyka, i czy w ten sposób przyjdzie zrozumienie spraw ich/nas otaczających i mieć większą kontrolę nad swoim życiem? Czy jest możliwym rzeczywiste zrozumienie świata?

  Przesłanie Zaratustry mówi że tak. Możemy zrozumieć świat, gdyż działa on według prostych zasad.

  Jeśli tylko się dobrze skupimy, wówczas rozpocznie się w nas proces nadawania sensu życiu. Im więcej poznamy spraw życiowych, tym łatwiej będzie nam nadać prawidłowy sens tak naszemu życiu i światu który nas otacza, w tym także ludzi nas otaczających. Wówczas przyczynimy się do polepszania naszej rzeczywistości.

  Faktem jest to, że świat wydaje się być coraz gorszy, ale jest tak po prostu dlatego, że nie ma w nim wystarczającej liczby ludzi, którzy by czynili dobro.

  Zaratustra zaczął wyjaśniać problemy świata rozpoczynając od pojęć Prawdy i Ducha. Ducha który może być szczęśliwy lub smutny. Naszym celem w życiu jest to, aby pracować nad duchem by włączyć go w do Porządku z Nim, czyli Bogiem, tworząc jednoczesną harmonię z Prawdą, która jest naturą Jego egzystencji.

  Zaratustra podał wiele przykładów opiekunczej duchowej Istoty , jego imię to Ahura Mazda, Pan Bóg Mądrości. To Istota, która powoduje wszelki ruch w jedności z Prawdą. Wszelkie dobro jakie powstaje w świecie jest ożywiane przez Niego i Prawdę.

  Jego nauka podaje, że sposób w jaki rozwija się świat, jest wynikiem wszystkich indiwidualnych działań ludzi żyjących na świecie. Tak więc, jeśli wystarczająca ilośc ludzi zmieni swoje postępowanie, wówczas ich zachowanie zacznie wpływac na zmianę ich otoczenia, roztaczając coraz szersze kręgi.

  Dodaje także, iż jeśli chcemy zmienić zachowanie (swoj i innych) musimy wziąć pod uwagę naturę umysłu.Umysł zepsuty złem będzie dążył do ciągłej destrukcji innych ludzi, umysł dobry, będzie dążył do ciagłego polepszania swojego życia i innych ludzi.

  Dlaczego to jest takie ważne i istotne? Może dlatego, że Zaratustra użył określenia Wohu Manah (później Humanah), terminu bardzo ważnego w historii ludzkości, który jest uważany za podstawę i pochodzenie słowa "human", czyli człowiek w języku angielskim.

  Zaratustra spisał swoje myśli w postaci serii Hymnów i Mów, które są znane jako Awesta, czyli Objawienie.

  Uczeni tuż obok Zoroastrian wierzą, że pisma Zaratustry w wielu przypadkach zostały wiernie zachowane i przetrwały niezmienione.

  Po śmierci Zaratustry oraz jego uczniów wiele lat później, zaczęła się rozwijać nowa tradycja religijna rozwinięta wśród irańczyków.

  Historie i modlitwy starożytnej pogańskiej religii zostały zmodyfikowane, aby dostosować się do nowej teologii, czyli nauka Zaratustry została wymieszana z istniejącymi wierzeniami nie majacymi nic wspólnego z jego przekazem.

  Nowe historie i modlitwy zostały spisane, w wielu przypadkach przetrwały w dzisiejszych grupach Zoroastrian irańskich i indyjskich.

  Wiele wieków później Zoroastrianism (znany również jako Mazdajasna) stał się oficjalną religią Persów i Imperium Perskiego, założonego przez Cyrusa Wielkiego w VI wieku przed erą umowną.

  Jako religia imperium jej wpływ został rozszerzony na cały wówczas znany świat.Szczególnie mocne oddziaływanie Zoroastrianizmu wpłyneło na ukształtowanie się judaizmu, zaraz potem chrzescijaństwa i islamu.Wschodni Zoroastrianizm ukształtował też buddyzm i późniejsze jego odłamy i tradycje.

  Późniejsze religie, były bardziej rygorystyczne i różniły się od Zoroastrianizmu jego praktykowaną różnorodnością i zdolnością do indywidualnej inspiracji, zanim stał się religią państwową Iranu.

  Działalność „inwazyjna” w postaci ingerencji w naukę Zaratustry chrześcijaństwa i islamu, przyczyniał się do jej stopniowego zanikania.

  Jednak proces całkowitego unicestwienia nauki Zaratustry, nigdy się nie powiódł, gdyż niewielkie grupy Zoroastrian przetrwały do obecnych czasów, wśród których znaleźliśmy się i my, Słowianie, będący spadkobiercami nauki Zaratustry przyniesionej przez Niego i jego uczniów.

  Dziś na nowo zauważalne jest rosnące zainteresowanie Zoroastrianizmem. Racjonalistyczne nauki Zaratustry są dostosowane do skłonności, także poszukiwawczych i egzystencjalnych współczesnego człowieka, który przejawia coraz bardziej racjonalistyczne myślenie względem doktryn i tradycji religijnych.

  Oczywiście Zoroastrianizm również posiada swoje rytuały, które w odróżnieniu od obrzędów religijnych znanych z życia czy środków masowego przekazu, różnią się tym, iż są zwiazane z naturą wśród której poruszamy się, żyjemy i jesteśmy.