logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Kapłaństwo

   

  Ratu-Lider duchowy Przywódca, Nauczyciel

  Awestyjski termin Ratu pochodzi od eter, który oznacza „zrobić dobrze, działać prawidłowo”.To oznacza sprawiedliwego lidera, tego, który przewodzi ludźmi, i który na podstwie konstruktywnych planów i programów, prowdzi do pokoju, dobrobytu, szczęścia i błogości. Termin ten występuje 6 razy w Mowach Zaratustry.

  Wymienione cechy charakteryzują pozycje i funkcje Ratu jako" Przywódcę świata żywego,oferującego cywilizacji, pokarm, siłę i akty sprawiedliwości".

  Zgodnie z Oryginalnym Podstawami Życia, Ratu swoimi czynami czyni sprawiedliwość tam gdzie przyjęła ona formę niesprawiedliwości, a także u sprawiedliwych w których życiu sprawiedliwość połączyła się z wszelką niesprawiedliwością.

  Ratu zgodnie z nauczaniem Świętej Awesty jest uzdrowicielem życia, jest tym który inspiruje poprzez dobre myślenie i chroni z Boskiego panowania i powołania.

  Prawdziwy i trzymający się na Straży Prawa Ratu, charakteryzuje się skromnością intelektualną, i jako pionier wzmacnia otoaczające go środowisko, świat sprawiedliwością i swoje prawidłowe działania, czyny.

  Jest on wybrany w świecie przepełnionym furią, grabieżby, gwałtu i agresji, w celu jego rehabilitacji i doprowadzenia do "prawdziwej cywilizacji.

  Podsumowując Awestyjska koncepcja Lidera, Ratu (w przypadku Wspólnoty) mówi o liderze skromnym intelektualnie, ale jednocześnie inspirującym, który sprawiedliwie prowadzi sprawiedliwych, wskazując na bezprawie, by jednocześnie promować żywy świat pokoju i dobrobytu i ostatecznie doprowadzać do nieśmiertelności.

  Posiada Boskie upoważnienie, aby to czynić i który/którzy [Ratu na przełomie historii] przychodzą w czasie, kiedy wiara się dezintegruje, maleje i chyli się ku zanikowi. To oni wskazują na duchową siłę, by udowodnić swoją wartość, pojawiając się w określonych momentach historii.Potwierdzają to również Wedy w odniesieniu do Brahminów.

  Dodatkowe informacje:

  Studia nad tekstem Świętej Awesty ukazują nadzwyczajną rolę Ratu w niezmiennej tradycji aryjskiego kapłaństwa i nauczania starożytnych Zoroastrian. Widać to, w tekstach książki "Studia nad Gathami" z 1916 roku, autorstwa D.M.Madan, M.A., LL.B. Ta Książka to dar dla Zoroastrian Słowiańskich od jednego z Dasturów Tradycyjnego Zoroastrianizmu z Indii.

  Oprócz tego etykieta i zasady postępowania aryjskiego kapłaństwa Zaratustry zostały odzwierciedlone na stronie Nobility by Nation, gdzie została wymieniona godność Ratu.

   


  « Powrót do Strony Głównej