logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Druidzi

   

  Jak widzać z zamieszczonej ilustracji, Druidzi upatrują również swoich korzeni w nauce Zaratustry.

  W 6 wieku przed datą umowną (tzw.erą chrześcijańksą) nastąpiła ekspansja Persów Aryjskich.

  Tu w pełni podzielamy wypowiedź autora, iż:

  Ahura Mazda jest obrońcą swoich wyznawców, wszystkich epok,  nie zależnie gdzie mieszkają.

  Nie posiada On specjalnych świątyń; jest zwyczajnym świadkiem Doskonałości.