logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Dokumenty

   

  Zapowiedź czasów przyszłych

  Tekst pochodzący z literatury Awestyjskiej Pism Aryjskich (jest on z jakichś względów nieznany Zoroastrianom z Iranu).

  Powiedz mi o mój najlepszy przyjacielu Ahura Mazdo pozwól mi zapytać, proszę, powiedz mi prawdę, bo Ty wszystko wiesz: o intencjach i motywach które mają się urzeczywistnić tak w złych duchach jak i ludziach.

  O sprawach, które są zamierzane , o słowach, które do tej pory były przemilczane,o myślach, które nie zyskały jeszcze ich materiał mocy.

  Proszę powiedz, udziel Twojego Mądrego słowa co jest przeznaczone światu za tysiąc i tysiąc lat”

  I powiedział Ahura Mazda:

  Za tysiąc, tysiąc i pół roku ludzie będą mnożyć na ziemi, lecz zaczną się zbierać się o wyznaczonej godzinie.

  Cztery drogi pojawią się przed ich oczami.

  Trzy z nich będą fałszywe, są to drogi pomocników zła, gdzie ich duch popychany jest do ciemnego dołu.

  Czwarta droga jest drogą Ducha i Prawdy, która prowadzi nad przepaścią.

  Odważni Słowianie będą ją przechodzić w chwale, widząc w niej sposób który prowadzi do zbawienia.

  Dobra nagroda zostanie im przyznana za ich odwagę i prawdę, zostając nagrodzeni bogactewm ducha i rzeczy materialnych.

  Świat będzie podzielony na dwie części;

  Czyniący zło pozostaną w tyle z duchami nieczystymi i sługami zła.

  Natura przekształci większość z nich w proch Oni będą końcem końca.

  Sprawiedliwi będą kroczyć u boku Słowian dokonawszy wyboru Dobrych Myśli, Słów i Czynów Czy naprawdę potrzebuję słabego którego słowo jest kurzem i kłamstwem?

  Chcę tego kto czyni dobro wszystkim i światu.

  On się ukaże, a siła Prawdy będzie jego pomocną ręką.

  Mądry jest ten kto słucha słów Ahura Mazdy.

  Stojąc w tłumie na skraju podzielonego świata.

  Wybór jest podany.

  Wszyscy wybierają swój własny los albo zła lub dobra, wolność wraz z dobrem, lub zło z niewolą.

  I odpowiedziałem: «Jesteś rozsądny, przyjacielu. Niech twoje wielkoduszne dary, na które zasługujemy, spoczną na nas, niech się wypełni Twoja wola o Święty Ahura Mazdo»