logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Indeks tematyczny

   

  27 września-Święto nowego chleba

  Cechą charakterystyczną tego święta jest to, że pierwszy chleb po zbiorach, powinien być rozdzielony między ludzi ubogimi lub bezdomnymi.

  Film pt."Historia życia Zaratustry i historia Zoroastrianizmu"

  Film opisujący życie i misję Zaratustry oraz późniejszy rozwój Zoroastrianizmu. Zapraszamy do obejrzenia filmu. Wersja z napisami.

  Początek Drogi Zaratustry - Ceremonia odziewania

  Inicjacja u starożytnych Zoroastrian Słowiańskich. Zarys historyczny i współczesne praktyki.W temacie jest również poruszone zagadnienie dziewczęcych zaplecin i postrzyżyn u chłopców, których źródło znajdujemy w Zoroastrianizmie.

  Indocentryzm i indosynkretyzm

  Czym są, w jaki sposób się przejawiają i czym się charakteryzują.

  Awesta i pisma Wedyjskie

  Wstęp do szczegółowej analizy z perspektywy historyczno-językowej. Analiza uwzględnia: archaizmy występujące w Aweście, niewystępujące w Wedach. Nie wykazuje żadnych typowo lokalnych elementów indyjskich z zakresu gramatyki. W procesie analizy znajdziemy (obok istniejących podobieństw) wiele innowacji, których brakuje w Aweście, w tym również innowacje w kulturze materialnej, poetyckiej i historycznej.

  Awesta i pisma Wedyjskie. Część 1

  Część 1 zawiera procedurę lingwistyczną.

  Awesta i pisma Wedyjskie. Część 2

  Część 2, obejmuje zmiany językowe oraz opis teorii z Indii.

  Awesta i pisma Wedyjskie. Część 3

  Część 3, omawia innowacje językowe jakie miały miejsce w Wedach

  Awesta i pisma Wedyjskie. Część 4, 5, 6

  Dalsze informacje na ten temat zostaną opublikowane w niedługim czasie.

  Kodeks postępowania etycznego

  Postępowanie w życiu codziennym

  Trzy Dni Mądrości Zaratustry

  Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu.