logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Awesta i pisma Wedyjskie.Część 2

   

  Awesta jest starsza od Rigwedy - kluczowe dowody.

  I dlaczego niektóre obecne prace nie wykazują naukowej przenikliwości.

  Część 2

  Języki wedyjski, irański i indoeuropejski

  W końcu podobnie jak żywe istoty w przyrodzie języki mogą wpływać na otoczenie przez inne języki, ale nie mogą „rozmnażać się” z innymi gatunkami, czyli nie istnieje coś takiego jak prawdziwie „mieszany” język. Nawet jeśli dwa języki silnie oddziałują, wynik taki będzie posiadał większość gramatycznych cech jednego z „przodków”. Najpoważniejsze prace współczesnych autochonistów z zakresu historii nie zaprzeczają, że sanskryt wedyjski jest blisko spokrewniony z językiem staroirańskim. Jednak związek ten tłumaczy emigracja Irańczyków i innych Indoeuropejczyków na zachód z Pendżabu (stan w Indiach). Sanskryt wedyjski jest rzeczywiście blisko spokrewniony ze starym Iranem, do tego stopnia, że może sprawiać wrażenie dwóch dialektów niż dwóch odrębnych języków.

  Nie oznacza to wcale, że dialekty ze starego Iranu zostały wprowadzone do Iranu ze wschodu, z Indii, tak samo, jak dialekty dolnoniemieckie z Anglii. Raczej porównanie wielu wspólnych cech znalezionych w indoaryjskich Wedach i starożytnym Iranie doprowadziły do rekonstrukcji wspólnego rodzica indoirańskiego, mówionego (co najmniej) 2000 lat przed datą umowną, przez grupę ludzi, którzy mieli wspólną kulturę duchową i materialną.

  Poza tym porównanie indoirańskiego i innych języków indoeuropejskich pozwoliło na podobne rekonstrukcje dla wszystkich języków Indoeuropejskich z Islandii i Irlandii do Sinciang (Tocharowie). Teoria ta została opracowana po raz pierwszy na początku XIX wieku i została gruntownie przetestowana (i potwierdzona nowymi odkryciami). Jako odgałęzienie wschodnioeuropejskich indoeuropejczyków, indoirański ma wiele cech charakterystycznych z innymi wschodnimi językami indoeuropejskimi, takimi jak bałtosłowiański: tak w dźwiękach, jak i mitologii.

  Język rodzicielski indoirański może być zrekonstruowany przez językoznawstwo porównawcze i dużą część kultury duchowej i materialnej indoirańskiej, ostrożnie stosując metodę lingwistycznej paleontologii. Jednak pomimo różnych „testów” językoznawstwa porównawczego, przez przeszło prawie 200 lat, niektórzy rewizjoniści i autochtoniści kwestionują nawet teorie i metody językoznawstwa porównawczego jako takie. Niektórym z nich wyraźnie brakuje zrozumienia zasad jej działania. Ponadto wykorzystują oczekiwane różnice poglądów, aby wykazać, że cała „teoria językoznawstwa indoeuropejskiego ” nie działa lub jest „nieudowodnioną teorią” (Rajaram 1995: 144, 217) lub „drobnym przypuszczalnym pseudonimem".

  Wychodzą z założenia, że jakakolwiek rozwinięta nauka i opinie z XIX wieku nie mogą być zestawione z tymi z XX wieku oraz że w każdej współczesnej dziedzinie nauki istnieje pewien zakres ogólnie uzgodnionych faktów, ale także pewien zakres różnicy zdań, na przykład między tradycjonalistami, radykalnymi sceptykami a tymi, którzy proponują nowe rozwiązania starych lub ostatnio zauważanych problemów. Krótko mówiąc, zawsze istnieją sprzeczne interpretacje materiałów, które są omawiane w dialektyczny sposób. Niektóre interpretacje są jedynie możliwe, inne prawdopodobne, a jeszcze inne zostały udowodnione, a następnie okazało się, że są poprawne.

  Mimo to autochtoniczna szkoła utrzymuje, że same przypuszczenia na podstawie genealogicznego, rodzinnego (kladystycznego) modelu drzewa rodziny języków indoeuropejskich są złe i je wyśmiewają (np. dyskusja Bryanta z roku 1999) lub, że dotyczą jedynie indyjskiego obszaru językowego.

  W rzeczywistości różne modele zostały zaproponowane i przetestowane pod kątem rozwoju od Proto-Indoeuropejskiego do poszczególnych języków, stosując model "drzewa genealogicznego" (Stammbaum theorie A. Schleicher, 1861-62) lub teorii fal dialektalnych, innowacji pochodząca z pewnego ośrodka (Wellen theorie Johanna Schmidta, 1872).

  Co więcej, teorie socjolingwistyczne obejmują rozwój języka praindoeuropejskiego jako swego rodzaju języka “obozowego”, nowego pidżyna lub kreolskich, opartego na różnych językach oryginalnych, które ostatecznie rozprzestrzeniają się poza własne ograniczone granice, na przykład z wprowadzeniem pasterstwa z użyciem koni (Kuz'mina 1994, Anthony 1995, 2000 itp.).

  Niektórzy autochtoniści (Talageri 1993, 2000, Kak 1994a, Elst 1999: 159) stosują raczej uproszczone modele językowe, takie jak sugestia, że wzrost liczby ludności, handel, pojawienie się rolnictwa i integracja polityczna na dużą skalę doprowadziły do wyginięcia niektórych języków i przeniesienie języków do innych grup etnicznych. Jednak żadne z nich w izolacji ani kombinacja wszystkich z nich, nie prowadzi do zaskakującego rozprzestrzeniania się języków indoeuropejskich wewnątrz i na zewnątrz subkontynentu.

  Autochtoniści zaniedbują zamianę języka widoczną w Wedach.

  Okres ten zależy od szeregu różnych czynników socjolingwistycznych, a nie od pojedynczych czynników, takich jak obecność koczowników, rosnąca gęstość zaludnienia itp. Raczej sytuacja różni się w zależności od przypadku i ważne czynniki dla konkretnej wymiany należy wykazać, w przypadku wczesnych Indii, zmianę z języka (języków) zurbanizowanej cywilizacji Indusu na język pasterskich Indoaryjczyków. Z pewnością nie można tego zrobić w sposób Indocentryczny, umieszczając ojczyznę („nietropikalnego”) języka indoeuropejskiego w Indiach i sprawiając, że jego mówcy emigrują przez obszar Indusu w kierunku Iranu i Europy. Zamiast obecnie, tradycyjnego językoznawstwa porównawczego, rewizjoniści i autochtoniści proponują prehistoryczną teorię spoza Indii datowaną na okres 3000-5000 lat przed erą umowną.

  Teoria "Z Indii"

  Kierunek rozprzestrzeniania się języków i innowacji językowych nie może być łatwo ustalony, chyba że mamy materiały w formie pisemnej. Jednakże niektóre spostrzeżenia językowe, takie jak rozmieszczenie języków, cechy dialektu, języki substratu, językowa paleontologia, słowa dotyczące cech kulturowych i przyrodniczych w danym języku itd., Wszystkie przemawiają przeciwko scenariuszom z Indii. Spośród indyjskich teoretyków, takich jak Elst (1999: 122, 124 itp.), Talageri (1993, 2000), Misra (1992), Aiyar (1975) itp. uważa ojczyznę Indoeuropejczyków w Azji Południowej, dokładniej, w zagłębieniu Gangesu (Talageri 1993, 2000, Elst 1999: 118.)

  Talageri po prostu zakłada, bez żadnych lingwistycznych, archeologicznych lub paleontologicznych źródeł i dowodów, że w czasach prehistorycznych rozkład języków w Indiach być może był mniej więcej taki sam jak dzisiaj” (1993: 407) i że znaczna część indoeuropejczyków południowo-wschodnich Uttar Pradesh migrowała na zachód i osiadła w północno-zachodnich regionach-Pendżabie, Kaszmirze, a dalej na północny zachód „następnie udał się dalej na zachód.

  Pogląd ten opiera się na danych o ludach "wyraźnie wspomnianych i opisanych w Puranach".4

  4Purany (dewanagari पुराण, trl. Purana) - gatunek literacki świętych pism hinduizmu. Poruszają tematy takie jak: historia, religia, tradycja.

  Pisanie prehistorii w ten sposób naiwnie opiera się na tekstach, które powstały tysiąclecia po fakcie, i są wytworem żywej tradycji bardów (Parry 1971), (Rocher 1986, Lord 1991, Brockington 1998), pod wpływem Brahmmanical redakcji (Horsch 1966, Sohnen 1986 rok).

  Pomimo tego, co Pargiter (1913), a nawet Smith (1973) próbowali ustalić, nie możemy napisać historii archaicznej i starożytnych Indii opartych na legendarnych relacjach epickich i puranickich, które powstały w średniowieczu (Witzel 1990, 1995, 2001a, b).

  Jednak Talageri faktycznie wie, w jaki sposób, która grupa indoeuropejska przeniosła się pierwsza, a która później i która trasę/drogę obrali w przemieszczeniu się do Europy (2000: 263), pisząc: ”To prawdziwie indocentryczne, lecz nieprawdziwe twierdzenie scharakteryzowano jako: ” opis całościowy oparty na najbardziej logicznej i pod wieloma względami jedynej możliwej interpretacji faktów. . . Wszelkie dalsze badania i wszelkie nowe materiały odkryte na ten temat, mogą jedynie potwierdzić ten opis. . . nie ma możliwego sposobu, aby kiedykolwiek zaprzeczyć miejscu Pierwotnej Ojczyzny jak we wnętrzach północnych Indii, tak wiernie zapisane w Puranach i potwierdzone w Rigwedzie " (1993: 408).

  Według twierdzenia Witzel'a (2001a), aby osiągnąć i potwierdzić swoją południowo-wschodnią ojczyznę, Talageri nie tylko musi polegać na Puranach i Epikach, ale także musi zdołać je odczytywać w swoich dowodach na podstawie Rigwedy, choć jak przyznaje, że Talageri używa tylko samej RigWedy na potwierdzenie swoich teorii ( Talageri 2000), co wzmacnia jego argumenty za ojczyzną zagłębienia Gangesu.

  Niemniej jednak pojedyncze występy Jahnaviego w Rigwedzie w 1.116.19 i 3.56.6 są przedstawiane w odniesieniu do Gangesu, który jest wyraźnie oparty na identyfikacji po wedyjskiej.

  Oba fragmenty wyraźnie odnoszą się do Jahnavi, które tłumacze i komentatorzy (w tym Sayana) przyjęli jako plemienne oznaczenie lub starożytny klan (bóstwo), który mógł "osiedlić się" gdziekolwiek. Pogląd Talageriego nie jest rozstrzygający nawet dla lokalizacji plemion Yadu-Turvasa, Anu-Druhyu i Puru w RV, co jest dalekie od jasności przez większość okresu wedyjskiego. Jego opinia na temat "zachodnich" emigrantów "plemion Rigwedyjskich (Anu, Druhyu) pochodzi od epickich i puranickich relacji z Pendżabu i zachodnich sąsiadów Indii, znalezionych najpierw w późno wedyjskich tekstach (SB i BSS 18,13: 357,6 sqq., 18,44: 397,8 sqq.).

  Jest to "widok z centrum", Kurukszetra, pogląd, który nie był jeszcze obecny w czasach Rigwedyjskich, ponieważ trzydzieści konkurencyjnych plemion nie jeszcze wtedy swojego "centrum". Jednak w tekstach tych (po Rwed.) wszystkie plemiona i ludy poza centrum, królestwo Kuru {-Pahcala), są uważane za "obcych" {bahlka SB 1.7.3.8, udantya, mleccha, asurya) i charakteryzują się ich "Niewłaściwa" mowa i nieprzyjemne zachowanie (SB 9.3.1.24, Panjabis) i brak właściwego rytuału srauta (SB 13.5.4.19, Kasi \).

  Pendżabczycy {Bahlka}, a także Banarsis (Kasi) i południowe Biharis (Ahga) są oczernione przez środkowe teksty Wedyjskie. Taka postawa była kontynuowana wobec Zachodu, który był pod ciągłym zagrożeniem imigracji, wtargnięcia i sporadycznej inwazji z afgańskich wyżyn. (Rau 1957: 14). Relacje Epickie i Puraniczne opierają się na późniejszych precedensach Wed, np.: Pendżabianie są uważani za „upadłych Aryjczyków”, lub według słów Gandhari wyemigrowali (z centrum) Ponownie, żadna z nich nie znajduje się jeszcze w RV, ale można stwierdzić postawę wedyjską (po Rg) przeciwko „obcym”, czyli innym.

  Część 3