logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Awesta i Mowy Zaratustry

   

  Każda osoba otrzyma swoja nagrodę za każdy swój uczynek tak sprawiedliwy jak i nie sprawiedliwy. Dualizm, dobrej Świadomości, z której wychodzą nasze dobre czyny jest w najczystszej swoje istocie etyczne i ogranicza się tylko do ludzkiego zachowania.

  Wszystko w przyrodzie, cała ona, należy do dobrego stworzenia i powinna być traktowana jako taka, czyli dobra.

  Światło, ciemność, dzień i noc, woda i rośliny, muszą być promowane zgodnie z Ashą, naturalnym uniwersalnym prawem natury. Ludzkość nie jest na ziemi, aby ingerować w jej porządek czy zmieniać jej naturalny bieg w kierunku doskonałości, ale aby być kreatywnym i "jak Bóg", to ludzkość ma obowiązek starać się zwiększyć swój rozwój w kierunku do Boga.

  Nauka Zaratustry (Jego mowy) jest związana z ekologią i progresem. Zaratustra podkreślał i umieścił ochronę przyrody na wysokim stopniu, w stopniu tak naukowym, metodycznym, szukając wydajności, bogactwa przy jednoczesnym szacunku dla przyrody i postępu całego stworzenia materialnego i duchowego stworzenia. Mężczyzna i kobieta są równi sobie, choć posiadają odrębne przymioty, które wzajemnie powinny się uzupełniać. Dlatego droga którą wskazał Zaratustra jest Drogą Uniwersalną i przyjmowany jako pierwszy historyczny ruch misyjny.

  Rytuały (ceremonie), jeśli nie są uciążliwe, ubarwiają uroczystości religijne. W Mowach Zaratustry nie ma mowy o sztywnych rytuałach, ale wskazują wzniosłość prostych ceremonii na każdą okazję naszego życia od narodzin do śmierci.

  Te ceremonie są wystarczające elastyczne aby przeżyć zmiany, przystosować się do czasów w których żyjemy, klimatu, kultury i bez wątpienia wznoszą nas na wyżyny duchowe, dają nas potrzebne powietrze do oddychania, które potrzebujemy i pomagają w uzyskaniu korzyści z decyzji jakie podejmujemy.Mowy i ich uzupełnienia w dialekcie Garachico przedstawiają nam rytuały, modlitwy, szczerą ceremonię ślubną, obrzędy przyjęcia zainteresowanych do Wspólnoty, szanowania życia, pożytecznych ludzie , nawiązania do życia zmarłych członków rodzin . Są to ryty wymowne i za razem głębokie w swojej prostocie.

  Jego nauczanie wynikające z Mów prowadzi nas do stopniowego wprowadzania usystematyzowanej wiedzy na bazie wspólnego dobra i jego kontynuacji, eliminując błędy i iluzoryczne, fałszywe wyobrażenia wiary i życia.

  Postęp wiedzy i nauki pomaga lepiej zrozumieć zasady Mów, fizyki i biologii, archeologii od „a” do „z”, zoologii, wszystkie te dziedziny wiedzy można korzystnie wzmocnić i pogłębić. Ignorancja i brak wiedzy i ślepa wiara nie mają miejsca w Zoroastrianizmie.

  Wszyscy są zachęcani do zdobywania wiedzy, zdobycia mądrości i uzyskania większej pewności siebie . Mowy Zaratustry pracują aby stworzyć świat mężczyzn i kobiet , którzy są korzystają i propagują mądrość, i którzy w sposób racjonalny naśladują fundamentalne zasady życia.

  Wizja wprowadzona przez dobrego Boga i dobrego życia tutaj w tym ziemskim istnieniu, istnieje także poza nią.

  Jest odnawiającą, orzewiająca i rozwijająca się - czyli świadomość i percepcja, czyli odbieranie świata zewnętrznego jak miłości od ukochanej osoby."To jest stopniowanie ścieżki do dobrego życia. To jest przede wszystkim racjonalne.

  Jest to Droga zgodnie z którą Bóg współpracuje nie tylko z nauką w sensie poznawczym, ale również z dobrem dla intelektu i wskazywania tego co jest dobre.

  Podsumowując: Mowy Zaratustry ułożone składają się w 17 Ksiąg.

  Pieśni- Hymny, są wołaniem do Jedynego,Prawdziwego,Żywego Boga.

  Ukazują odbicie, (Ahura Mazdy), Największej Mądrości i Największego Bytu , Stworzyciela, Bytu podtrzymującego i utrzymującego Wszechświat. Jednocześnie ukazują Jego atrybuty , na podstawie których można prowadzić życie w pobożności,np. postęp, produktywność i dobrobyt duchowy i fizyczny dla osobistego życia.

  Te podstawowe zasady aktywują dobre myślenie, promowanie dobra, mądrości, postępu, nauki i wiedzy, dają swobodę wypowiedzi i działania, wyjaśniają dobro i zło, pokazując je we właściwy sposób, uczą tolerancji, promują aktywność , zachęcają do kreatywności, odnawiają życie zarówno indywidualne jak i społeczne, zachęcają do ochrony środowiska i zaprowadzania pokoju.

  Mowy rozwiewają niewiedzę i niweczą przesądy, ukazują zło i dają kres agresji.

  Mowy były częścią ludzkości w przeszłości, nawet dzisiaj, możemy pośrednio lub bezpośrednio posługiwać się nami jako przewodnikiem oświecając drogę przyszłej generacji. Są przewodnikiem dla wszystkich czasów i we wszystkich miejscach.Mowy Zaratustry są dane człowiekowi na zawsze.

  Dary Boga dla śmiertelnych ludzi, to Jego atrybuty ,sens, emanacje i Jego Najważniejsze zasady życia.

  Zaratustra korzysta z dwudziestu abstrakcyjnych pojęć, do zdefiniowania jak promować psychiczne i fizyczne zdolności istnienia, osiągnięcia nieśmiertelności i uczucia spełnienia w życiu. Nazywa boskimi zasadami które są podstawowe dla życia.<

  Są one opisane jako "boskie imiona" śpiewane w Siedmiu Pieśniach, składających się na dialekt Awestyjski, przez naśladowców Zaratustry. W Hymnach, to jest "postępująca refleksja, opis i przesłanie samego Ducha Bożego, które wynikają z pięknych i aktywnych formuł i że Bóg jest ich tworzycielem, Ojcem, Źródłem i przewodnikiem.

  Kontekst Świętej Awesty pokazuje je , jako boskie emanacje, które są esencja Jego natury, opisującą Jego osobę, czasem obdarzająca poetyckim usposobieniem.

  Są to uniwersalne zasady natury i naturalny sposób życia, dar Boga dla tych którzy zdecydują się z nich korzystać, żyć według ich i regulują swoje życie według nich.

  Z tych Praw (Asha), Proste Zasady Sprawiedliwości, Dokładność i Poprawność wspomniano ponad 150 razy i merezhdika, czyli Miłosierdzie tylko raz. Krótko zdefiniujmy tylko te, które są wymienione w większości Mów:

  Spenta Mainju, sposób myślenia i mentalności, rozwijanie, oszczędność, wyrażanie twórczej mocy Boga i śmiertelnych ludzi.

  Spenta Mainju tworzy, utrzymuje i wspiera tworzenie na zasadzie bardzo bliskie partnerstwo z Aszą.

  Prowadzi do odnowy i spełnienia i także do nieśmiertelności.

  Vohu Manah, Dobry Umysł, łagodny umysł jest źródłem wszystkiego, co jest dobre i mądre. To przez to, Zaratustra , zrozumiał, żył bardzo blisko Boga. Dobry umysł prowadzi do życia, która uwielbia dobro, dobroć, wszystko co prawe, co jest uczciwe, szczere i prawdziwe.

  Te z kolei, sprawiają że stajemy się przyjaciółmi Boga i całego stworzenia. Nauka Zaratustry opiera się na trzech filarach -  Dobrych Myśli, Słów i Czynów.

  Te trzy filary powinny być zawsze obecne w naszym życiu. Tak więc walka wierzącego i tym samym osoby wyznającej zasady Zoroastry zawsze stara się jak najlepiej wyrazić te trzy zasady. Wyrażenie jednej lub dwóch z nich nie jest wystarczające, wszystkie trzy są esencją życia i są niezbędne.

  Dobry umysł pomaga nam rozróżniać między dobrem a złem, daje rozeznanie tego, co jest w harmonii ze Sprawiedliwością i Uczciwością.

  To zdefiniowane źródła szczęścia i jednocześnie bólu. W rzeczywistości, radość, którą niektórzy nazywają "niebem" jest czymś więcej, jest jednym z imion przyszłej rzeczywistości. Siedzibą niejako doczesną „nieba” jest właśnie Dobry Umysł, czyli Prawość i uczciwość w myśleniu.

  Dzięki tym władzą poznawczym możemy poprawić naszą wiedzę, zrozumienie, otaczającego nas świata, intuicję i nawet, ubiegać się o lepsze zajęcie.

  Asza lub Arta to starożytna kolejność, porządek , któremu podlega przyroda, pory roku i czas. Oznacza to, że "Racja, prawda, dokładność, uczciwość "są tymi co rządzą we Wszechświecie.

  To dokładność i precyzja wszechświata rządzona przez Stwórcę.

  Zostały stworzone, aby utrzymać stworzenie. To jest droga do realizacji w społeczeństwie ludzkim.

  Asza jest Prawem, ustanowionym w odpowiednim czasie i miejscu, oraz wyposażony w potrzebne środki aby otrzymać odpowiedni rezultat oczekiwany rezultat.

  Sprzyja to społeczeństwu zmierzającemu w kierunku ideału doskonałości. Asha, gwarantuje sprawiedliwość dla wszystkich. Chroni prawa każdego człowieka w społeczeństwie , zapewniając wszystkim ludziom odpowiednią nagrodę według tego, czym każdy przyczynił się dla dobra wspólnego w społeczeństwie.

  Asza znaczy również, że tak społeczeństwo jak również kadna osoba nie może wykorzystywać jakiejkolwiek innej osoby i nade wszystko udziela wolności wyrażania opinii i słowa jak również pracy każdego z nas.

  Termin Sraosza jest słuchaniem głosu Bożego, zwłaszcza, tego głosu który zawarty jest w przesłaniu , który powoduje myślenie, czyli głęboką refleksję które są Mowach. Polega ona na słuchaniu z dbałością. Słuchanie tego głosu, przyczynia się do zaistnienia harmonii w naszym wnętrzu.

  Athra, ogień Mów, jest energią, zwłaszcza psychiczną, jest lekki i dostarcza ciepła, cechy, które pomagają nam być kreatywnymi, jak to tylko możliwe. Ta sama fizyczna obecność ognia, stosowanego jako najlepszy ołtarz, najwyższą świadomość Boga , Jego obecność , Jego ciepło i wpływa na stan radości naszego umysłu. Jego obecność pomaga nam w tłumaczeniu dobrej myśli, dobrych słów i dobrych uczynków.

  Ushta[Uszta] dosłownie jako Powitanie , nawiązujące do początku dnia kiedy wstaje słońce budząc przyrodę do kontynuacji i doświadczania życia, jest oświetleniem, które przychodzi poprzez modlitwę, koncentrację umysłu, prowadzi nas do prawdziwego szczęścia, jest to wschód słońca w świetle Boga.

  Daena jest jasną wizją i zrozumieniem widzenia rzeczywistości, w szczególności Boga.

  To wizja Boga który kocha dobro tak czynić jak i uczyć dobra.

  Boga Dobra Absolutnego, który nie jest w stanie wyrządzić ludziom krzywdy.

  Religia jaką znamy dziś z określeń, nie jest koncepcją Zaratustry.

  Bóg mieszka we wszystkim istniejącym Dobru, w postaci i dzięki duchowi (energii,)lecz jest Stwórcą. Pojęcie politeizmu jest obce Zaratustrze i odrzucane.

  Dlatego nas jako Jego stworzeń nikt nie może oddzielić od Jego miłości i od Niego samego.