logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Kodeks postępowania etycznego

   

  Nauczanie Zaratustry kładzie nacisk na moralność i etykę. Oczekuje się, że praktykujący, a zarazem podążająca za Jego nauką osoba, będzie zdolna do podjęcia wysiłku w każdej chwili swojego życia, aby odrzucić wszelkie formy zła i kłamstwa w myślach, słowach i uczynkach i starając się przez cały czas kroczyć ścieżką Prawdy.

  Prawo Ahura Mazdy jest Prawem Niezmiennym, Prawem Wiecznym, Prawem Porządku i Harmonii, na którym opiera się cały Wszechświat. To dzięki Niemu, Bóg Ahura Mazda stworzył wszechświat, a dzięki Niemu ludzkość dąży do osiągnięcia doskonałości, by stać się jednością z Ahura Mazdą.

  Jedynie idąc tą ścieżką, człowiek może osiągnąć zjednoczenie ze swoim stworzycielem. [nie ma to nic wspólnego ze stanem Nirwany w hinduizmie]. Zaratustra powiada: «Jest tylko jedna ścieżka, nazywa się Asha [Prawda], wszystkie inne ścieżki są fałszywymi ścieżkami»

  Według nauki Zaratustry, suma ludzkich myśli, słów i uczynków decyduje o losie jego ducha w przyszłym świecie, co do którego nadejścia, nie miał żadnych wątpliwości. To myśli, słowa i czyny, dobre lub złe, poprowadzą ludzkiego ducha albo do Domu Szczęścia i Pieśni lub nieszczęścia i płaczu.

  Najstarsze Aryjskie Święte pisma Awesty wymieniają wiele cnót, do których naśladowca Zaratustry powinien aspirować i starać się kultywować i przyswajać. Podają one również charakterystykę wad, których powinien się strzec i walczyć, by trzymać się od nich z daleka.

  Oto niektóre z nich:

  1.Niewzruszona wiara, oddanie i miłość do Ahura Mazdy i Jego proroka, Zaratustry; Rezy, które są obowiązkowe, a wynikają nie tylko ze zrozumienia ich ważności, co duchową moc. Szacunek wobec Świętego Ognia oraz podtrzymywanie tradycji.

  2.Czystość w codziennym życiu.

  3.Higiena psychiczna, fizyczna i duchowa.

  4.Mówienie zawsze prawdy. Starożytni Słowianie wzorem Zaratustry byli znani z mówienia prawdy. Według Herodota Persowie kładli duży nacisk na mówienie prawdy. «Mówca prawdy otrzymuje cześć i staje się mistrzem żyjącym bez lęku” oraz „Mówiąc prawdziwe słowa, otrzymujemy wiele zwycięstw»

  5.Umiar w spożywaniu żywności i napojów oraz innych ziemskich przyjemności. Ani post, ani nadmiar w jedzeniu i piciu, nie są pożądane.

  6.Szacunek do siebie samego i innych ludzi.

  7.Naśladowca Jego nauki, nie dąży za wszelką cenę do osiągnięcia bogactwa.

  I choć jest ono postrzegane jako zasadniczo pozytywne, to jest tak pod warunkiem, że jest ono wykorzystywane do rozsądnego korzystania. Przestrzeganie nauki Zaratustry kreuję dobrobyt i bogactwo w życiu osobistym i społecznym.

  «Ten jest dobrym człowiekiem, przez którego dobroć dociera do innych osób, Bóg daje takim osobom wielkość»

  8.Praca i uczciwy trud.

  «Ci, którzy czynią świat zamożnym dzięki dobrym myślom i uczciwym przedsięwzięciom, to ci, którzy prowadzą dobre życie w dobrych myślach»

  9.Chwali również pracowitość i odwagę.” Odwrotnie traktuje człowieka świadomie unikającego pracy i żyjącego na koszt innych.

  «Człowiek, który jest bezczynny, wciąż mieszka w ciemności»

  10. Dotrzymywanie obietnicy za wszelką cenę. Święta Awesta usilnie poucza i zaleca:

  «Trzymajcie się z dala od tego, kto łamie umowy i tego, kto je narusza»

  11.Dążenie i rozwijanie swojej wiedzy, zdobywanie mądrości. Pod kierunkiem dobrego nauczyciela.

  12.Okazywanie należnego szacunku dla starszych i przełożonych. «Kto nie okazuje szacunku starszemu, nigdy nie otrzyma honoru»

  13.Uczciwość i prawość w kontaktach z innymi ludźmi.

  14.Lojalność wobec Prawdy.

  15.Poprzez edukację i informowanie innych ludzi zwalcza ignorancję.

  Rzeczy, których powinno się wystrzegać i trzymać się z dala od nich:

  1.Gniew i zazdrość - «Ci, którzy promują gniew i zazdrość, są sługami Złego umysłu»

  2.Chciwość i bezczynność - «Trzymajcie się z dala od chciwości niegodziwego człowieka»

  3.Arogancja-mała wiedza, siła i bogactwo często sprawiają, że człowiek staje się arogancki i zarozumiały.

  Zaratustra ostrzega nas, abyśmy «trzymali się z daleka od tych, którzy mają aroganckie myśli»

  4.Lenistwo- «Niechaj odejdzie zły duch lenistwa, który pobudza ludzką bezczynność»

  5.Nierząd-zdrady małżeńskie, czy też doświadczanie współżycia bez odpowiedzialności, szczególnie wśród nastolatków i młodzieży, jest przyrównane do prostytucji.

  6.Używanie wulgarnego lub obelżywego języka jest równe kłamstwu.

  7.Drobne i nieuzasadnione kłótnie, krzywoprzysięstwo, pomówienia i przemoc, tak fizyczna, jak i słowna.

  8.Złe towarzystwo i nieodpowiednia literatura czy też nieodpowiednie wykorzystywanie wolnego czasu.

  9.Złośliwość i mściwość;

  Trzeba pamiętać, że nie jest łatwo zmienić noc. Zmiana, aby była skuteczna, powinna pochodzić z wewnątrz człowieka, jego myśli, słów i czynów.

  « Jeśli ktoś mówi źle o tobie, niech twoje życie będzie takie, aby nikt mu nie uwierzył»