logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Enuncjacje

  Powrót do duchowego Porządku

  Miłośnikom Słowiańszczyzny, Rodzimowiercom, czytelnikom, sympatykom, Polakom i Słowianom. Pozostających w łączności z tradycją Słowian.

  Konflikt myśli

  O konflikcie myśli w społeczeństwie.Jego pochodzenie i żródło