logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Awesta

  Symbolem pasterskim (autorytetem) danym przez Ahura Mazdę jest róg, pierścień i drewniana laska pasterska.

  Wiele dzisiejszych tłumaczeń pism Awesty jest wynikiem późniejszej interpretacji, nie z tekstów oryginalnych Awesty.Przykładem jest tu dostępny w księgarniach przekład Pietraszewskiego, który przedstawia hinduską wersję Zoroastrianizmu.

  Każdy miesiąc, jak również każdy dzień w kalendarzu religijnym jest nakierowany na odpowiednią rezę.

  Droga wiary, która kładzie nacisk na ochronę środowiska i harmonię między ludźmi i naturą.

  Awesta nie jest "Biblią" choć istnieją takie stwierzenia, nie jest również „odmianą” Koranu. Awesta jest podzielona na hymny,rezy, prawa i historię.

  Rezy i Hymny są skierowane do Stwórcy.

  Hymny ważne liturgi Zoroastrian zawierają jego nauczanie.

  Visperad - to dodatek do ksiąg liturgicznych, które obejmują uwielbienie wszystkich dobrych dzieł stworzenia;

  Wendidad. Egzorcyzmy, ochrona przed nieczystymi duchami;

  Khordeh Avesta. Awesta Mniejsza to zbiór codziennych rezów-modlitw.


  Reaz/Modlitwa:

  Jestem czcicielem Jedynego i Prawdziwego Boga Ahury Mazdy.

  Pragnę wzrastać w wierze, którą wskazał Zaratustra.

  Chwalę dobre myślenie

  Chwalę dobre słowa

  Chwalę dobre czyny

  Chwalę objawioną drogę wskazaną przez Boga, która niweczy niepotrzebne spory i dyskusje, wprowadząc pokój i sprawiedliwość do małżeństw.

  Chwalę Drogę wskazaną przez Boga Ahurę Mazdę i przez Niego daną, która ze wszystkich religii i wiar zaowocowała i będzie nadal owocować, która jest najczystrzą i najwspanialszą.

  Wszystko dobre pochodzi od Niego, Boga Ahury Mazdy.


  Ahura Mazda, Pan Mądrości.

  Vohu Mano-Dobry Umysł.

  Asha Vahishta-Najwyższa Asha (Mądrość).

  Spenta Armaiti-Święta Pobożność.

  Hordad-Doskonalenie zdrowia.

  Ameretat-Nieśmiertelność lub życie.