logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Inserat

   

  Etykieta i zasady aryjskiego kapłaństwa Zaratustry

  Informacje ogólne

  Poniższa informacja przedstawia w skrócie zasady obowiązujące wśród pełniących funkcje aryjskiego kapłaństwa Zaratustry. Ich celem nie jest utworzenie dystansu lub niedostępności w stosunku do ludzi, a jedynie ukazanie zasad przestrzegania porządku względem świata duchowego i materialnego.

  Zostały one określone mianem Etykiety i Zasad (Protokołu kapłańskiego), opracowanych na podstawie Pism Zaratustry oraz przestrzeganych form postępowania w minionych tysiącleciach przez kapłanów-Strażników wiary i tradycji Świętej Awesty.

  Upływ czasu i poszczególne epoki historii, ukazują ważność ich przestrzegania, będąc wyrazem szacunku do tradycji i kultury naszych Przodków. Niektóre z nich trzeba było dostosować do obecnej rzeczywistości tak, aby utrzymać jej główne podstawy.

  Odnoszą się do kwestii publicznych, jak i prywatnych, sposobu spędzania wolnego czasu, kontaktu z ludźmi, sposobu ubierania się oraz codziennych zasad postępowania.

  Zawierają one między innymi uwagi dotyczące sposobu zwracania się zgodnie z pełnioną funkcją oraz pracy wynikającej z powierzonej funkcji. Tu należy zauważyć, że:

  -kapłan jest wyznaczony do pogłębiana znajomości Świętej Awesty, a więc oddany studiom nad jej tekstami, sporządzaniem niezbędnych notatek, opracowania i jeśli to możliwe, ukazują się w formie książek.

  A także zwiaząnych z pracą zawodową, która służy do osobistego utrzymania siebie i w przypadku posiadania rodziny, zapewnienia jej podstawowych potrzeb.

  Ustalają również zalecenia w odniesieniu do zachowań i postępowania podczas spotkań publicznych, gdzie ze względu na reprezentowane wartości, nie przystoi np.:

  -uczestnictwo w innych formach kultu czy spotkaniach ekumenicznych.

  -wypowiadanie się w kwestiach politycznych o charakterze propagandowym na rzecz danego ugrupowania politycznego.

  -komentowania artykułów zamieszczanych na łamach środków medialnych (w Internecie, sieci społeczne)

  -publicznego udziału w dyskusjach.

  -nie przystoi udzielanie autografów i pozowanie do zdjęć z telefonu komórkowego(selfie).

  -udzielania wywiadów – w tym przypadku przekazywanie informacji odbywa się na zasadzie publikacji lub w/w opracowań. Tu należy się dodatkowe krótkie wyjaśnienie.

  Mamy tu do czynienia z istniejącymi obecnie tendencjami zniekształceń rozpowszechnianych informacji lub też nadinterpretacją wypowiedzi lub opisu wydarzeń.

  Do spotkania o charakterze informacyjnym może dojść po udzieleniu akredytacji, gdzie jest uwzględniana tzw. etyka zawodowa, charakteryzującą się rzetelnością i sumiennością na rzecz dobra wspólnego.

  O jej (czyli akredytacji) udzieleniu lub odmowie informuje się do 14 dni.

  Wydarzenia publiczne - udział w Kongresach lub Sympozjach

  Istniejąca etykieta [procedura] zaleca wystosowanie zaproszenia z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca.

  Przy oficjalnych spotkaniach obowiazuje biały strój wyjściowy – tunika – przepasana białym pasem z widocznym a wynikajacym ze Świętych Pism aryjskich Zoroastrian emblematem ognia, kielicha i rogu.

  Wiązane obuwie w kolorze jasnego brązu lub bieli. W okresie letnim sandały.

  Zaleca się, by uczestnicy biorący udział w spotkaniach posiadali odzież wierzchnią w kolorze białym.

  Pytanie: Czy kapłan zawsze musi nosić białe ubrania?

  Kiedy dostępuje się zaszczytu pełnienia funkcji kapłańskiej, kapłan powinien nosić biały strój przez cały czas. Kolor biały jest symbolem Mazdeizmu i Drogi Zaratustry. W najstarszych Pismach Zoroastrian aryjskich jest powiedziane, że kolor biały jest symbolem Drogi wielbiącej Mazdę, podając, że białe szaty są skuteczne w niszczeniu złych mocy.

  W księgach przedstawiających opis stworzenia napisano, że Ahura Mazda stworzył świat duchowy i materialny. W akcie stworzenia opisuje się duchy czyste, przedstawiając ich odzianych w białe szaty. Ubiór kapłański Drogi Zaratustry, powinno się nosić s z nieodłączną dumą.

  W przekonaniu Zaratustry, nasi najbliżsi którzy odeszli z ziemskiego życia, oczekują na chwalebne zmartwychwstanie, które również, i w tym przypadku charakteryzuje kolor biały.

  Dlatego u Zoroastrian Słowiańskich, zgodnie z tradycją, kolor biały jest również używany w ceremoniach pogrzebowych.