logo «Awesta, głos z przeszłości, który powraca»

  Objawienie Boga Ahura Mazdy dane Zaratustrze

  Wysublimowane przesłanie Zaratustry pozostaje tak samo aktualne dzisiaj jak wtedy, gdy zostało objawione.

  Inne później powstałe religie wchłonęły wiele jego cech, które następnie ukształtowały świat, jaki znamy dzisiaj.

  Święta Słowiańska Księga Awesta

   

  Święte Prawo Awesty — tak odnoszą się do Awesty, naukowcy, archeolodzy, badacze starożytnych Pism Sakralnych. Jedyna w swoim rodzaju Księga opisująca codzienne życie, wiarę pierwszych Słowian, o której celowo się nie mówi, nie wspomina i ignoruje. Historia Słowian była regularnie zniekształcana i co za tym idzie Księga Awesta coraz bardziej odsuwana na bok.

  Księga ta w jej oryginalnym zapisie przedstawia człowieka, Zaratustrę, który zostaje powołany, aby zanieść ludziom wyjątkowe Przesłanie, Przesłanie- Wszechczasów. Z Mądrości przez niego spisanej korzystało wielu filozofów greckich. Spisał on Słowa otrzymane bezpośrednio od Boga Ahura Mazdy.

  Święta Awesta przeszła reformacje i dziś można nabyć jej bardzo zniekształconą formę w wielu bibliotekach czy księgarniach internetowych. Dlaczego została zniekształcona? Na jej deformacje wpłynął Islam, do dziś dnia wyznawcy zoroastrianizmu irańskiego modlą się podobnie jak Muzułmanie 5 razy dziennie, w pierwotnej formie były to modlitwy odprawiane trzy razy dziennie. Zoroastrianie Słowiańscy, którzy wywodzą się od starożytnych Aryjczyków z Arkaim, bo tak też ich nazywa w sensie dosłownym Awesta spisana przez Zaratustrę.

  Droga wiary jest, jak to opisuje Zaratustra, Drogą Chwalebną, gdyż jest Drogą Prawdy nie tylko o Bogu, ale i o życiu, o umiejętności rozróżnienia Dobra od Zła; jest zaletą, jest pewność i ponad czasowość.

  W jej treści można odczytać wiele tekstów, nawiązujących do tekstów znajdujących się w pismach judeochrześcijańskich i to nie z tego powodu, że zostały one z nich wzięte, lecz do niej, do Biblii dodane ze Świętej Awesty.

  Aryjczycy i Arkaim, to kolejna fascynująca podróż przez historię. Zapisy o Arkaim, które w Świętej Aweście przypisuje się miejscu, gdzie Niebo styka się z Ziemią, punkt centralny duchowości pra Słowian. To miejsce dziś na nowo zaczyna przemawiać i powoli odżywać. Arkaim zamieniono na Rzym, Jerozolimę czy jak w wielu innych przypadkach na współczesne Sanktuaria. Niestety, nowożytna historia nie okazała ani szacunku, ani też należnej pamięci miejscom, będącym kolebką naszej Słowiańskiej cywilizacji zachwalanej przez starożytnych greków. Historia pra Słowian, ich kultury i obyczajów została wypaczona przez historię, wiara oraz rzeczy związane a odnoszące się do codzienności zostały w sporej części zniekształcone.

  Z Mądrości Awesty korzystano przez długi czas. Wniosła ona wiele dobrego do życia naszych przodków, lecz ta sytuacja zaczęła ulegać zmianie i jednoczesnej dewastacji przed 966 rokiem. Słowianie strzegli nauki Awesty z pokolenia na pokolenie, (tak jak w przypadku Wed, które są utrzymywane w tradycji niektórych rosyjskich grup Słowiańskich) aż do momentu, kiedy na arenie świata pojawili się nieprzychylni Prawdzie ludzie, którym po części udało się dokonać spustoszenia tak w edukacji, jak i w duchowości i wielu tradycjach ściśle z nią związanych.

  Dziś na nowo wraca Jej głos, do tych, którzy czują głęboką potrzebę odkrycia na nowo Prawdy o Bogu, o sobie i o rzeczach, które stanowią naszą codzienność.

  Oto krótki fragment Świętych tekstów Awesty:

  "Minimalna, aczkolwiek wnikliwa mądrość tych, którzy nie zdają sobie sprawy z istnienia duchowej rzeczywistości i dbają tylko o rzeczy ziemskie"

  "Najgorszy z władców jest ten, kto nie chroni i nie zajmuje się problemami kraju i ludzkim niepokojem.