logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Influzja Duchowa

  To nic innego jak ożywienie ducha, jego odnowa za którą idzie odnowienie umysłu.

  Tak doszedłem do poznania Ciebie, o Boże, kiedy rozważałem w moim wnętrzu.

  Odkryłem Cię jako Ojca mojego umysłu i kiedy widziałem Cię moimi oczami.

  Odkryłem, że Ty jesteś Początkiem i że Ty jesteś Końcem wszelkiej egzystencji.

  Ty jesteś Panem mojego ducha i myśli, Stworzycielem Prawdy i Sędzią uczynków Stworzenia.Hymn Zaratustry

  Życie bez entuzjazmu, bez chęci do walki, bez wysiłku, bez przeszkód do pokonania i trudności w znalezieniu rozwiązania byłoby rzeczywiście nudne. Życie to radość i szczęście, jeśli życie było by smutkiem i nędzą, byłoby monotonne i zmęczyło by się ono nami.

  Życie jest dla nas łaskawe ale też i życie jest okrutne, życie jest dla jednych lżejsze dla innych cieższe, dla jednych jest dla światłem, dla innych ciemnością, życie jest radością i życie jest bólem, życie wowcuje i kwitnie, i życie usycha i więdnie. Życie na ziemi, Panie Życia, jest mieszanką sprzeczności. Udziel mi pogody ducha wśród burz życia, abym mógł rozproszyć ciemne chmury, które zaciemniają horyzont życia.

  Gdy łódź mojego ducha żegluje przez morze życia, nie płynie spokojnie po jego lustrzanej powierzchni, ale porusza się burzliwie w otaczającym zgiełku życia.Ty, o Mistrzu, pomóż mi żeglować umiejętnie, cierpliwie i bezpiecznie do spokojnej przystani.

  Kiedy będę w obliczu niebezpieczeństwa, wzmocnienij moją waleczność i dodaj mi odwagi. Życie jest żmudną walką, pozwól mi walczyć dzielnie, by zwyciężyć. Gdy ciężar życia staje się nazbyt uciążliwy, wzmocnij mnie, by znieść go cierpliwie.

  Nigdy nie być nazbyt dumny w euforii zwycięstwa i nigdy zbytnio przygnębiony porażką, nigdy nazbyt wesoły, kiedy życie uśmiecha się do mnie i nigdy zbyt przygnębiony, gdy życie obraca się przeciwko mnie, pomóż mi, o Boże żyć w moim życiu z filozoficznym spokojem.