logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Atrybuty i esencja Boga

   

  Esencje, Cechy i atrybuty które Najmądrzejsza i Najwyższa Istota Boga udzieliła nam do korzystania w naszym życiu, a dzięki którym możemy odnowić świat, leczyć dolegliwości duchowe i umysłowe.

  Królestwo budujemy już teraz i tu i ma znacznie bardziej duchowe. Jest to "pożądane" i "dobre" że ci którzy zostali wybrani, aby rządzić i kierować zarówno w sprawach prawych, jak i naprowadzać błądzącego w kierunku dobra i sprawiedliwości, jednak ona sama, czyli sprawiedliwość należy do Boga.

  Zoroastrianizm jest najstarszą w świecie objawioną religią lecz przede wszystkim Drogą, która w wielu przypadkach oddziaływała na ludzkość pośrednio i bezpośrednio, niż którakolwiek wiara.( London: Routledge and Kegan Paul, 1979, p 1)

  Dlaczego Zoroastrianizm?

  Zoroastrianizm pomimo małej liczby wierzących, zawiera pierwsze objawione prawdy wiary. Uczniowie Zaratustry świętują pierwsze ustalone przez Słowo objawione ceremonie i święta.

  Wiele aspektów Zoroastrianizmu przedstawia starożytną kulturę i obyczaje, które oddziaływały w tamtym czasie na sąsiednie kultury i regiony ziemi.

  Wolą Boga jest Uczciwość przestrzegania Prawa i Sprawiedliwość w życiu.

  Dary które udzielił ludzkości powinny służyć w tym świecie Bogu i ludziom.

  «Kto nie uciska biednych czyni z Boga Króla»

  Zoroastrianizm, był jak na ówczesny starożytny świat jedyną religią, drogą, która miała już ukształtowaną naukę na temat Wszechmogącego i Najwyżeszego Bytu, czyli Boga, podczas gdy judaizm był w trakcie ich formowania.

  Te wierzenia silnie oddziaływały na ówczesne regiony , w szczególności kiedy jedno z pokoleń Izraela (Juda) zostało zesłane do Babilonu za króla Nabuchodonozora, gdzie żył Daniel, który współpracował z królem Anshan'u Kambyzesem I, synem Cyrusa Wielkiego.

  To był ten znaczący pierwszy moment w historii, kiedy Księgi Biblii poddano transkrypcji ustnej na pisemną, podczas której wiele koncepcji Zoroastriańskich weszło w skład systemu wierzeń pokolenia Judy w Babilonie oraz plemienia Efraima, który znajdował się w Anszanie (Irak) po ich wcześniejszym wygnaniu z Izraela przez asyryjskiego króla, Tiglath Pileser III. Ich potomkowie są potomkami irańskich Żydów.

  Jak wskazano powyżej, Zoroastrianizm uważa się za pierwotną naukę, która wpłynęła na system wierzeń judaizmu, a konkretnie przez proroka Daniela i jego bliski związek z królami Achemenidów (Cambyses I, Cyrusem Wielkim, Kambyzes II i Dariuszem Wielkim).

  Istnieją dwie możliwe lokalizacje grobu Daniela. Jeden z nich, w Kirkuku, jest czczona przez irackich Kurdów, którzy widzą Daniela jako wielkiego człowieka, którego postawa i zasługi zarówno dla Zoroastrianin wpłynęły również na jego judzkich przodków. Drugi jest w Susa, dawnej siedziba króla Dariusza Wielkiego, w południowo-zachodniej części Iranu; miejsce, w którym jak wiadomo żył prorok Daniel , i gdzie był w służbie Dariusza jako doradca jego dworu.

  Ważne jest aby pamiętać, że Irańczycy do dziś składają kwiaty na grobie Daniela. Robią to samo z grobem Estery, żydowskiej żony Kserksesa Wielkiego. Są świadomi, że założyciel Iranu, Cyrus Wielki, uwolnił plemienie Judy z niewoli babilońskiej do Jerozolimy, dając fundusze aby odbudować świątynię, dał również obietnicę ochrony; obietnicę, którą on i jego poprzednicy dotrzymywali, aż do ich obalenia przez Aleksandra Wielkiego dwa wieki później.

  Jest również rzeczą interesującą, że wszystkie podstawowe obecne święta Iranu bazują na Zoroastrianizmie. Zoroastrianizm,również wywarł duży wpływ na współczesny Islam.

  Ezdrasz wprowadził również święto Namiotów w siódmym miesiącu, które, co jest oczywistym, pochodzi od Zoroastrian i jest świętem Ayathrem. Pod koniec 400 roku przed erą umowną pisma staregotestamentowe zostały wprowadzone w formie pisemnej, gdy Jerozolima była jeszcze pod władzą Persów.

  Podstawowe zasady Zoroastrianin.

  Szacunek i uprzejmość wobec wszystkich żywych istot. Potępienie ucisku człowieka, okrucieństwa wobec zwierząt i całkowity sprzeciw składania zwierząt w ofierze.

  Ekologia: Natura jest kluczowa dla praktyk Zoroastrianizmu.W ciągu roku Zoroastrianie celebrują wiele ważnych świat w ramach festiwali natury: nowy rok, pierwszy dzień wiosny, święto jesieni, święta letnie, festiwal ognia.

  «Ciężka praca i miłość: Lenistwo nie jest mile widziane»

  «Lojalność i wierność wobec "rodziny, rodu i kraju»

  Hymny Zaratustry znane również jako Mowy, to piękne wiersze, które w swojej głębokości wymagają od czytelnika zaangażowania, aby zrozumieć nauki spisane przez samego Zaratustrę;

  Możemy w nich dostrzec:

  «Albowiem jeden jest Bóg Ahura Mazda, Jeden niestworzony Bóg, któremu należy się wszelka cześć»

  Świat stworzony przez Ahura Mazdę to - Prawda i porządek w przeciwieństwie do chaosu i nieporządku - fałsz.

  Aktywne uczestnictwo w życiu poprzez dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki (w języku perskim Humata, Hukhta, Hvarshta) jest konieczne dla zapewnienia szczęścia i trzymanie się z dala od chaosu.

  Zły, nieczysty jest reprezentowany przez Angra Mainju lub Arymana (odpowiednik chrześcijańskiego ducha nieczystego),jest destrukcyjny.

  Bóg Ahura Mazda zwycięży Arymana, po którym wszystkie duchy zmarłych zostaną przywrócone z ciemności, aby zjednoczyć się z Bogiem.

  Cytat z Pism Zaratustry:

  "To jest pragnienie dane ludziom przez Boga Ahura Mazdę :" Poznajcie mnie ", jeśli Mnie ludzie poznają podążą za Moim głosem, Pragnieniem złego Arymana jest to, aby ludzie podążali za nim, bo jeśli podążą za nim, nie będą podążać za Bogiem”

  Kilka pytań i odpowiedzi

  Pytanie. Na jaki temat mówi 21 Ksiąg Zaratustry?

  Odpowiedź. Są to opisy stworzenia, zarówno tego świata jak i przyszłego, opisy uwielbienia Boga , poznania Boga, cnot, modlitw i dobrych uczynków, szczegółów z życia Zaratustry, jego misji, wyjaśnia naukę, mówi o rzemiośle artystycznym jak i o medycynie.

  Pytanie.Czy rezy [modlitwy] i recytowanie Awesty jest obowiązujące?

  Odpowiedź: tak.. Święta Awesta i jej teksty powinny być czytane lub rezytowane każdego dnia.

  Pytanie. Co znaczy składać Rezy [modlić się]?

  Odpowiedź. Jako ludzie jesteśmy śmiertelni. Aby pokazać nasz szacunek przed Bogiem zwracamy się do niego w rezach dziękczynnych.

  Pytanie. Jak mamy składać Rezy i do kogo?

  Odpowiedź. Awesta zachęca zwracanie się jedynie do Boga, Żywego i Prawdziwego, tylko On jest godny naszych rezów.

  Pytanie. Co otrzymujemy w zamian za składane Rezy?

  Odpowiedź. Ktokolwiek składa Rezy do Boga Mazdy, otrzymuje dobra dla ducha, dlatego nasze życie powinno być pełne szacunku wobec innych.

  Pytanie. Co dają nam oprócz duchowych dóbr nasze Rezy?

  Odpowiedź. Odmawiając Rezy wzrasta nasza mądrość, jak powiada Księga Wendidad.

  Pytanie. Jak powinniśmy składać Rezy?

  Odpowiedź. Do każdej Rezy powinniśmy podchodzić z czystym umysłem, wznosząc nasze ręce do Najwyższego Boga. Tak uczył Zaratustra.

  Pytanie. Jak powinna wyglądać dobra Reza?

  Odpowiedź. Dobra Reza powinna uwzględniać dwie rzeczy: nauczyć się czynić dobrze i poprzez to dążyć do doskonałości przy jednoczesnym nauczaniu ducha Pism, Mowy Zaratustry.

  Każda Reza powinna rozpocząć się od umycia rąk i w przypadku Rezy przed Wiecznym Ogniem, który reprezentuje i symbolizuje obecność Boga, położyć na lewą dłoń białą chusteczkę, by w ten sposób wyrazić symbolicznie nasze pragnienie nie czynienia złego. W tym samym czasie powinno się wypowiedzieć słowa Rezy: składam Ci, hołd Boże, który jesteś reprezentowany w świętym Ogniu, który oświeca i daje ciepło.Po czym czyni się delikatny pokłon.