logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Kapłaństwo wg.porządku Melchizedeka?

   


  Tak w judeo chrześcijańskiej Biblii jak i w tradycji chrześcijańskiej, a w szczególności katolickiej, spotykamy określenie "kapłaństwa według porządku Melchizedeka".

  Imię to występuje w kilku Psalmach jak również w apokryfie znanym jako list do Hebrajczyków.

  Podaje się również, że Melchizedek jest figurą Jezusa z Nowego Testamentu i znaczących symboli, czyli chleba i wina. Jemu też, przypisuje się tytuł Króla Sprawiedliwości. Tu  nasuwa się pytanie czy tak naprawdę jest?

  Możemy zdecydowanie odpowiedzieć, że jest to nie jest prawdziwe pojęcie i całkowicie odbiegające od rzeczywistości. Czy Melchizedek był sługą boga (Boga) Najwyższego?

  Odpowiedź brzmi:Nie. Jeżeli tzw. kapłaństwo Lewitów w Starym Testamencie było prawdziwe to wówczas skąd kapłan i król (boga prawdziwego)? Jeżeli Jezus z Nowego Testamentu jest określany jako kapłan wg.porzadku Melchizedeka (list z apokryfu do Hebrajczyków) wówczas co z kapłaństwem Lewickim i jego ciągłością?

  Czasy starożytne, do których przypisuje się postać Abrahama, były czasem niezwykłego zachowania się planety Jowisz. Był to czas wielkich katastrof, gdzie świat był bliski całkowitemu upadkowi moralnemu. Formy ówczesnego kultu religijnego nabrały szczególnego znaczenia i poszukiwano boskiej osoby, człowieka, który mógłby zapobiec tej tragedii, powstrzymać świat od najgorszego.

  Tu można, a nawet należało by zadać pytanie: co to wszystko (szczególnie planeta Jowisz) ma wspólnego z Melchizedekiem? Przypomnijmy nieco historii, która dziś jest unikana przez wielu „specjalistów”.

  Stary "Salem" było miejscem świętym w Palestynie, była ona w rzeczywistości „Ziemią Świętą” w tamtym ciemnym czasie i historii. W dokumentach Królestwa Starego Egiptu nazywa się je ziemią boga, lecz tylko i wyłącznie w sensie astrologicznym i tym bogiem był Jowisz.

  Dlaczego? Jakie jest rzeczywiste znaczenie imienia Melchizedek?

  Zedek–mój król. Zedek jak zostało wpomniane powyżej to nazwa żydowsko-hebrajska, określająca planetę Jowisza!, która po dziś dzien występuje w kabalistycznej astrologii żydowskiej

  W Talmudzie Zedek jako planeta Jowisz ma znaczenie „prawej i sprawiedliwej”. Planeta Jowisz była czczona w czasach starożytności w Salem, "aryckapłan" Melchizedek jest niczym innym jak czcicielem Jowisza.

  Według źródeł archeologii biblijnej, niezależnych archeologów różnych krajów (w szczególności z Izraela), archeologów egipskich, pism, które sie zachowały tak w formie papirusów jak i starożytnych pergaminów, historii zapisanych na freskach egipskich, inaczej mówiąc, nad tym wszystkim, nad czym czuwają odpowiednie organizacje czy instytucje mogą w jakiś sposób kontrolować i nie dać zezwolenia na oficjalną publikację.

  Z tychże dokumentów wynika dość jasno, że historia Melchizedeka, jest zbiorem różnych wypowiedzi i wielokrotnie ubarwiona, by w ten sposób uzyskać odpowiedni efekt dla potrzeb doktrynalnych.

  Te same źródła egipskie przypisują Melchizedekowi funkcje kapłana egipskiego Ozyrysa;sprawował również funkcje kapłańskie w udzielaniu chleba i wina na jego cześć (tu nawiązanie do katolicko chrześcijańskiej eucharystii czy tzw. łamania chleba - powzięte wprost z tradycji egipskiej). Wiemy, że był załozycielem tzw. Zakonu (Porządku) Melchizedeka, który został zaadoptowany przez wczesną gminę chrześcijańską, która jak również podaje historia była podzielona i składała sie z wielu ugrupowań, przeważnie gnostyckich. Gnoza, w jej rozbudowanej formie stała się podstawą do ukształtowania w późniejszym czasie oficjalnej nauki kościoła katolickiego.<

  Czy istnienie Melchizedeka potwierdza istnienie Abrahama w takiej wersji jaką przedstawia go biblia? Absolutnie nie. To wymieszanie miejsc i czasu historycznego, który nie odpowiada rzeczywistości, jak stwierdza prof.Israel Finkelstein.

  Historia podaje że, osoba znana pod imieniem Melchizedeka miał styczność z misjonarzami Zaratustry. Rozmowa z nimi całkowicie miała odmienić jego wierzenia i przekonania, miał sie stać wyznawcą i naśladowcą Boga Niebios, Prawdziwego i Jedynego Boga, który nie nazywał się ani Jahwe ani Jehowa, lecz Bóg Mądrości, w Aweście występujący jako Ahura Mazda.Planeta Jowisz wg.biblijnej astronomii jest planetą chaosu. Czy to nam czegoś nie przypomina?

  Podsumowanie:

  Kapłanstwo reprezentowane przez Kościół rzymski, Kościół Mormonów oraz Kościoły Protestanckie mianujące swoich duchownych powołując sie na urząd kapłański Melchizedeka i tym samych tzw.kapłaństwo Chrystusowe, w rzeczywistości, utrzymują duchowy kontakt ze światem mroku, ubóstwiając i czcząc planety i w ich imieniu ustanawiają przewodników dla ludu. Tylko dokąd ich prowadzą? To już osobny rozległy temat.

  Rzeczywiste, Prawdziwe i Święte pod każdym względem jest tylko Kapłaństwo ustanowione na Prawie Bożym, Prawie danym Zaratustrze, które jak czytamy w Świętej Aweście, nigdy nie przeminie. 

  Porządek i kapłaństwo Melchizedeka na które się powołuje i przywołuje chrześcijaństwo i katolicyzm jest więc w kontekście Świętej Awesty poważnym bluźnierstwem.

  «